Bengt Berg

 

                          Bengt Berg. Foto: Lena Sewall

 

Personligt: Bengt Berg är nordvärmlänning, född 1946, och bosatt i Fensbol en mil norr om Torsby. Fil. mag. blev han efter studier i Uppsala, Göteborg, Lund och Karlstad men har under åren som följt varit verksam som författare, kulturjournalist, poet och även som politiker. och riksdagsman för Vänsterpartiet. 

 

   I Torsby drev han under 25 års tid fram till år 2016 tillsammans med Gun-Britt Karlsson Nordeuropas lantligaste Bok- och Bildcafé, som fått sitt namn av Heidrun, den get som i den fornnordiska mytologin stod på taket till Valhall och åt av världsträdets Yggdrasils frodiga grönska. Klicka här för att läsa Bok- och Bildcaféets historik!   

   Förlagsverksamheten fortsätter dock. Bengt Berg är även ansvarig för Heidruns förlag, som kan sägas vara efterföljare till tidskriften och förlaget Rallarros, bakom vilka Bengt Berg var en drivande kraft på 1970- och 80-talet.

   Drygt 40 böcker har det blivit med åren, mest poesi. 1999 kunde Bengt Berg  fira 25-årsjubileum som författare med en retrospektiv diktsamling i pocketupplaga, Handelsresande i nordiskt vemod. Dikter i urval 1974-1999, i vilken det också ingick en samling nyskrivna dikter. 

Den dokumentärfilm om Bengt Berg av Anders Berg, som visades i TV1 hösten 1999, också den med titeln Handelsresande i nordiskt vemod,  lyckades uppnå den för ett kulturprogram ovanligt höga tittarsiffran drygt en halv miljon. Men det är framför allt i sina live-program som Bengt Bergs humor och underfundiga språkbruk kommer till sin rätt och han har mer än de flesta av sina författarkollegor rest land och rike runt och uppträtt i de mest skilda sammanhang men hela tiden med dikten och berättandet som uttrycksmedel.  

Bengt Berg har förekommit flitigt i radio och TV runtom i Norden, varvid också hans karakteristiska huvudbonad, en mössa från Buchara i Uzbekistan blivit något av en poetisk accent för denne kringresande poet.
När Coronapandemin drabbade oss på 2020-talet startade Bengt Berg diverse aktiviteter på Facebook och andra sociala media.

Årets Värmlandsförfattare blev han 2004 för ett 30-årigt på en och samma gång provinsiellt, nordiskt och universellt författarskap, som är lika fast rotat i den värmländska myllan som i den omgivande världen och som befäster och förstärker den positiva bilden av Värmland och värmlänningen". 

  "Handelsresande i nordiskt vemod" har han själv kallat sig. Vemod och allvar finns förvisso i hans rika lyriska författarskap men Bengt Berg är också en av de främsta förmedlarna någonsin av det värmländska gemytet, livsglädjen och stolligheten", skriver prisjuryn vidare och fortsätter: "Som författare och människa har Bengt Berg betytt oerhört mycket för att befästa och förstärka den positiva bilden av Värmland och värmlänningen. Hur mycket är svårt att uppskatta men en sak är säker – utan Bengt Berg skulle Värmland ha varit mycket tråkigare! Och mindre uppmärksammat!"

Bengt Berg vid Selma Lagerlöfs skrivbord. Foto: Kjell Sundström.

I juni 2023 tilldelades Bengt Berg Selma Lagerlöfs litteraturpris av Stiftelsen Selma Lagerlöfs  litteraturpris. Priset är avsett för framstående författare som verkar i Selma Lagerlöfs anda och prisumman är 100 000 kronor.

Motiveringen löd:

För ett författarskap som – i likhet med Selma Lagerlöfs – kombinerar en stark lokal förankring med en internationell räckvidd och universell betydelse, som med vemod och humor värnar den lilla människans kraft och betydelse och visar vägar in i tillvarons förunderliga dimensioner.

 

Litteraturgenre: Poesi, prosa och journalistik. Skriver om Värmland, livet och världen.

