Årets Värmlandsförfattare 2022

 

Erik Bergqvist

 

Erik Bergqvist, fotograf Erik Hjerling

På Värmlands Bokfestivals första dag den 18 november utsågs poeten Erik Bergqvist till Årets Värmlandsförfattare med motiveringen:

Erik Bergqvist får utmärkelsen för en finstämd och lärd diktning, som med förtätade och poetiskt precisa formuleringar frammanar tydliga men samtidigt mångtydiga bilder.
 

 Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström och Frida Närman, tillförordnad enhetschef för kulturavdelningen, höll i prisceremonin.

"Det räcker att förstå en rad eller ett ord

Man behöver inte förstå poesin i sin helhet. Man ska inte bli bekymrad om man inte förstår en dikt", säger Årets Värmlandsförfattare Erik Bergqvist på Region Värmlands hemsida.

"Det räcker med en rad, eller ett kanske ord, för att man ska få ut något av dikten. Ibland är dikterna bara språkligt vackra. Fröding rimmade och det finns en skönhet i många av hans dikter. Det har varit tacksamt att tonsätta dem".

Erik Bergqvist har skrivit så länge han minns. Han vet inte exakt när han började tänka att det kunde bli böcker av det eller att det kunde vara ett yrke men den första diktsamlingen Nedfrysningens konst kom ut 2000.

Förutom det egna skrivandet innehåller vardagen lektörs- och redaktörskap och uppläsningar. Kritikeruppdragen är inte lika många som tidigare.

Han hoppas kunna ägna mig mer helhjärtat åt sitt eget skrivande.

I januari 2023 kommer hans nästa bok ut. Den heter Refugier. Det är en tankebok, reflektionsprosa från dagboksanteckningar 2017-2020. Den sträcker sig fram till våren när pandemin började.

Region Värmlands pris Årets Värmlandsförfattare har delats ut sedan 2003. Syftet med priset är att lyfta fram kvalificerade författarskap med anknytning till Värmland. De första pristagarna var Inger och Lasse Sandberg,

Författarskapet ska ha klar värmlandsanknytning och kan avse både fack- och skönlitteratur. En jury utser Årets Värmlandsförfattare. Från och med 2021 får Årets Värmlandsförfattare, förutom äran, även en prissumma på 30 000 kronor.

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer