Bengt Berg

 

 

                                         Bengt Berg. Foto: Lena Sewall

 

Personligt: Bengt Berg är nordvärmlänning, född 1946, och bosatt i Fensbol en mil norr om Torsby. Fil. mag. blev han efter studier i Uppsala, Göteborg, Lund och Karlstad men har under åren som följt varit verksam som författare, kulturjournalist,  stand up poet och även som politiker. och riksdagsman för Vänsterpartiet. 

 

   I Torsby drev han under 25 års tid fram till år 2016 tillsammans med Gun-Britt Karlsson Nordeuropas lantligaste Bok- och Bildcafé, som fått sitt namn av Heidrun, den get som i den fornnordiska mytologin stod på taket till Valhall och åt av världsträdets Yggdrasils frodiga grönska. Klicka här för att läsa Bok- och Bildcaféets historik!   

   Förlagsverksamheten fortsätter dock. Bengt Berg är även ansvarig för Heidruns förlag, som kan sägas vara efterföljare till tidskriften och förlaget Rallarros, bakom vilka Bengt Berg var en drivande kraft på 70- och 80-talet.

   Drygt 30 böcker har det blivit med åren, mest poesi. 1999 kunde Bengt Berg  fira 25-årsjubileum som författare med en retrospektiv diktsamling i pocketupplaga, Handelsresande i nordiskt vemod. Dikter i urval 1974-1999, i vilken det också ingick en samling nyskrivna dikter.  Den dokumentärfilm om Bengt Berg, som visades i TV1 hösten 1999, också den med titeln Handelsresande i nordiskt vemod,  lyckades uppnå den för ett kulturprogram ovanligt höga tittarsiffran drygt en halv miljon. Men det är framför allt i sina live-program som Bengt Bergs humor och underfundiga språkbruk kommer till sin rätt och han har mer än de flesta av sina författarkollegor rest land och rike runt och uppträtt i de mest skilda sammanhang men hela tiden med dikten och berättandet som uttrycksmedel.  

    Bengt Berg har förekommit flitigt i radio och TV runtom i Norden, varvid också hans karakteristiska huvudbonad, en mössa från Buchara i Uzbekistan blivit något av en poetisk accent för denne kringresande poet.

Årets Värmlandsförfattare blev han "2004 för ett 30-årigt på en och samma gång provinsiellt, nordiskt och universellt författarskap, som är lika fast rotat i den värmländska myllan som i den omgivande världen och som befäster och förstärker den positiva bilden av Värmland och värmlänningen". 

  "Handelsresande i nordiskt vemod har han själv kallat sig. Vemod och allvar finns förvisso i hans rika lyriska författarskap men Bengt Berg är också en av de främsta förmedlarna någonsin av det värmländska gemytet, livsglädjen och stolligheten", skriver prisjuryn vidare och fortsätter: "Som författare och människa har Bengt Berg betytt oerhört mycket för att befästa och förstärka den positiva bilden av Värmland och värmlänningen. Hur mycket är svårt att uppskatta men en sak är säker – utan Bengt Berg skulle Värmland ha varit mycket tråkigare! Och mindre uppmärksammat!"

 

Litteraturgenre: Poesi, prosa och journalistik. Skriver om Värmland, livet och världen.

 

Författarskap: "Han hämtar ofta motiv för sina dikter från vardagslivet och inte sällan från den värmländska provinsen. I det senare fallet är han angelägen om att bryta mot den romantiska hembygdskulten." (Bengt Åkerblom i Värmland i Litteraturen)

   "Det var med samlingen Där drömmen slutar (1974), som Bengt Berg i bokform gjorde sin diktdebut. Redan där finns den lokala nordvärmländska förankringen med ett globalt perspektiv, något som kan sägas ha präglat Bergs diktning ända fram till 90-talets början... Glesbygden och dess människor är Bergs poetiska revir... Man kan nog våga säga att Bergs diktning har sina rötter i 60-talet, och att den debatt som då fördes om dessa och andra frågor blivit avgörande för inriktningen av hans hittillsvarande produktion... När man läser Bengt Bergs dikter får man inte i första hand intryck av politiskt ställningstagande. Det är snarare medvetenhet om världens tillstånd... Miljöfrågorna får en stark markering i boken Av skog är du kommen..." (Lennart Bernesjö i Från Dahl till Berg)

 

Utgivna böcker:  

Där drömmen slutar. Dikter. Fria förlag 1974

Värmländska dagar. Dikter. Tid 1975)