Författarskap: "Han hämtar ofta motiv för sina dikter från vardagslivet och inte sällan från den värmländska provinsen. I det senare fallet är han angelägen om att bryta mot den romantiska hembygdskulten." (Bengt Åkerblom i Värmland i Litteraturen)

   "Det var med samlingen Där drömmen slutar (1974), som Bengt Berg i bokform gjorde sin diktdebut. Redan där finns den lokala nordvärmländska förankringen med ett globalt perspektiv, något som kan sägas ha präglat Bergs diktning ända fram till 90-talets början... Glesbygden och dess människor är Bergs poetiska revir... Man kan nog våga säga att Bergs diktning har sina rötter i 60-talet, och att den debatt som då fördes om dessa och andra frågor blivit avgörande för inriktningen av hans hittillsvarande produktion... När man läser Bengt Bergs dikter får man inte i första hand intryck av politiskt ställningstagande. Det är snarare medvetenhet om världens tillstånd... Miljöfrågorna får en stark markering i boken Av skog är du kommen..." (Lennart Bernesjö i Från Dahl till Berg).

I Bengt Bergs senare böcker kombineras foto, dikter och texter till en egen genre som han själv kallar litterära strövtåg i hembygden och världen. Under de senaste åren har Bengt Berg haft ett flödande samarbete  med de kinesiska artisterna Lam & Cherry, vilket bland annat resulterat i några konstutställningar i Värmland och Goangchou.   

Utgivna böcker:  

Där drömmen slutar. Dikter. Fria förlag 1974
Värmländska dagar. Dikter. Tid 1975)
Frihetens tyglar. Dikter. Tid 1977 
Katta är som Leeds. Dikter. Tid 1979
Av skog är du kommen. Dikt & foto (tillsammans med Kay Cuthbert, Per Helge & Staffan Jofjell), Norstedt & Söner 1980
Vårt Värmland - en sannsaga. (tillsammans med Per Helge & Jörgen Zetterquist) Liber 1980
Februaribrev. Dikt & foto (tillsammans med Horst Tuuloskorpi). Kalejdoskop 1982
Den blå containern. Dikter. Rallarros 1982
Innan Dallas. Dikter & etsningar (tillsammans med Lars Lerin, LT 1985
En dag i skogen. Kortprosa & linoleumsnitt (tillsammans med Bo Jonzon)
Öppna ögon 1985
Regnskrift. Dikter & tusch (tillsammans med Lars Lerin. Rallarros 1985
Drev. Dikter & träsnitt (tillsammans med Lars Lerin) LT 1986
Byvägen. Dikter & akvareller (tillsammans med Lars Lerin) Rallarros 1987
I hundens tecken. Dikter & grafik (tillsammans med Thomas Nydahl & Leif Nelson). Bra Böcker, Kalejdoskop 1987 
Termos. Dikter. Tid 1987
Bygd. Dikter 1974-88. Tid 1989
På väg genom Värmland. Kortprosa & fotografier (tillsammans med Staffan Jofjell). LT 1989 
Blomvaser. Smedsby konstakt 1991
Musikanten. Barnbok med fotografier (tillsammans med Arve Stensrud) Heidrun  1991
Om världen inte fanns. Dikter & fotografier (tillsammans med Horst Tuuloskorpi). Tid 1991
Jos mailmaa ei olisi. Dikturval på finska. LIKE 1992
Över isen. Dikter. Tid 1992)
Drömmar i plåt. Dikter & fotografier (tillsammans med Horst Tuuloskorpi, Heidrun 1993)
Det omöjliga alfabetet. (Heidrun 1996, ny uppl, 1999
Stjärnbetaren. Dikter. Sober 1997
Vid Frykens ände. LT 1997)
Gå på, stå pall. Heidrun 1998
Handelsresande i nordiskt vemod. Dikter i urval 19741999. Heidrun 1999 
Calibariel (tillsammans med Stig Olson). Heidrun 2000
Betraktelser. Heidrun 2001
En un rincón del mundo. Traducción: Víctor Rojas. Poemas tomados del libro  Handelsresande i nordiskt vemod. Simon Editor 2002
Sång till ingenting. Dikter Bengt Berg, musik Mats Einarsson och Tuomo Haapala. CD med texthäfte. Bokbandet/Heidrun 2001
Värld. Dikter 19742004. En bok för alla 2004. 
Nio röda rosor i Reykjavik. 2003
Intet nytt under solen. 2005
I Indialand. 2007
Kanske finns det fina dagar. 2008
De gröna skuggornas sjö. 2009
Österboms öden och äventyr. 2009 (ungdomsbok)
Mellan Nordkap och Syracusa. 2011
Värmland – världen tur & retur. 2013
Dikter genom 40 år.  Heidruns 2014
Rosa & Liksom. En kattbok (tillsammans med Gun-Britt Karlsson. Heidruns 2015
En man i grönt går över gatan i Dhaka. Heidruns 2016.
Medan våren vaknar, dikter i översättning från och till nynorsk (Tillsammans med Helge Torvund), 2017
Jag går där jag gick, dikter och fotografier, 2018 Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet, dikter och fotografier, 2019
Dag för dag. Texter från en särskild tid. Ekström & Garay 2020.
Under Ukrainas blåa himmel.  Heidruns 2022.

 

Medverkan i antologier:
Förstamajboken. Ordfront 1973, 1976
Antologi 1978. Värmländska författarsällskapet 1978
Vi ger varandra solen! Nej till kärnkraft! 1980
På diktens träd. Värmländska författarsällskapet/ Press 1981
Värmland i litteraturen. Sober 1985
Karlstads stiftsbok 1985/86. Karlstads stift 1985 Ljusningar. Värmländska författarsällskapet 1986
80-talet. Länsstyrelsen i Värmland 1990
Karlstads stiftsbok 1990/91. Karlstads stift 1990
Ditt Värmland. Länsstyrelsen i Värmland 1992
Se upp för älg. Heidrun 1992
Att fånga en bonde. Myndigh 1994
Jag! utropar Fröding. Gustaf Frödingsällskapet/ Wahlström & Widstand 1997
Sverige - ett litterärt lapptäcke. Natur och Kultur 1997
Vargen som missade bussen. Heidrun 1997
Andrum. Karlstads stift 2000
 

Översatt till: Engelska, finska, hindi, holländska, grekiska, lettiska, ryska, spanska, tyska, turiska, arabiska, persiska, kinesiska, kreanska, japanska.

Utmärkelser: 

Karlstad kommuns stipendium till Gustaf Frödings minne
Landstinget i Värmlands Gustaf Frödingsstipendium
Torsby kommuns kulturstipendium
Landsbygdens författarstipendium
Stipendium från Svenska Akademien
S
tipendier från Sveriges författarfond
ABF:s litteraturstipendium
Pris av Lasse Lucidor-samfundet 1996
Torsby Rotaryklubbs stipendium för "en enastående diktar- och kulturinsats i Nordvärmland under 25 år" 1999
Garanterad författarpenning av Sveriges författarfond från och med år 1990.
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2001
Årets Värmlandsförfattare 2004
Tudor Arghezi-priset till minne av den rumänske poeten  Tudor Arghezi (1880-1967) 2012
Årets värmlänning 2015 (tillsammans med Gun-Britt Karlsson)
Gun och Olof Engqvists stipendium, 175 000 kr, av Svenska Akademien 2019
The Poetry and Architekture Internationan Art Award (PACA) 2019
Werner Aspenström-priset 2020 med motiveringen:

Bengt Berg skriver en demokratisk poesi där de enkla glanslösa orden har större tyngd än de högstämda, förväntat poetiska. De stora skeendena ses genom de små detaljerna, den enskilda, vardagliga människan är alltings mått.
Bengt Bergs dikter kan uppvisa en närmast fullständig troskyldighet, ett urtillstånd av oskuld, i ögonblickets spegel ge oss en slags idyllbild, ofta färgad av slagfärdig humor – att sedan försåtligt ifrågasätta genom att ladda den med några tydliga stråkdrag av melankoli, sorg, en sista kritisk blick ur ögonvrån innan dikten klingar ut. I detta grundpredikament av melankoli möts vi. I Bengt Bergs poesi är vi alla likar.

Werner Aspenström-priset delas ut varje år på Werner Aspenströms födelsedag, den 13 november. Det instiftades 2005, på initiativ av Ann-Marie och Per Sennerfeldt, och består av en tegelröd tröja i ull med blixtlås efter en modell som Aspenström bar på 1950-talet (”En röd molntröja ovanför Maria Kyrka”). Tröjan togs fram av Celia B. Dackenberg och finns beskriven i hennes bok Ylle och bläck: Essäer om poetkoftor och annat författarylle (2001)Den stickas av Gunbritt Bengtsson, Ängelsberg, som har stickat samtliga priströjor sedan 2005.

