En bok om Värmland

Vårdikter

Ur Tillbaka av Lars Lerin

 

Dagen vänder

världen ljusnar

Vänta

 

Du går nertill Sovstugan

för att se om du orkar tillbaka

Du tar tiden till hjälp
du har tid att ta av

Den som skyndar kommer inte fortare fram
i almanackan

 

En linje

 

Den förste staren av Gunvor Anér

 

Vi lyddes på vårn te den förste staren.

Ja neg, å far min tog hatten å.

 

Så skulle en hälse den förste staren,

en va alldeles pocka te gäre så.

 

Nu tror ja förstås dä va inte staren

men live far ett tack velle ge.

— Ja niger alltjämt för den förste staren.

Ja ä gla ja fått leve ett helt år te.

 

Ur På Kyrkbacken 1975.

 

En linje

f

Unnerverk av Gunvor Anér

 

Di säjer jämt att unnras ti

ho ä för längesen förbi —

ett tal som inte ja förstår

å allre minst når dä är vår.

Varenda da ett unner hänner:

dä kommer svaler, kommer änner,

di samme som var här i fjol,

tänk att di minns ôss här i nol!

Där dä va driver häromdan

dä stecker opp en tullepan.

Å borte ve vår lagårdsknut

slôr förste tussilagon ut,

så gul å grann, i lort å ler

— säj sen att inga unner sker!

 

Ur Värmlandsvers

 

En linje

 

Vårnatta av Gunnar Ehne

 

Ocken skull sôv nu

när natta int ä länger

än en decimeter

När fôgglan speler så

Hör

− lärksangen

Som en navelsträng

går han

mellan himmel å jola

 

En skull vill sta´n

klocka

− å almenacka

Å bar sätt sä ner

å gråt

som på e begravning

 

En linje

Våren farande

 

Jag såg våren
komma farande på cykel
farande som barnet
viken översvämmades
av ljus
det var uteliggarens
sköna morgon
utan att vara
en dröm
då blåsippor syntes
ivriga att synas

 

Ur Gränser' av Rolf Zandén

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Lankar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer

Gunvor Anér.

Lars Lerin räknas inte bara som en av Nordens främsta akvarellister utan är också  författare och poet.

 

Gunnar Ehne är en av de mest folkkära värmländska diktarna.  " Hans dikter har vandrat genom Värmland, förstås, men även nått utanför länsgränser och fryksdalsmål",  skriver Bengt Berg.