Frihetens tyglar. Dikter. Tid 1977 

Katta är som Leeds. Dikter. Tid 1979

Av skog är du kommen. Dikt & foto (tillsammans med Kay Cuthbert, Per Helge & Staffan Jofjell), Norstedt & Söner 1980

Vårt Värmland - en sannsaga. (tillsammans med Per Helge & Jörgen Zetterquist) Liber 1980

Februaribrev. Dikt & foto (tillsammans med Horst Tuuloskorpi). Kalejdoskop 1982

Den blå containern. Dikter. Rallarros 1982

Innan Dallas. Dikter & etsningar (tillsammans med Lars Lerin, LT 1985

En dag i skogen. Kortprosa & linoleumsnitt (tillsammans med Bo Jonzon) Öppna ögon 1985

Regnskrift. Dikter & tusch (tillsammans med Lars Lerin. Rallarros 1985

Drev. Dikter & träsnitt (tillsammans med Lars Lerin) LT 1986

Byvägen. Dikter & akvareller (tillsammans med Lars Lerin) Rallarros 1987

I hundens tecken. Dikter & grafik (tillsammans med Thomas Nydahl & Leif Nelson). Bra Böcker, Kalejdoskop 1987 

Termos. Dikter. Tid 1987

Bygd. Dikter 1974-88. Tid 1989

På väg genom Värmland. Kortprosa & fotografier (tillsammans med Staffan Jofjell). LT 1989 

Blomvaser. Smedsby konstakt 1991

Musikanten. Barnbok med fotografier (tillsammans med Arve Stensrud) Heidrun  1991

Om världen inte fanns. Dikter & fotografier (tillsammans med Horst Tuuloskorpi). Tid 1991

Jos mailmaa ei olisi. Dikturval på finska. LIKE 1992

Över isen. Dikter. Tid 1992)

Drömmar i plåt. Dikter & fotografier (tillsammans med Horst Tuuloskorpi, Heidrun 1993)

Det omöjliga alfabetet. (Heidrun 1996, ny uppl, 1999

Stjärnbetaren. Dikter. Sober 1997

Vid Frykens ände. LT 1997)

Gå på, stå pall. Heidrun 1998

Handelsresande i nordiskt vemod. Dikter i urval 1974-1999. Heidrun 1999 

Calibariel (tillsammans med Stig Olson). Heidrun 2000

Betraktelser. Heidrun 2001

En un rincón del mundo. Traducción: Víctor Rojas. Poemas tomados del libro  Handelsresande i nordiskt vemod. Simon Editor 2002

Sång till ingenting. Dikter Bengt Berg, musik Mats Einarsson och Tuomo Haapala. CD med texthäfte. Bokbandet/Heidrun 2001

Värld. Dikter 1974-2004. En bok för alla 2004. 

Nio röda rosor i Reykjavik. 2003

Intet nytt under solen. 2005

I Indialand. 2007

Kanske finns det fina dagar. 2008

De gröna skuggornas sjö. 2009

Österboms öden och äventyr. 2009 (ungdomsbok)

Mellan Nordkap och Syracusa. 2011

Värmland – världen tur & retur. 2013

Dikter genom 40 år.  Heidruns 2014

En man i grönt går över gatan i Dhaka. Heidruns 2016.

 

Medverkan i antologier:

Förstamajboken. Ordfront 1973, 1976

Antologi 1978. Värmländska författarsällskapet 1978

Vi ger varandra solen! Nej till kärnkraft! 1980

På diktens träd. Värmländska författarsällskapet/ Press 1981

Värmland i litteraturen. Sober 1985

Karlstads stiftsbok 1985/86. Karlstads stift 1985

Ljusningar. Värmländska författarsällskapet 1986

80-talet. Länsstyrelsen i Värmland 1990

Karlstads stiftsbok 1990/91. Karlstads stift 1990

Ditt Värmland. Länsstyrelsen i Värmland 1992

Se upp för älg. Heidrun 1992

Att fånga en bonde. Myndigh 1994

Jag! utropar Fröding. Gustaf Frödingsällskapet/ Wahlström & Widstand 1997

Sverige - ett litterärt lapptäcke. Natur och Kultur 1997

Vargen som missade bussen. Heidrun 1997

Andrum. Karlstads stift 2000

 

Översatt till: Engelska, finska, hindi, holländska, grekiska, lettiska, ryska, singalesiska, spanska, tyska.

