Sju linjer

Hänt  och noterat 2014

 

Alma på Mårbacka

Författarkväll på Residenset

Karlstads stadsbibliotek Världsetta

Lagerlöfpriset

Lars Lerin fick Augustpriset!

Litteraturafton i Östra Ämtervik

Lyckad värmländsk bokmässa

Mårbackaafton på Residenset

Mårbackas arbetarebostad återinvigd

Styrelsen sammanträder 2014

Tunströmdagen 2014

Välbesökta släktforskardagar

Världsbokdagen 2014

Värmlandsmontern 25 år

Årets debutantpris

Årsmötet 2014

25 000 från Helmiastiftelsen till FVL!

 

Årets Värmlandsförfattare 2014

 

                           Årets Värmlandsförfattare. Foto: Lena Sewall.
                           David Liljemark utsågs till Årets värmlandsförfattare i Värmlandsmontern på B&B.

Magisk kväll på Residenset

 

Lars Andersson.                                                          Mats Berglund.

Eva Fredriksson rapporterar från en magisk kväll den 24 mars 2014 med författaren Lars Andersson och spelmannen Mats Berglund:


"Det blev, som utlovat, en magisk kväll på Residenset i Karlstad, när vår förening i samarbete med vår kulturintresserade landshövding höll sin tredje författarafton i de vackra lokalerna.

 

 

Lars Anderssons bok om den legendariske spelmannen från Gräsmark, Lomjansguten, hade i  dagarna släppts från förlaget. Bilden på Lars i den himmelsblå skjortan och med den ostyriga kalufsen har blickat emot oss på alla viktiga kultursidor i landet och recensenterna har varit lyriska. Att vår förening blev den första att ta emot Lars på en författarafton kändes stort. Inte nog med det – vi kunde också bjuda på en livs levande speleman, folkmusikern och riksspelmannen Mats Berglund. Både lärorikt och humoristiskt illustrerade han i ord och ton den västvärmländska spelmanstraditionen och publiken njöt.

   Biljetterna hade snabbt sålts slut. Den fulltaliga publiken fick också njuta av förfriskningar och mingel i Residensets salonger hos vår gästfrie landshövding Kenneth Johansson med hustru Viola. I publiken märktes bokförläggare Eva Bonnier. Kvällen avslutades med köande vid bordet för boksignering.

 

Författarkvällsmingel. Barbro och Anders Järliden i livligt samspråk med Viola och Kenneth Johansson.

Digert världsboksdagsprogram

 

Världsbokdagen har firats den 23 april i Katalonien sedan början av 1900-talet och 1955 beslöt UNESCO att upphöja dagen till officiell temadag. På Karlstads stadsbibliotek har dagen uppmärksammats av Värmländsk Författarsällskapet sedan tio år tillbaka. Och sedan 2009 har Föreningen Värmlandslitteratur delat ut sitt debutantpris i Karlstads stadsbibliotek på just Världsbokdagen.
 Årets program var lika  digert som i fjol och förfjol o.s.v.  Birgitta Leander, som tillsammans med Gun Berger, nyinvald i Värmlandslitteraturs styrelse, hade komponerat programmet, inledde med att recitera sonetter av Erik Norrhem – om Karlstad och värmländska författare. Sonettdiktning är en svår konst men Erik Norrhem behärskar den väl och Birgitta läste med den elegans som konstformen kräver.

   Poeten och musikern, kompositören rentav, Rune Blidh från Frykerud är alltid rolig att höra med sina underfundiga dikter men i år hade han dessutom med sig ytterligare en musikant, en spanjor, som nyligen flyttat till Kristinehamn. Han visade sig vara en verklig virtuos på sin gitarr, spelade så det slog gnistor om det!

   En intressant bekantskap var Anna Planting-Gyllenbåga, som nyligen gett ut en bok om sig själv: ”Som en vit liten struma – ett A-barns trottoarer.  Boken handlar kring upplevelsen av att känna sig annorlunda. Boken är en lite av en frisk vårvind i sin fullständigt osentimentala skildring av att alls inte vara omgivningen till lags – tvärtom! Som väntat gjorde hon ett sympatiskt framträdande med mer än en gnutta humor. Boken rekommenderas envar som känner sig annorlunda eller – kanske ännu hellre – dem som gör det!
   J
onas Bergergård är en etablerad författare och filmare sedan många år tillbaka. Själv tänker jag med särskilt glädje på kortfilmen Natan från 2003, som han gjorde tillsammans med kompisen Jonas Holmström. En underbar film – inte minst tack vare Natan själv, alltså Thomas Christenson men också Kerstin Högstrand gjorde en oförglömlig insats som ”mysmamma” i slutet av filmen. Nu visade sig att Jonas Bergergård också var en alldeles lysande uppläsare!

   Staffan Jönsson, bosatt i Säffle men med norrländska rötter, följde Bergergård på scenen. Han utgav ifjol en samling dikter, Poesi, helt enkelt kallad. För mig var han en ny bekantskap men han visade sig vara både en god uppläsare av sina dikter och en trubadur av klass.

  Bokbryggan är ett känt bokprojekt, som riktar sig till barnen i Karlstad. Mona-Lenah Nordberg drog igång det för 25 år sedan tillsammans med barnavdelningen på Karlstads stadsbibliotek. För två år sedan belönades detta initiativ med Barnboksakademiens Eldsjälspriset på 10 000 kr. Helena Vermcrantz, f.d. bibliotekarie på barnavdelningen, berättade nu om verksamheten under de 25 åren och vad den betytt för barnen i Karlstad.

   Berättarföreningen TellUs har som övergripande syfte att främja inflytande och delaktighet, mångfald och kultur. Om idéutveckling samt läs- och skrivutveckling genom att erbjuda berättarprogram för barn och unga samt världsprogram kan man läsa i presentationen på föreningens hemsida. Föreningen presenterades av Linda Lendin och som ett exempel på vad föreningen åstadkommit nämnde hon en samling aforismer, som författaren själv, Anton Lindmark, hade skrivit ner. Tänkvärda tankar, exempelvis: Skolan tar inte slut med att det ringer till rast – fritt ur minnet citerat. Föreningen har gett ut flera böcker, bl.a. den nyutkomna Världens barn av Veronica Ivarsson, som baserar boken på sina erfarenheter från livet i Chile och Panama, där hon växte upp.

   Summa summarum, en mycket givande ”dag” men klent besök. Tjugofem  personer i genomsnitt! Lite synd, fjolårets ”dag” hade många fler besökare.

Trettionionde årsmötet

 

Glada pristagare. Från vänster Gunvor Nyman med 2013 års Vackraste Värmlandsbok och i mitten Ane Gustavsson med hedersomnämnda boken Otis vantar. Längst till höger Lena Sewall med hedersomnämnda En bit Racken. Foto: KM Foto

2014 års möte (det 39:e i föreningens historia) ägde som vanligt rum i Svenska Migrationscentret med Sverige Amerika Centret den 22 mars 2014. Solen lyste med sin frånvaro men tittade fram under mötets gång – och gräsmattorna längs älven gick i grönt. 25 medlemmar hade infunnit sig och därtill tre ”föreningslösa” personer.

   F.d. styrelseledamoten Lars Österdahl ledde förhandlingarna med kraft och kläm och årsmötets dagordning var snart avverkad. Det fastställdes att mötet blivit i laga ordning utlyst. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen, som återfinns i nr 1 av medlemsbladet Wermlandiana. Avgående kassören Monica Gustafsson föredrog bokslutet. Revisorernas berättelse föredrog Lars Lingsell, föreningens revisor, men också blivande kassör, jämte Hans Olsson, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöt mötet att medlemsavgiften för 2015 skulle vara oförändrad, alltså 150 kr.

    Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Jan R. Ohlson och Anita Stjernlöf-Lund, föreslog omval för en tid av 1 år av ordföranden Matts Nilsson. Beredningen föreslog också omval för en tid av två år av ledamöterna Erik Dahlberg, Eva Fredriksson, Anna Wennerlund, Beit Wester och Claes Åkerblom. Nyval föreslogs vidare av Gun Berger för samma tid. Slutligen föreslog valberedningen omval av Bengt Åkerblom för en tid av ett år. Årsmötet beslöt i enlighet med beredningens förslag. Valda till 2015 var styrelseledamöterna Anita Andersson, Anita Meyer Lie, Birgitta Rosén och Lena Sewall.

   Som revisorer fram till årsmötet 2015 valdes Anna-Lena  Birath (nyval) och Hans Olsson (omval). Årsmötet valde också om suppleanterna Elisabet Blomqvist och Rolf Zandén.

Slutligen fick valberedningen förnyat förtroende till nästa årsmöte.

   Tilläggas kan att styrelsens nya ledamot, Gun Berger, är författare med novellsamlingen På resa med Cocco Kanel, 2008 samt att hon leder skrivarkurser och har medarbetat i Wermlandiana med flera författarporträtt. Hon kan sägas ersätta Lina Samuelsson, som valdes in i styrelsen i fjol men nödgades flytta från Karlstad några månader senare. På försommaren hade Lina doktorerat med en uppmärksammad avhandling, Kritikens ordning. Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006.

   Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen de närvarande på kaffe och smörgås. Av beställda 35 tekakor gick 34 åt!
 

                 Glad bokjury. Fr v Marie Söhrman, Helena Vermcrantz och Margareta Wallin Wictorin.

 Kl.13.00 vidtog den mindre allvarsamma delen av ”dagen”. Det var dags för diplomutdelningen. Sedan 1980 har föreningen utsett det gångna årets vackraste värmlandsböcker och så också i år. Juryn, som denna gång bestått av Marie Söhrman, sammankallande, Margareta Wallin Wictorin och Helena Vermcrantz, hade utsett Det var på Sandgrund vi mötte varandra, formgiven av Anita Stjernlöf-Lund, Text, Bild & Form, med text av Gunvor Nyman, till 2013 års vackraste värmlandsbok. Hedersomnämnande hade juryn gett En bit Racken. Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår, formgiven av Johan Sjödelius, med text av Lena Sewall, på Votum & Gullers förlag, samt Otis vantar, tecknad och formgiven av Ane Gustavsson till text av Åsa  Mendel-Hartvig, Natur & Kultur. På plats att ta emot de vackra diplomen, formgivna av Anita Stjernlöf-Lund, var Gunvor Nyman, Ane Gustavsson och Lena Sewall, som alla hade intressanta saker att berätta om sina böcker.

 

Med biblioteksdiplom. Säfflebibliotekarierna Stefan Crona och Eva Herstad med Säffles kulturchef Anders Hjertén.

Ytterligare ett diplom utdelades denna dag, nämligen föreningens bibliotekspris, som instiftades i fjol och då gick till Grums bibliotek för ett fint värmlandsrum, men i år gick till Säffle bibliotek för den bokmässa som biblioteket arrangerade den 19:e oktober ifjol. Det var ett imponerande evenemang med cirkus 1 000 besökare och 00 föredrag och/eller bildvisningar med kommentarer. En delegation från Säffle, Anders Hjertén, Stefan Crona och Eva Harstad, tog emot diplomet med motiveringen: För en fullmatad bokmässa med såväl djup som bredd. Vår vice ordförande, Eva Fredriksson höll ett tal till säffleborna, där hon framhöll värdet av värmlandsbibliotekens lokalsamlingar, ty , ”om Värmlands litteratur inte finns lokalt – var skulle den finnas då”? Anders Hjertén framhöll att bokmässan var ett sätt att uppmärksamma den lokala litteraturen, som annars inte får den uppmärksamhet den rätteligen skulle förtjäna: ”Vi har därför satsat på en superlokal bokmässa där vi lyfter fram författarna, formgivarna och det som är identitetsskapande för Säffle kommun.”

 

Kjell Fredriksson. Talade om hundraåriga Karlstads stadsbibliotek

Avslutningsvis talade förre kulturchefen Kjell Fredriksson om Karlstads stadsbibliotek 100 år. Han uppehöll sig särskilt vid tre betydelsefulla årtal i bibliotekets historia, 1914, 1928 och 1973. 1914 föddes alltså biblioteket och initiativtagaren till detta var läroverksadjunkten August Bergh, en humanist och älskad lärare. (Om honom finns en artikel i Fårbenet 2014, alltså Karlstads Läroverks Kamratförenings årsskrift.). 1928 flyttade biblioteket till den gamla överläkarbostaden, Kungsgatan 1, där det fanns kvar till den stora flytten 1973. De nya lokalerna innebar tydligen ett väldigt lyft för biblioteket, som av statsmakterna utsågs till Centralbibliotek i hård konkurrens med flera andra stadsbibliotek. 1973 flyttade så Karlstads stadsbibliotek in i Bibliotekshuset (som kulturnämnden ville skulle heta Kulturhuset). Tack vare goda tider fick biblioteket mycket rymliga lokaler, som under årens lopp faktiskt inte blivit för små! Avslutningsvis framhöll Kjell länsbibliotekarien Ragnar Ljungs stora betydelse för utvecklingen av biblioteket under från mitten av 40-talet fram till 1973.   

  Årsmötet blev mycket lyckad. Stämningen var god. Ordföranden Matts Nilsson var ”dagens” samlande gestalt. Goda insatser gjorde också Lars Österdahl, juryordföranden Marie Söhrman samt vice ordföranden Eva Fredriksson. Klockan var halv tre eller lite mer, innan vi kunde gå ut i vårsolens (?) glans!

Årets debutantpris till Oskar Skog

 

                               Oskar Skog. Årets debutantpristagare. Foto: Lena Sewall.

Klockan 15.00  den  23 april var det dags för Världsbokdagens höjdpunkt på Karlstads stadsbibliotek! Utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium 2013. Som radio och press redan kunnat rapportera gick priset i år till Oskar Skog. Han är uppväxt i Arvika men vid 22 års ålder blev staden honom för trång och han flyttade till sydligaste Sverige, som han nu i nästan 22 år varit trogen. Han har dock på släkt och vänner kvar i födelsebygden och var genast pigg på att komma till Karlstad och motta priset, när jag ringde honom för två veckor sedan och meddelade honom att Föreningen Värmlandslitteratur beslutat tilldela honom årets debutantstipendium på 5 000 kr – för romanen Pojken som fann en ny färg.  

   Juryn har bestått av Olof Andersson, Lillan Augustsson, Berit Wester och Bengt Åkerblom, den senare sammankallande. Motiveringen lyder sålunda:

 

Två människor träffar varandra, blir förälskade och får en son. Om detta handlar Oskar Skogs debutverk, som är en lyriskt melankoliskt vacker skildring av kärlek mellan far och son, ett barn som inte är som andra barn. En sensationellt bra, extraordinär debutroman!

 

   Bengt Åkerblom överlämnade diplomet, signerat Anita Stjernlöf-Lund och läste i samband med det upp några valda citat ur den kör av lovord, som fanns att läsa på Nätet om boken.

   Bland andra citerades Yukiko Duke i SVT som avslutar sin recension så här: ”Det är en väldigt, väldigt vacker bok." En jättefin debut – en fyra! Läs den!” Och i Bibliotekstjänst recensionshäfte kan man b l.a. läsa: ”En vacker skildring av det sköra och fantastiska i en relation… Ett laddat språk som både döljer och avslöjar formuleringarna”.

   Oskar Skog svarade med att berätta lite om sig själv och framhöll att det var en bok om kärlek och att han bemödat sig om att vara så kortfattad som möjligt. (En recensent jämförde honom med Hemingway men Skog är ju lyrisk inte manligt kärv!) Han tackade för uppmärksamheten och beklagade att han inte hade med sig några exemplar av boken att sälja – men den är utgiven på Forum och torde således vara ganska lätt att komma över.
 

Kulturresa till Östmark

 

Den 24 maj ordnade föreningen traditionsenligt en kulturresa i samarbete med Föreningen Värmländsk kultur till Östmark.

 

Folkmusik på Tunström-dagen 2014

 

Allt sedan 2 000, året då Göran Tunström avled endast 62 år gammal, har Föreningen Värmlandslitteratur uppmärksammat hans minne på födelsedagen den 14 maj. Under senare tid har vi gjort det i samarbete med Sunne kulturförvaltning och firandet har alltså ägt rum i Sunne. Så också i år.

   Dagen började med utdelning av kulturpriset till Göran Tunströms minne, som gick till spelmannen. Magnus Stinnerbom, känd som kompositör och arrangör av musiken till Västanå teaters mångprisade föreställningar. Prisutdelningen ägde rum i Sunnes vackra bibliotek, närmare bestämt i den s.k. Selmaavdelningen, en hyllning förstås till Selma Lagerlöf. Detta ägde rum redan kl. 12.00 – för att massmedia skulle hinna rapportera om det före solens nedgång. För nästa programpunkt svarade förra kommunalrådet Olle Söderberg två timmar senare. Invid bysten av Anders Fryxell, prost och historiker, på sydsidan av Sunnes ståtliga katedral berättade han engagerat om Göran och läste ur hans verk. Han inledde med att konstatera att Görans Sunne finns det inte mycket kvar av men han har skildrat sitt Sunne, 40- och 50-talens köping, så ingående i sina romaner att man säkert skulle kunna bygga upp det igen efter Görans beskrivning. (Söderberg alluderade här på vad som sagts om James Joyce och hans skildring av Dublin i Odysseus).

   Göran ogillade skarpt det nya Sunne, som kommunalrådet inte alldeles var alldeles oskyldig till. Till en början var förhållandet mellan honom och Göran  inte så hjärtligt men så småningom kom de på god fot med varandra. Olle Söderberg hade som grundbok Rolf Alsings biografi men han läste också ur valda delar ur Görans författarskap, bl.a. ur Prästungen, dels ur det underbara förordet om en fyraårings tankar om sig själv och världen, dels också den gripande skildringen om pappans död. Hans bortgång var en avgörande händelse i Görans liv, en levande dialog avbröts, han hade blivit utdriven ur Eden. Men genom konsten kunde han återupprätta kontakten med fadern.

   Förra kommunalrådet var mycket givande att lyssna till. Han höll på i nästan en och en halv timme men bara någon enda person avtågade i förtid, vilket får betraktas som ett gott betyg. Både Föreningen Värmlandslitteratur, företrädd av f.d. ordföranden, och Sunnes kulturchef Tuula Dajén avtackade och från föreningen erhöll Olle Söderberg Pär-Yngve Anderssons Att röja plats för tystnaden. I boken citerar Pär Yngve Andersson Stina Otterberg, som menar att Görans förord till Tage Aurells Berättelser är det bästa som skrivits om honom. Söderberg erhöll också Barnmark, en diktsamling av Göran Tunström utgiven så sent som 2011. Det är kanske först och främst en fotobok. Trots Mikael Anderssons fina foto ett föga uppmärksammat verk.

   Efter Olle Söderberg samlades Sunne manskör (åtminstone 17 av sångarna!) vid Göran Tunströms grav och sjöng Till skogs en lite fågel flög, och några andra sånger ur 1800-talets sångrepertoar. Sällan har Sunne kyrkogård tett sig så vacker. Oräkneliga gråa lindar stod i knopp för att slå ut till kvällen eller dagen därpå.

   Sist på programmet för dagen stod: ” En afton i folkmusikens vimmel med Västanå teater”. En fin avslutning på Göran Tunström-dagen i Sunne 2014.

   Första Göran Tunström-dagen den 14 maj 2000 sken solen och himlen var blå. Så också denna dag, när vi firade Göran Tunström för 15:e gången, fast nu var grönskan fräschare och vårgrönare. En fantastisk upplevelse efter nästan fjorton dagars regnande! Sällan såg jag Fryksdalen skönare! skriver Bengt Åkerblom.

Alma på Mårbacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I juni kom boken Alma på Mårbacka med undertiteln Selma Lagerlöfs husjungfru 1925-1931 på Votum förlag. Boken, som släpptes på Nationaldagen den 6 juni på Mårbacka, är författad av Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande, Matts Nilsson, och den handlar om hans mor Alma och hennes liv som husjungfru på Mårbacka. En mycket välskriven och trevlig bok kan hemsidesredaktören informera. Vi citerar Matts förhandsinformation på Votums hemsida:

”Det mesta är skrivet om Selma Lagerlöf och hennes liv och gärning. Hennes föresats att återvända till Mårbacka och Värmland och de ansträngningar som följde har beskrivits och romantiserats. Men det finns ett tomrum i beskrivningen av helheten som jag till en del kan fylla ut med min berättelse. Det har talats litet om det dagliga livet på gården och hur det påverkades av den kändiskult som omgav Selma Lagerlöf och om hennes engagemang för gårdens folk och det jordbruksföretag hon ansvarade för.

   Alma Göransson var min mamma och näst äldsta dotter till Maria och Göran Pettersson i Stavik. Hon var husjungfru på Mårbacka under andra delen av 1920-talet. Huset var nybyggt och pampigt och Selma Lagerlöf stod på höjden av sin berömmelse. De viktigaste böckerna var redan skrivna och folkets kärlek sköljde över henne. Hennes texter hade lagt grunden för turistindustrin i Värmland och Mårbacka hade blivit dess centrum. Förutom att vara sin tids största och mest älskade författare var hon en entreprenörssjäl som med liv och lust engagerade sig i gårdens utveckling och startade företag för att skapa sysselsättning och inkomster åt bygdens folk.

   I denna dynamiska miljö trädde Alma in, 19 år gammal år 1925. Med hennes egna berättelser och Selma Lagerlöfs omfattande brevkorrespondens som grund har jag skapat min berättelse om vardagligt liv och några viktiga händelser på Mårbacka under hennes tid, betraktade med hennes ögon. De ligger så nära verkligheten det går att komma så här en tid efteråt. Mycket källmaterial är utelämnat men ingenting är tillagt.

I köket på Mårbacka styrde husföreståndarinnan Ellen Lundgren. Under trettiofem år ledde hon Selma Lagerlöfs hushåll med stor skicklighet men med skiftande humör. Hon var känd för sin matlagningskonst, för desserter och bakverk. Lundgrens receptbok var öppen och Alma skrev av. Det var kunskaper som var till stor nytta för en blivande husmor. För stunden hade hon inga sådana planer men antecknade ändå flitigt. Hon sparade sina vaxduksböcker och de kom så småningom till användning i hennes eget hushåll. Ett tjugofemtal av dessa Mårbackarecept publiceras nu efter 85 år som ett doftande eko från storhetstiden på Mårbacka.”

Litteraturafton i Östra Ämtervik

 

Sedan år 2000 anordnade vi tillsammans med Värmländska Författarsällskapet och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris den sedvanliga litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem under Kulturveckan i Sunne.

Medverkade 2014 gjorde Urban Andersson med flera författare.

Välbesökta släktforskardagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtal. Lena Bonnevier från Värmländsk kultur i samtal med intresserade släktforskare. Foto: Bengt Åkerblom.

Släktforskardagarna i Karlstad den 3031 augusti  var välbesökta och lockade omkring 5 000 besökare. Föreningen Värmlandslitteratur delade tillsammans med Värmländsk Kultur och Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad ett bord på Karlstad CCC. Vi hade många besökare och lyckades dela ut åtskilliga exemplar av Wermlandiana och vårt fina informationskort. Bord och stolar var dyra men vi var ju tre arrangörer om kostnaden! För det mesta hade vi intresserade men ibland var det tomt framför oss.

 

Repris på Östmarksresan
 

Den 6 september blev det repris på den mycket uppskattade Östmarksresan med Björn Sandborgh som ciceron. 

 

Värmlandsmontern 25 år

 

 
              Årets Värmlandsförfattare. David Liljemark.  Foto: Lena Sewall.

 

 Bokmässan  i Göteborg kunde  den 25–28 september 2014 fira 30 år. Det var som vanligt en storslagen tillställning med 97 133 besökare, ca 500 utställare och 400 seminarier. Besökarna var drygt tusen fler än i fjol!

   Också för Värmlandsmontern och Värmlandsbokhandeln var årets mässa framgångsrik. Till Årets Värmlandsförfattare utsågs David Liljemark, som  ovan ses stående vid sidan av avfotograferade Ismael Ataria, som fick dela Region Värmlands litteraturstipendium med Lena Sewall.

 

 

Fullt hus i Värmlandsmontern. I mitten längst fram sitter arvikakeramikern Ulla Nilsson. Mellan henne och maken Hans Bergström skymtar Gunilla Smedberg, Per Elam och Mona Kalin. Till höger om Ulla sitter Bengt Berg, för året iförd ljus hatt. Foto: Eva Fredriksson.

 

Bengt Åkerblom rapporterade för hemsidan:

"Fullt hus var det nästan hela tiden i Värmlandsmontern, som funnits med i leken nästan lika länge som B&B, 25 år. Säkert har montern betytt mycket för att sprida kunskap om den värmländska litteraturen och kulturen. Drygt sextiotalet författare framträdde i år i Värmlandsmontern och presenterade sina senaste böcker, ofta ett debutantverk. Montergeneral var återigen Anita Andersson men nästa år blir hennes sista i denna egenskap.   

 

 

Monterkonstnär. Gunilla Brander-Smedberg vid sidan av maken Sven Smedberg. Bakom Ulla Nilsson och Hans Bergström.

 

Gunilla Brander-Smedbergs utsökta gobelänger, 13 stycken, fanns i år att se på monterscenens väggar. De finns också att beskåda i färg i maken, Sven Smedbergs bok Pelops ö, där de pryder omslaget och utgör
illustration till inledningen av varje kapitel.

Frågan är om inte årets monterkonstnär tar priset av alla de konstnärer som hittills ställt ut i Värmlandsmontern, skriver Eva Fredriksson i sin bokmässerapport i nästkommande nummer av Wermlandiana.

"Jag tror aldrig att Värmlandsmontern har varit så vacker som i år och frågorna från publiken har varit fler än någonsin: Vem är konstnären?"
 

 Intervjuad. Lars Lerin intervjuas av arvikabibliotekarien Mikael Johansson.

 

 I år medverkade ingen mindre än Lars Lerin i Värmlandsmontern och som alltid drog han en rekordpublik, som hindrade all framfart i och omkring montern. (En popstjärna skulle bli grön av avund, om hen händelsevis skulle varit på plats och bevittna detta exempel inte på musikens utan konstens makt!). Två böcker hade den omåttligt populäre författaren och konstnären utkommit med i år, den magnifika Naturlära och den betydligt anspråkslösare boken Egna hem.

   Bokbordet i montern svarade Föreningen Värmlandslitteratur för i vanlig ordning och naturligtvis sålde vi ut alla Lerin-böcker vi hade – trots uppköp i Bonniermontern under föredragets gång för 10 000-talet kronor!

 


Förra årets bokbord. Birgitta Rosén och Anna Wennerlund Cruickshank vid förra årets bokbord.

 

Bokbordet bemannades alltså som alltid av oss i föreningen. Tillstädes vid bordet var Anna Wennerlund, bokbordsansvarig, som också var ansvarig 2013, Eva Fredriksson, Birgitta Rosén och Matts Nilsson, som bl.a. kunde sälja åtskilliga ex. av sin egen bok, Alma på Mårbacka, en hyllning till inte bara sin mor utan också Selma Lagerlöf, samt vår nye kassör Lars Lingsell, som här fick sitt elddop som bokförsäljare. Förhoppningsvis kommer föreningen också nästa år att stå i Värmlandsmontern med sitt bokbord men det är en verksamhet förenad med mycket arbete och undertecknad,
som hjälpte till inledningsvis befarade under torsdagens kommers att vi skulle drunkna i alla böcker som sköljde över oss. Det fanns inga möjligheter att exponera alla nya böcker på ett sätt som varje förlag och/eller författare skulle vilja ha det. Och vårt eget boklager fick vi
avstå från att packa upp. Vid mässans slut kunde i alla fall Anna konstatera att föreningen sålt böcker – och CD-skivor – för 65 657 kr, mer än 10 000 kr mer än i fjol – sannolikt tack vare ”Lars Lerin-effekten”! Föreningen hade också fått 20 nya medlemmar. De hade nappat på vårt förnämliga mässerbjudande att gå in i föreningen till en kostnad av blott 40 kr och för
denna spottstyver erhålla de två sista numren av Wermlandiana för i år och alla nr under det kommande året.
   Bokbordet dukar alltså inte sig själv, Förberedelsearbetet, försäljningen och efterarbetet är krävande. Å andra sidan, vad vore Värmlandsmontern utan detta dignande bord? Vi hoppas förstås kunna fortsätta med det även om det aldrig varit direkt inkomstbringande i pengar räknat, trots ganska så imponerande försäljningssiffror. Imponerande är också antalet skrädmjöls-drömmar, som Anita & Co bjudit på under mässan,, för att inte tala om antalet kaffekoppar som utskänktes i Värmlandsmontern dessa dagar. Ett uppmärksammat inslag i monterprogrammet är avslöjandet av en väl bevarad hemlighet ända till dess det är dags att avslöja den under mässans första eller andra dag, alltså vilka som får Region Värmlands författarstipendium och vem som blir Årets Värmlandsförfattare.

   Till Årets värmlandsförfattare hade utsetts David Liljemark, i vårt Värmland kanske mest känd för sitt seriealbum om helbrägdagöraren F.A.. Boltzius. Stipendiet gick denna gång till Ismael Ataria eller Anders Broqvist och till Lena Sewall, med följande motiveringar.

 

David Liljemark är en av Sveriges mest produktiva och nyskapande serietecknare. Med serieromanen om helbrägdagöraren Boltzius har han lyft genren till en helt ny nivå. Det är en våldsamt komisk historia, som också är ett fantastiskt kulturhistoriskt dokument – berättad
dessutom på värmlandsmål”.


Ismael Ataria tilldelas Region Värmlands författarstipendium för 2014 för sin senaste  diktsamling, Bokstavsängeln. Formfulländat men ändå lätt och ledigt och med ett liknelserikt språk skriver han om natur och samhälle men också om sig själv och sin bit av Värmland. Dikter om livet och döden, om magi och mylla.”

Lena Sewalls bok En bit Racken innehåller inte bara, som bokens blygsamma undertitel säger, Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår. Här görs också många kultur- och konsthistoriska utflykter och här beskrivs såväl mattraditioner som vardagsliv och landskap i trakterna kring sjön Racken. En bit Racken är ett mycket imponerade arbete som bygger på författarens mångåriga forskning. Det är en välskriven och vacker bok som på en och samma gång är receptsamling, minnesbok, fotobok, konsthistoria och konstnärsbiografi.”

Vill man så här i efterhand se programmet i Värmlandsmontern Klicka här! Och klicka här för hela bokmässeprogrammet på B&B.