'

Werner Aspenströms röda tröja designad av Celia B. Dackenberg,

Celia B Dackenberg skriver om tröjan:

Werner Aspenströms dikter blev mitt livs största möte med poesin. Och den tröja han bär på ett foto från 1953 var något av det vackraste jag sett i tröjväg. Ibland måste man våga och jag vågade till sist fråga honom om jag fick sticka den. Och han sa ja... Tröjan var en av utgångspunkterna för min bok "Ylle & Bläck. Essäer om poetkoftor och annat författarylle". Med tiden kom den att bli förlagan för ett pris världens enda stipendium i form av en tröja? Werner Aspenströmsällskapet delar ut priset sedan 2005. Alltihop känns som en saga. Tänk att få uppleva detta!

Selma Lagerlöfs-priset 2023 med motiveringen: 

För ett författarskap som – i likhet med Selma Lagerlöfs – kombinerar en stark lokal förankring med en internationell räckvidd och universell betydelse, som med vemod och humor värnar den lilla människans kraft och betydelse och visar vägar in i tillvarons förunderliga dimensioner.

 

Medlem av:
Författarcentrum Väst
, Författarcentrum Öst, Sveriges Författarförbund, Värmländska Författarsällskapet med flera författarorganisationer.

E post: info@heidruns.se

Hemsida: www.heidruns.se

Övrigt: Framträder som stand up poet med egna texter. Större dikt- och musikprogram. Bengt Berg representerade Vänsterpartiet i riksdagen 2010–2014.

Se också: Författarcentrum, Författarcentrum Öst.

Skrivet om Bengt Berg: 

Söderblom, Staffan. Jag vill vara allt vitt. Läsningar av det ambivalenta: Bengt Berg. Autor 2005. 

Sju linjer

Vad bju'r ni?

Vad bju'r ni mej för

Dungen där göken gol, för

Stolen på Karlstads-Tidninga

där August Kallsson en gång satt?

För Picasso-statyn vid Vänern (nordostlig vind),

nedlagda stångjärnshammare och

glasbruksbostäder

-- Vad bju'r ni?

Kalhyggen, gifttunnor, processorer och

älgjaktslicenser,

äkta vara och bolagsmärkt,

hemvävda trasmattor (rosengång) och nedslitna

rälsbussfåtöljer

från Fryksdalsbanan, Sveriges vackraste järnväg!

Landshövdingens dragspel, och den förres brev

från Columbus

med förstadagsstämpel och äkta sigill ge mej

ett bra bud!

En bukett Fröken Fräkenkandidater och

järnverket i Hagfors

får gå med utsikten från Gurlita klätt...

Vallöften och Elis i Tasere-historier, en

näverkont full

Monica Zetterlunds spikskor från

Skolungdomens häckfinal

Ekshäradsgården på Skansen, Drömmen om

Elin

tillsammans med Skogsstjärna blomma och dryck!

Se här, gott folk, en raritet: Finnskoga-Lasses

nummerlapp

Från startsträckan i Squaw Valley! ge mej nu ett

redigt bud!

 

KMW:s senaste stororder, Värmlandsörnen

varhelst den dyker upp

Fredsgudinnan på Karlstads torg, KAKs

reservdelslager, knäckebröd

och älgvarningsskyltar vad får jag för rubbet?

Upptakten till Fryksdalsdans N:o 2 och inkasten

från matchen Västanvik-Höökarna,

(inklusive en bicycletas i myggsvärm)

barndaghemsdebatten i Storfors och

landstingsmunväderlek (en femårsprognos)

Inte alltför andäktiga luciafirare i Arvika, en

singelolycka på riksväg 352

Det orena mjölet i den nytvättade valfläskpåsen

och oron i människornas drömmar

inför nya fabriksnedläggelser hit med en tia

för rubbet!

Radio Värmlands gökursfanfarer och den

enarmade banditen på partikansliet i Karlstad

får gå med ilskan över den nedlagda

Vitsands-Posten, ett bud -

Bengt Bratts barndomsminnen och Tungan på

vågen i några fritt valda

kommunalfullmäktigemöten i Hagfors

De koreografiska orginalbladen till

folklustspelet Vermlänningarne och Bofors

vapenexport

genom åren, ett bud mina vänner...

Ja, hela Värmland kan bli ert - bara ni tar ett

rejält tag i plånboka:

VAD FÅR JAG FÖR PROVINSEN?

 

Ur Katta är som Leeds

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt vidare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Sju linjer