En bok om Värmland

Vinterdikter

Nyjsnö u Dikter av Oscar Stjerne

 

Dä finns fäll knafft nô finer

än jola, når ho skiner

utå nyjsnö som faller

mjuk, fin, ren.

Dä glimrer i all vâla,

dä skimrer över jâla,

dä hänger sej som spesser

på kvest å gren.

 

Å nyjsnön han måler

gamle gråe gåler

så blanke å vite

sôm små sockerslôtt,

se på fygges, på laa,

hele uthusraa,

hôlls di blänker når sitt nyje

tak di ha fått

 

Å vägen, som va gôri

å lorti å spôri

å ussli å elänni

bå te se å te gå,

han jämnes, han slättes,

han lägger sej terättes

mä e matte som selke

å sammet på.

 

a, den gamle farmor Jola,

som fått avske uttå sola

å va fillut å nâken

å skalv å frös,

ho drar ullfälln ikring skrôtten

å tänker: dä ä gôtt en

ha fått nôe te bre på sej,

når kölda går lös.

 

Nej, allri ä dä finer

än nåt nyjsnön skiner

å täcker hela vâla

mjuk, fin, ren;

dä ä ullfäll ôt jola,

når dä blåser ifrå nola,

dä ä spesser, dä ä kranser

å grannlåt på gren.

 

En bli gåen å fundere,

dä ä knafft en nänns spassere

mä sin fot på ett så ullmjukt,

så nyjrent gôlv.

En känner knafft igän sej;

dä ä kav som en skull känn sej

vitere å mjukere

i själa en sjôlv.

 

Skaldebrev till Maggan av Gustaf Fröding

 

Allting tiger. Vinterdvalen

vilar över Sloredalen,

tom och ödslig, grå och kulen,

nalkas magfördärvarn Julen.

 

ur Ungdomsdikter

 

En vårvintervisa av Gustaf Fröding ur Gralstänk (1898)

 

"Smält min is,

låt min snö

gå i tö",

suckade vintern till våren.

 

"Kanhända, kanhända om solen vill,

vi vänta väl ännu en månad till.

så kanske det sker", sjöng våren.

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer

Gustaf Fröding i unga år.

 

Oscar Stjerne.