 

... och Eva Fredrikssons  B&B-rapport  i Wermlandiana 2014:4:

 

Den stora bokmässan i Göteborg har nu avverkat sitt trettionde år! Och Värmlandsmontern sitt tjugofemte. Mässbesökarna var lika många som vanligt, strax under 100 000, och utställare, program, publiksorl, trängsel, trivsel – allt var sig rätt likt. Så även Värmlandsmontern, den numera klassiska, med sina scenprogram (ett 70-tal!), skrädmjölsdrömmar och inte minst Värmlands-bokhandeln. Värmlandsmontern är sedan länge känd i hela Sverige för sin härliga stämning, sitt strategiska läge i mässvimlet och sitt varma välkomnande av alla besökare. Jag fick av en kollega ett klipp ur Sydsvenska Dagbladet, som listade de bästa besöksmålen på mässan. Först på listan stod – just det – Värmlandsmontern!


             Vackra bilder.  Staffan Ekengren  berättar om boken Kärlek till en skrot. framför Gunilla    Brander Smedbergs   utsökta gobelänger.

Årets monterkonstnär Gunilla Brander-Smedberg.

Ny varje år är en konstnär som fått uppdraget att ställa ut i montern. Många spännande och vackra konstverk har under åren presenterats i montern, men frågan är om inte årets monterkonstnär tar priset. Jag tror aldrig att Värmlandsmontern har varit så vacker som i år och frågorna från publiken har varit fler än någonsin: Vem är konstnären? Gunilla Brander-Smedbergs utsökta gobelänger, 13 stycken, fanns att se på scenens väggar. De finns också att beskåda i färg i maken, Sven Smedbergs bok Pelops ö, där de pryder omslaget och utgör illustration till inledningen av varje kapitel. (Boken recenserades f.ö. i Wermlandiana nr 2/2014).

 

I Värmlandsbokhandeln. Till vänster  Lars Lignell och Bengt Åkerblom. Till höger Birgitta Rosén och Eva Fredriksson.

 

Vår bokhandel

Värmlandsbokhandeln bemannades i år som tidigare av styrelseledamöterna Anna Wennerlund Cruickshank, Birgitta Rosén och Eva Fredriksson. Nya vid bokbordet var vår ordförande Matts Nilsson och vår kassör Lars Lingsell. Lars hade redan på onsdagen tillsammans med föreningens kanslichef och allt-i-allo Bengt Åkerblom ställt i ordning bokbordet, staplat kartonger och fixat till vår ”försäljningspulpet” och kortläsaren, som numera är en ovärderlig tillgång. Allt fler betalar med kort, så utan kortläsaren hade vi inte fått sälja så mycket som vi gjorde.

 

 

Storsäljaren Lars Lerin

Årets storsäljare var inte oväntat Lars Lerins mäktiga volym, Naturlära. Lars själv medverkade i många montrar och kom till oss på lördag eftermiddag. Jag hade bävat lite för den publikanstormning som skulle komma. Jag tror att den överträffade det mesta som varit i Värmlandsmontern. Vi hade två bokkartonger med från Karlstad och kompletterade sedan med böcker från Bonniers monter, så länge de hade några kvar. Det sa bara ”slurp” och så var den stora, tunga boken slutsåld. Många besvikna köpare blev utan, men i brist på annat sålde vi slut på Lerins vykort, CD-skivan Det tysta köket och den nya lilla boken Egna hem. Vårt senaste nummer av Wermlandiana blev plötsligt också begärligt. Det har nämligen en omslagsbild av Lars Lerin. Scenprogrammet kunde jag inte lyssna på, men jag tror säkert att Mikael Johansson från Arvika gjorde en fin insats med sin intervju av Lars. Många i publiken hade kommit i mycket god tid och suttit av både ett och två program tidigare för att försäkra sig om plats. Gångarna runt omkring var tättpackade av publik.

 

Heidruns förlag och författare

Bengt Berg och Heidruns förlag var som vanligt vår närmaste granne. Bengt, avgående riksdagsledamot och numera iklädd en mycket klädsam gyllengul panamahatt, ger i år ut samlingsvolymen Dikter genom 40 år som han läste ur på scenen. Heidruns hade i år många intressanta böcker och välbesökta scenprogram. Enel Melberg med nya boken Det borde varit stjärnor intervjuades av Ebba Witt Brattström. Joar Tibergs läckra lilla bok Fåglar i fält och Maria ”Vildhjärta” Westerberg med Hjärtklappning var några andra uppmärksammade böcker från det lilla kvalitetsförslaget i Fensbol.

 

Årets pristagare

Och nu när jag ändå skriver om Heidruns förlag kommer jag osökt in på de av Region Värmland prisade författarna 2014. Pristagarpresentationen ägde rum på fredagen och förrättades av Ulf Nordström och Nina Höjdefors från Region Värmland. Två priser kungjordes: Region Värmlands litteraturstipendium och Årets Värmlandsförfattare. Litteraturstipendiater 2014 är Anders Brokvist (alias Ismael Ataria) för diktsamlingen Bokstavsängeln – Asfalt, stjärnor och allt däremellan (Heidruns) och Lena Sewall för boken En bit Racken. Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår (Votum förlag). Anders och Lena får 30 000 kr vardera och prischecken delas ut på Värmländsk bokmässa i Karlstad den 31 oktober. Där kommer också Årets Värmlandsförfattare att hyllas, David Liljemark, serietecknare, stor humorist, skrivare på dialekt och författare av flera böcker om helbrägdagöraren Boltzius från Skåre. Värmländska deckare Johan Wopenka, ledamot av Deckarakademin, besökte montern för att registrera vilka nya deckare som kommit ut i Värmland sedan sist. Det blev en rätt lång lista som han fick med sig: Inga gudar jämte mig av Caroline Eriksson (om giftmördarprästen Anders Lindbäck), Haveristerna och Bödlarna av Bertil Lindqvist, Uppdraget av Camilla Lagerqvist (Värmland under Andra världskriget), En ogooglebar historia av Annelie och Bo Ulfvenstierna, Omfall av Olle Johansson, Ankharen av Ståle Brandt och Röd vinterängel av Tove Birkeland Brand, Ängel af Hjo av Anette Brandelid, Min grav är din av Aino Trosell samt Jaktmarker av Helene Tursten.

 

Lagerlöf, Fröding och Lars Andersson– alltid aktuella

Selma Lagerlöf förlorar aldrig läsarnas intresse. I år har det kommit en rad böcker om och av henne, några också presenterade i Värmlandsmontern. Lena Carlsson, Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka, Monica Hilding, Falun – Shanghai t/r och Matts Nilsson, Alma på Mårbacka – alla med program på scenen och tidigare omskrivna i Wermlandiana. Vi kunde också visa upp Emelie Östergrens serieroman Bortbytingen (Kolik förlag). De nyutgivna Teatersonetter kunde man köpa i Lagerlöfsällskapets monter. På Kolik förlag utges i år också en bok av Malin Biller, I varje droppe är en ädelsten. Det är Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 2014, en annorlunda och nog så fängslande tolkning i serieform av en rad kända Frödingtexter. Förra årets litteraturstipendiat, Lars Andersson hade två böcker i år, som båda sålde slut i montern: Lomjansguten (Bonniers) och essäsamlingen Uppenbarelser (Daidalos).

 

Barnböcker

Barnböcker fanns också att köpa, både äldre och nya. 75 år gammal och nu i nyutgåva är Bo Vilsons (Bovil) vackra saga Lille Björns radiofärd bland stjärnor och moln. Och helt nya är Vakna min kastanj och Otis längtar, båda illustrerade av prisbelönta Ane Gustavsson med text av Åsa Mendel-Hartvig.

 

Gamla och nya bekantskaper

Maskrosflickan heter den nya boken av Marléne Lund Kopparklint, en uppföljare till tidigare boken Det som inte syns, där författaren öppenhjärtigt och självutlämnande berättar om sin svåra uppväxt i en omgivning präglad av missbruk, våld och kriminalitet. Marléne kan genom sina böcker inge hopp åt andra och visa på att det kan finnas en väg till en bättre framtid och ett bättre liv. Jag träffade i montern Marlénes tidigare lärarinna som kommit för att lyssna och glädja sig åt vad som blivit av hennes gamla stökiga och hopplösa elev. Idag är Marléne Lund Kopparklint kommunalråd i Karlstad.

Kjell Göthe var en ny bekantskap i montern. Han är journalist och i Karlstad har han varit en av cheferna på NWT. Med släktkrönikan Nedslag i en släkts historia (se Wermlandiana nr 2/2014) skildrar han brukssläkterna Lyrholm, Larsson och Göthe och livet på bruken och herrgårdarna Brunsberg, Borgvik, Kyrkebyn och Stöpafors.

 

Sista dagen på mässan

Det är naturligtvis omöjligt att berätta om allt som hände i Värmlandsmontern. Programmet var i vanlig ordning mycket späckat och det må vara mig förlåtet om jag inte får med allt utan egentligen bara en bråkdel. Sista punkt på författarprogrammet söndag eftermiddag hade Solveig Ternström med sin bok Från Dramaten till Riksdagen (Morsarvets förlag) och sedan var det dags för traditionell avslutning i ord och ton, i år som i fjol med Bengt Berg och Björn Sandborgh. Och så var mässan slut och det 25:e året för Värmlandsmontern var till ända. Vi fick ett 20-tal nya medlemmar till vår förening och tyckte att vi hade gjort ett bra jobb och träffat många trevliga människor.

   Trötta efter fyra hektiska dagar (fem med transporterna)  men också belåtna efter en inspirerande och rolig mässa började vi så packa ihop våra bokkartonger. Det är ett tungt och tråkigt jobb, men samtidigt är det fascinerande att se hur hela denna jättemässa med många hundra montrar på bara någon timme rivs ner till att bli ett tomt och mycket skräpigt jättehav, bara ett tomt skal, där alla väggar försvinner, mattor plockas bort och enorma truckar rullar in från ingenstans.

 

Montergrannar

Värmlandsmontern med sitt perfekta läge hittar man lätt när man kommer in i den enorma C-hallen. Jag fick flera gånger frågan hur vi hade kunnat få en så jättebra plats och behålla den år efter år. Antagligen är det Lena Sewalls förtjänst, den tidigare montergeneralen, och nu håller vi hårt i denna placering, som vi delar med Heidruns förlag, Klässbols linneväveri och Mimmi Design. Med på ett litet hörn är också Mårbacka och Föreningen Värmländsk kultur.

 

                 Om Omfall. Berndt Andersson intervjuar Olle Johansson om  polisromanen Omfall.

Tack Anita och Berndt

Anita och Berndt Andersson gjorde som alltid ett fantastiskt jobb och skall ha ett stort tack från oss i Värmlandsbokhandeln. Inget var omöjligt, allt fixade sig. Anitas arbetslag skötte den populära kaffeserveringen.  Varje morgon kl. 9.00 och varje eftermiddag kl. 14.00 fanns de på plats med nybryggt Löfbergs Lila och de berömda skrädmjölsdrömmarna vackert upplagda i en ring.

2015 blir det 26:e året för Värmlandsmontern och därefter tar Anita adjö som mässgeneral efter många framgångsrika år och gott samarbete med Föreningen Värmlandslitteratur.

Eva Fredriksson

Glada mässbesökare

 

 
              Trogna Värmlandsmonterbesökare. Anita Svensson, Berit Stolpe och Maria Albinsson.

 

 

SKF-tilltugg. Kockarna Peter Friessnegg, Jan Fredriksson och Jonas Gustafsson från Svenska kockars förening Värmland bjöd på tilltugg när boken Värmländska kockar och smaker presenterades.

 

Också trogna besökare.  Till vänster Malou Altergård och Karin. Till höger Per Elam och Åsa Wettre.

 

 Coach i montern. Carin "Coach" Bladh och Elisabeth Björkman. På högra bilden Inger    Rydberg.
Fotot till vänster: Marie Ajaxson med dotter. Till höger Torsten Rönnerstrand.

Mårbackaafton på Residenset

Avtackade. Eva-Mi Tapper och Matts Nilsson avtackades  av  landshövdingt Kenneth Johansson.

Den 27 oktober lyste det igen i fönstren på Residenset i Karlstad – precis som vår gästfrie och kulturintresserade landshövding Kenneth Johansson vill ha det.

   Föreningen Värmlandslitteratur fick då tillfälle att för fjärde gånger arrangera en litteraturafton i hans vackra representationsvåning. Biljetterna hade snabbt sålts slut och det var en glad och förväntansfull publik som minglade kring borden med förfriskningar och så var det dags för kvällens program i den helt fullsatta salen,
   Vår förenings ordförande Matts Nilsson inledde med att berätta om arbetet med sin nyutkomna bok, Alma på Mårbacka. Boken, som fått mycket goda recensioner, handlar om författarens mor som vid 20-talets slut arbetade som husjungfru hos Selma Lagerlöf. Både forskning i brevsamlingar på Kungliga biblioteket och mor Almas personliga minnen och
berättelser ligger till grund för den mycket intressanta och välskrivna boken, som ger oss en inblick ”bakom kulisserna” i den berömda författarinnans hem. Matts Nilsson är utom att han är en god talare också en mycket skicklig uppläsare, vilket han verkligen gav prov på. Det blev efteråt möjlighet att köpa boken och få den signerad.
   Skådespelerskan Eva-Mi Tapper gestaltade Mårbackas lagårdspiga Anna och trollband publiken med sina roliga, drastiska och ibland kusliga berättelser om händelser på Mårbacka, mest under gamle löjtnantens tid. Eva-Mi med sina flätor och ekorrpigga ögon kunde verkligen fängsla sina åhörare och t.o.m. få dem med på allsång till cittra!
   Programmet presenterades av föreningens vice ordförande Eva Fredriksson, som vid avtackningen av de medverkande kunde tillkännage den glada nyheten att styrelsen beslutat utse Eva-Mi Tapper till stipendiat och mottagare av 10 000 kr ur Bengt Axelssons kulturfond, som förvaltas av Föreningen Värmlandslitteratur.

 

Lyckad värmländsk bokmässa


Den värmländska bokmässan 2014 ägde rum 30 oktober-1 november  i Karlstad CCC, som har rent förnämliga lokaler för ändamålet. 74 utställare och ett åttiotal föredragshållare hade gott om plats, fast de tre föreläsningsrummen en trappa upp missar nog en och annan besökare – tyvärr!

 

   Vid bokbordet. Bengt Åkerblom, Eva Fredriksson och Berit Wester,

 

På plats, för många timmars tjänstgöring vid vårt bokbord var Berit Wester, Eva Fredriksson, Anna Wennerlund-Cruickshank , Birgitta Rosén, Lars Lingsell samt forne ordföranden Bengt Åkerblom. En särskild eloge till FVL:s kassör, som inte bara tjänstgjorde vid bokbordet utan också hoppade in som boktransportör istället för ordinarie transportören, Erik Dahlberg!
   Liksom förra året hade föreningen tre bord till sitt förfogande och kunde exponera sina många böcker mycket bra. Som vanligt hade vi inte bara nya, fina böcker utan också en binge med äldre böcker, som var ordentligt prisnedsatta. Det var populärt men vi sålde förstås också mycket annat – dock få Lars Lerin-böcker. Bara några ex!

   Det var inte som i Göteborg, då besökarna nästan slogs om böckerna, både Naturlära, som är August-nominerad, och den betydligt anspråkslösare boken Egna hem. Kanske berodde det på att Lars Lerins medverkan endast bestod i att han mottog utmärkelsen Årets värmlänning – tillsammans med museichefen Åsa Hallén.

   Många fler priser och stipendier delades ut under bokmässan. Nämnas särskilt ska att föreningen utdelade 10 000 kr ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur, som gick till skådespelaren Eva-Mi Tapper, som f.ö. gladde publiken stort på litteraturaftonen på Residenset  veckan. Hon gestaltade Lagårds-Ánna på Mårbacka men slutade med att läsa en Frödingdikt, ja, allra sist sjöng hon Lilla vackra Anna och fick åhörarna med på noterna. Inte illa!


 

På plats med Fröding. Birgitta Rosén och Fröding-sällskapets ordförande Björn Sandborgh.

 

På mässan. Till vänster. Peter Friessnegg, SKF Värmland med Maria Österberg, kommunikatör, Region Värmland. Till höger Olle Österling och Svetlana Lundh framför Värmländsk kulturs bord.
 

25 000 från Helmiastiftelsen till FVL!

Med diplom. Matts Nilsson i Helmias bilhall i Arvika med Helmiastiftelsens ordförande, Björn Sandborgh.

I november fick Föreningen Värmlandslitteratur 25 000 kr från Helmiastiftelsen och dessutom ett diplom samt boken "Kröskongen" om Helmer Walfridsson, Helmiakoncernens grundare.

   "Det var en glad och förväntansfull hop människor, som samlats i Helmias nya bilhall i Arvika", rapporterar vår ordförande Matts Nilsson från prisutdelningen den 28 november. "Björn Sandborgh, som är Helmiastiftelsens ordförande höll i föreställningen och Walfridssonfamiljen var väl representerad genom Helmers barn och barnbarn. En mycket unik och generös tillställning

   En och en ropades vi att stiga  fram under applåder, Björn presenterade, sade några vänliga ord och läste motiveringen. Sedan checken ur Lars-Erik Walfridssons hand och handskakning med systern Inger Walfridsson och boken av sonsonen. Nya applåder. Då allt var avklarat blev det gruppfotografering och en god buffélunch. Tillställningen gav en härlig bild av bredden i det ideella arbete som smörjer det värmländska samhällsmaskineriet och av ett familjeföretag med ovanlig känsla för ursprung, tradition och utveckling".

Så motiveringen:
""Värmland är ett författande landskap. Föreningen för Värmlandslitteratur stimulerar och stödjer detta skrivande på många olika sätt. Man lagerhåller och försäljer böcker i olika sammanhang. Redan föreningens mycket stora arbete i samband med den årliga Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg motiverar Helmiastiftelsens stipendium"  

 

Arbetarbostaden på Mårbacka återinvigd


I barndomsköket. Hilding Bergqvist med landshövding Kenneth Johansson i        arbetarbostadens kök. Foto: Marie Söhrman


För några år sedan kunde tidningarna berätta att Mårbackastiftelsen, som är ytterst ansvarig för verksamheten på Mårbacka, planerade att riva den gamla arbetarbostaden, som länge stått och fått förfalla. En som reagerade mot detta var Hilding Bergqvist, för där hade hans familj, mamma och pappa och fem syskon, bott på 1920-talet. För honom var huset ett handfast minne från den tid då Selma Lagerlöf själv styrde och ställde på Mårbacka. Mor Selma kallades hon av de anställda, som hon månade mycket om med sjukkassa, hög lön (jämfört med vad de andra bönderna i Östra Ämtervik betalade ut), lånebibliotek m.m.. Ja, hon var helt enkelt mycket engagerad i hur både människor och djur hade det på hennes gods! 

   Hilding tog alltså upp kampen för ett bevarande av arbetarbostaden och för att den skulle rustas upp, räddas från förfall helt enkelt – trots att stiftelsens styrelse från början helst ville riva stället. Kanske inte så mycket för att man inte ansåg huset minnesvärt utan för att man befarade att kostnaderna för att hålla det i skick skulle ”löpa amok” framöver och att man kände sig osäker om vad huset skulle få för användning.
   Den 1:a maj 2014 kunde nu i alla fall Arbetarbostaden på Mårbacka återinvigas. Halva Östra Ämtervik vara på benen för att vara med om att se landshövding Kenneth Johansson förklara huset återinvigt genom att hålla ett hyllningstal till Hilding Bergqvist, husets räddare, och klippa det blågula band som prydde ingången. Mårbackastiftelsens ordförande Annette
Rhudin
avslutade ceremonin med att hylla både landshövdingen och Hilding Bergqvist och de som ställt upp gratis för att renovera byggnaden och förse den med inventarier från de första decennierna på 1900-talet.

   Ett viktigt inslag i invigningen var boksläppet av Lena Carlssons bok Arbetarebostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka (Mårbacka förlag 2014). 

Den recenserades av Eva Fredriksson i Wermlandiana 2014:2, som avslutar sin recension med följande ord:

 

"Lena Carlssons bok ger oss en fördjupad bild av Selma Lagerlöf. Boken är vackert formgiven av Karin och Christer Strandberg. Bildmaterialet är både rikt och intressant, delvis hämtat ur Östra Ämterviks hembygdsförenings arkiv i form av foton, brev och räkenskaper, delvis ur privata samlingar. Mycket av detta har inte tidigare publicerats. Det är ett kulturhistoriskt arv som bevarats och som nu flera kan ta del av tack vare denna vackra och mycket läsvärda bok."


   Så släpptes vi in, vi alla som stått i solen och snålblåsten och otåligt väntat på att komma in i det vackert rödmålade huset (ljust falurött), där en gång i tiden fem personer kunde få dela på ett rum! Interiören var verkligen en glad överraskning, en upplevelse väl värd att uppleva! Det här borde vara en bostad, lämplig att hyra ut till alla älskare av en lite annorlunda boendemiljö! Vatten och avlopp saknas visserligen men en vacker sommar – sådana finns – klarar man sig väl utan det ett tag? Utöver det att huset ger ett så gott intryck kommer att det ligger så strategiskt på sluttningen neråt ”Emtdalen”, där Emtan rinner, som Selmas far så gärna ville dika ut så att den inte svämmande över vår och höst. Må vara att utsikten från stugan kanske inte var så betagande , när vårsådden bara stod i sin begynnelse.

   Efter husesynen var det så dags att bege sig till stallet, där Eva-Mi Tapper dansade och berättade om Selma Lagerlöf och Backa-Kajsa, som egentligen var alldeles olämplig som barnjungfru men ändå kom att spela en viktig roll i författarinnans barndom, och om Selmas möte med Nils Holgersson, som hon återger det i boken med samma namn. Eva-Mi Tapper spelande med humor och värmländskt betagande inlevelse – kom mig att tänka på Solveig Ternström som jag en gång sett som majorskan i ”Sagan”, vilket är menat som ett mycket gott betyg. Till sin hjälp hade hon Jenny Ros på flöjt. Ytterligare en glad upplevelse på Mårbacka den 1:a maj! Under sommaren kommer det att bli visningar av arbetarbostaden men när och hur framgår inte av programmet som det förelåg denna soliga, blåsiga majdag. Ta en tur till Mårbacka i sommar, där finns också minnesgården att bese, en Selma Lagerlöf-relaterad utställning på logen, trumpetande påfåglar, ett café med hembakt bröd samt – inte minst – flera program som bakluckeloppis, löjtnantens födelsedag m.m.

Lars Lerin fick Augustpriset!

Vi gratulerar Lars Lerin som i november fick Augustpriset i fackboksklassen för sin bok Naturlära. Det är en stor ära men med all rätt! Lars är inte bara en stor konstnär utan stor också som författare.

   Lars är för övrigt den den andre värmlänning som fått Augustpriset sedan det började delas ut 1989. 1998 fick Göran Tunström Augustpriset för boken Berömda män som varit i Sunne

   Eller är han kanske den tredje? Per Olof Enquist har fått Augustpriset två gånger. 2008 för Ett annat liv och 1999 för Livläkarens besök. Sedan många år är han sommarvärmlänning med sommarviste i västra Värmland. Och kan nog räknas lite grann som värmlänning i alla fall.

Karlstads stadsbibliotek världsetta!

Glada världsettor. Grattis till Karlstads stadsbibliotek som rankas som etta i världen på Meltwater Likealyzer i kategorin Bibliotek/Library för sin  Facebooksida. Värmlandsbibliotekarien Jimmy Jansson och tre av hans kollegor  tackade förstås alla som gillat, delat och kommenterat på bibliotekets Facebooksida, – Det är på grund av er som vi ligger i topp, framhåller man.

Selma Lagerlöf-priset till Lotta Lotass

Årets Selma Lagerlöfpris  tilldelades 2014  författaren Lotta Lotass  ”… för en mångskiftande romankonst som med exakthet och lyrisk skönhet låter språkets förgänglighet spegla vårt existentiella tomrum och öppna det mot ett oändligt hopp.” P

riset på 100 000 kronor delades ut den 9 augusti under Kulturveckan i Sunne.

 

Styrelsen sammanträder 2014

 

Styrelsen sammanträder 2014. Sittande från vänster Berit Wester, Birgitta Rosén, Anna Wennerlund Cruickshank, Anita Meyer-Lie, ständigt adjungerade hedersledamoten Barbro Järliden, Eva Fredriksson och Gun Berger. Stående från vänster  Bengt Åkerblom, dåvarande ordföranden Matts Nilsson, Erik Dahlberg och längst till höger kassaförvaltaren Lars Lingsell. Fattas på bilden gör Claes Åkerblom och fotograferande Lena Sewall.

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tdigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer

Augustprisad

 

Augustpristagare.  Lars Lerin som fick Augustpriset i fackboksklassen för sin bok Naturlära. Stort!

FVL Helmiaprisad

I Helmiahallen. 25 000 fick FVL från Helmiastiftelsen. Här ses Matts Nilsson med prisutdelande  syskonen Lars-Erik Walfridsson och Inger Walfridsson. Foto: Privat.

 

På årsmötet

Matts Nilsson. Föreningens ordförande välkomsthälsar .
Trogna årsmötesdeltagare. Maj och Olov Bylock.
Lars Österdahl. Kraftfull årsmötesordförande.

Sekreterare och årsmötesordförande.

Monica Gustafsson. Avtackades.
Erik Dahlberg. Fick också blommor.

Lyssnade. Stefan Crona och Eva Herstad.

Vackraste boken

 

Hedersprisade

 

 

Ane Gustavsson. Med bok och  hederspris.

Marie Söhrman. Juryns ordförande.

Biblioteksprisade

Prisade. Vice ordföranden Eva Fredriksson talade till representanterna för Säffle bibliotek.

Tackade. Anders Hjertén tackar för bibliotekspriset.

Mårbackabilder

 

Mårbackas arbetarbostad. Foto: Marie Söhrman & Kjell Sundström

 

Arbetarbostaden invigs. Foto: Marie Söhrman & Kjell Sundström.

 

Intervju. Landshövding Kenneth Johansson intervjuar Hilding Bergqvist. Foto: Marie Söhrman & Kjell Sundström

 

Hilding Bergqvist. Foto: Marie Söhrman & Kjell Sundström

 

Köksbordet. Arbetarebostaden på Mårbacka, Foto: Marie Söhrman & Kjell Sundström

 

Mårbacka. Foto: KM ID.

 

Mårbackas kök.

 

Selma Lagerlöf. I trädgården.

 

Ellen Lundgren. Fruktad husföreståndarinna.

 

Göran Tunström. Foto Lena Sewall

 

Göran Tunströms grav.

Världsbokdagen


Gun Berger. Komponerade program.

Birgitta Leander. Reciterade.

Jonas Bergergård. Lysande uppläsare.

 

Rune Blidh. Underfundig diktare med virtuos gitarrist.  Foto: Bengt Åkerblom

 

Anna Planting-Gyllenbåga. Intressant bekantskap, Foto: Bengt Åkerblom

 

 

Helena Vermcrantz. Berättade om Bokbryggan.

 

I samspråk. Aina Svensson och Jonas Bergergård.

Från B&B i Göteborg

 

 

 

 

 

 

Susanne Halvardsson.

Monica Hilding.

Marlene Kopparklint Lund.

David Liljemark och Lena Sewall.

Lars Lerin

Enel Melberg. Med nya boken
Det borde varit stjärnor och författaren Mona Kalin.

Matts Nilsson.

Peter Olausson.

Björn Sandborgh.

Sven Smedberg.

Staffan Svanqvist.

Gunnar Svensson.

Solveig Ternström.

Roar Tiberg.

Aino Trosell.

Helen Tursten

Bengt Wadensjö.

Claes Wallenius.

Maria "Vildhjärta" Westerberg.

Bo Vilson.

Monterbesökare. Peter Höglund med sonen Pontus.

Mona Kalin.

Annesophie Mellvik-Resare och Björn Resare.

I  Residenset

Skicklig uppläsare. Matts Nilsson berättade om och läste ur sin bok Alma på Mårbacka på Mårbackaafton i Residenset.

Från CCC i Karlstad

 

På Värmländska bokmässan. Bengt Berg och Solveig Ternström.

Kaffepaus. Anita Stjernlöf-Lund och Malin Biller i en kaffepaus under bokmässan.

Kockbok. Helene Tursten med Lena Sewall och Jan Fredriksson och boken Värmländska kockar och smaker om 25-årsjubilerande föreningen SKF Värmland.

LIV på mässan. Landstinget ställde ut med nya nya boken Vårt LIV och gav också mässbesökarna möjlighet att ta influensaspruta.

Prisad. 10 000 kr ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur, gick till skådespelaren Eva-Mi Tapper. Foto: Olle Österling.

 

Tackade  för pris. Eva-Mi Tapper.Foto: Olle Österling.

Vårt bord på CCC. Foto: Bengt Åkerblom

På residenset

Samspel. Mats Berglund berättar medan Lars Andersson lyssnar.
Signerar. Många köade för att få en dedikation av Lars Andersson.

Förläggare. Eva Bonnier tillsammans med landshövding Kenneth Johansson.

Glada världsettor

 

 

 

 

 

 

 

Glada biblioteksarbetare. Karlstads stadsbibliotek rankad som etta i världen för sin FaceBook-sida

 

I Göteborg

Anita Andersson. Montergeneral.

Gun Berger.

Thomas Carlson och Birgitta Leander.

Medverkande

Anders Ajaxson.

  Lars Andersson.

Bengt Berg.

Malin Biller.

Lena Carlsson.

Rolf Christerson.

Eva Fredriksson.

Från värmländska bokmässan

 

På Värmländska bokmässan. Bengt Berg och Solveig Ternström.

Kaffepaus. Anita Stjernlöf-Lund och Malin Biller i en kaffepaus under bokmässan.

Kockbok. Helene Tursten med Lena Sewall och Jan Fredriksson och boken Värmländska kockar och smaker om 25-årsjubilerande föreningen SKF Värmland.

LIV på mässan. Landstinget ställde ut med nya nya boken Vårt LIV och gav också mässbesökarna möjlighet att ta influensaspruta.

Prisad. 10 000 kr ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur, gick till skådespelaren Eva-Mi Tapper. Foto: Olle Österling.

 

Tackade  för pris. Eva-Mi Tapper.Foto: Olle Österling.

 

Wermlandiana

Selmapristagare

Lotta Lotass vid Selmas skrivbord. Foto: Marie Söhrman.

 

Helmiaprisad

I Helmiahallen. 25 000 fick FVL från Helmiastiftelsen. Här ses Matts Nilsson med prisutdelande  syskonen Lars-Erik Walfridsson och Inger Walfridsson. Foto: Privat.

 

Augustprisad

Augustpristagare.  Lars Lerin som fick Augustpriset i fackboksklassen för sin bok Naturlära. Stort!

 

 

Sju linjer