 

Utmärkelser: 

Karlstad kommuns stipendium till Gustaf Frödings minne

Landstinget i Värmlands Gustaf Frödingsstipendium

Torsby kommuns kulturstipendium

Landsbygdens författarstipendium

Stipendium från Svenska Akademien

Stipendier från Sveriges författarfond 

ABF:s litteraturstipendium

Pris av Lasse Lucidor-samfundet 1996

Torsby Rotaryklubbs stipendium 1999 för "en enastående diktar- och kulturinsats i Nordvärmland under 25 år". 

Garanterad författarpenning av Sveriges författarfond från och med år 1990.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2001

Årets Värmlandsförfattare 2004

Tudor Arghezi-priset till minne av den rumänske poeten  Tudor Arghezi (1880-1967) 2012

Årets värmlänning 2015 (tillsammans med Gun-Britt Karlsson)

 

Läst om:

Eriksson, Aron. Riksdagsledamot med  kärlek för huvudsaken. NWT 2011-02-22

 

Medlem av:
Författarcentrum Väst
, Författarcentrum Öst, Sveriges Författarförbund, Värmländska Författarsällskapet med flera författarorganisationer.

E post: info@heidruns.se

Hemsida: www.heidruns.se

Övrigt: Framträder som stand up poet med egna texter. Större dikt- och musikprogram. Bengt Berg representerade Vänsterpartiet i riksdagen 2010-2014.

Se också: Författarcentrum, Författarcentrum Öst.

 

Skrivet om Bengt Berg: 

Söderblom, Staffan. Jag vill vara allt vitt. Läsningar av det ambivalenta: Bengt Berg. Autor 2005. 

 

Sju linjer


Vad bju'r ni?

Vad bju'r ni mej för

Dungen där göken gol, för

Stolen på Karlstads-Tidninga

där August Kallsson en gång satt?

För Picasso-statyn vid Vänern (nordostlig vind),

nedlagda stångjärnshammare och

glasbruksbostäder

-- Vad bju'r ni?

Kalhyggen, gifttunnor, processorer och

älgjaktslicenser,

äkta vara och bolagsmärkt,

hemvävda trasmattor (rosengång) och nedslitna

rälsbussfåtöljer

från Fryksdalsbanan, Sveriges vackraste järnväg!

Landshövdingens dragspel, och den förres brev

från Columbus

med förstadagsstämpel och äkta sigill - ge mej

ett bra bud!

En bukett Fröken Fräkenkandidater och

järnverket i Hagfors

får gå med utsikten från Gurlita klätt...

Vallöften och Elis i Tasere-historier, en

näverkont full

Monica Zetterlunds spikskor från

Skolungdomens häckfinal

Ekshäradsgården på Skansen, Drömmen om

Elin

tillsammans med Skogsstjärna - blomma och dryck!

Se här, gott folk, en raritet: Finnskoga-Lasses

nummerlapp

Från startsträckan i Squaw Valley! ge mej nu ett

redigt bud!

 

KMW:s senaste stororder, Värmlandsörnen

varhelst den dyker upp

Fredsgudinnan på Karlstads torg, KAKs

reservdelslager, knäckebröd

och älgvarningsskyltar - vad får jag för rubbet?

Upptakten till Fryksdalsdans N:o 2 och inkasten

från matchen Västanvik-Höökarna,

(inklusive en bicycletas i myggsvärm)

barndaghemsdebatten i Storfors och

landstingsmunväderlek (en femårsprognos)

Inte alltför andäktiga luciafirare i Arvika, en

singelolycka på riksväg 352

Det orena mjölet i den nytvättade valfläskpåsen

och oron i människornas drömmar

inför nya fabriksnedläggelser - hit med en tia

för rubbet!

Radio Värmlands gökursfanfarer och den

enarmade banditen på partikansliet i Karlstad

får gå med ilskan över den nedlagda

Vitsands-Posten, ett bud -

Bengt Bratts barndomsminnen och Tungan på

vågen i några fritt valda

kommunalfullmäktigemöten i Hagfors

De koreografiska orginalbladen till

folklustspelet Vermlänningarne och Bofors

vapenexport

genom åren, ett bud mina vänner...

Ja, hela Värmland kan bli ert - bara ni tar ett

rejält tag i plånboka:

VAD FÅR JAG FÖR PROVINSEN?

 

Ur Katta är som Leeds

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt vidare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur


Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer