Hänt och noterat 2009

 

Med världen  fylld av konflikter och oro inledde Föreningen Värmlandslitteratur år 2009 på hemsidans startsida med dikten ”Partisansång” av den norske poeten Georg Johannessen, som översatts av  värmlandspoeten Bengt Berg. Dikten skrevs till minne av det judiska upproret i Warszawas getto i april 1943 men med nuets fruktansvärda situation skulle texten lika gärna kunna handla om Gaza, i januari 2009.

 

 

Partisansång

 

Detta ljus är inte solen, det är elden

Dessa skyar är av rök och inte vatten

Denna mark är bara aska, inte jord

Denna sång är bara handling, inte ord

 

Det vi ligger i är taggtråd, inte ljung

Dirigenten ropar SKJUT! och inte sjung

Med gevär, och ej en käpp, står jag parat

och i handen, ingen gren men en granat

 

Det som dånar är kanoner, inte storm

Det som blixtrar är ett folk i uniform

Detta folk är inte folket, men en rest

Det är människor som dödar, inte pest

 

Denna sång är bara blod och inte bläck

Detta folk är ingen fågel som flyr väck

Detta krig är inget krig som kan ge fred    

Vi har rest oss och kan se, vi slagits ned

 

Georg Johannessen. Svensk tolkning Bengt Berg.

 

 

Årsmöte med Selma och Gustaf

 

 

Bengt lämnar över. Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande Bengt Åkerblom lämnar över till årsmötesordföranden Matts Nilsson.

Foto: Kjell Sundström

 

För Föreningen Värmlandslitteraturs del inleddes årets aktiviteter med årsmötet som gick av stapeln lördagen den 28 mars 2009  i Domkyrkans församlingshem. 28 medlemmar hade infunnit sig till mötet, som leddes av vice ordföranden Matts Nilsson. Årsmötet tog del av verksamhets- och förvaltningsberättelserna och revisorernas berättelse, fastställde bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var fortsatt god och fastställde medlemsavgiften för 2010 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

      Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén, Lars Österdahl och Lena Sewall omvaldes som ledamöter av styrelsen för en tid av två år i enlighet med förslag från valberedningen, som bestått av Berndt Andersson, sammankallande, Jan R. Ohlson och Barbro Järliden. Också ordföranden, Bengt Åkerblom, omvaldes för en tid av ett år. Ledamöter valda till 2010 var Erik Dahlberg, Matts Nilsson och Anders Mattson. Den nya styrelsen fick således samma personsammansättning som den förra. Mötet beslöt också om omval av revisorerna Hans Olsson och Lars Lingsell för en tid av ett år och av ersättarna Elisabet Blomqvist och Astrid Thyberg för samma tid.

   Mötet beslöt slutligen ge valberedningen nytt förtroende till nästa årsmöte.

        Efter en paus för intagande av kaffe med dopp delade Marie Söhrman och Barbro Järliden, juryn för utseende av 2008 års vackraste värmlandsböcker, ut föreningens diplom jämte en prissumma på 3 000 kr till formgivarna av den allra vackraste boken och 1 000 kr till de tre, som erhållit hedersomnämnanden. Utdelningen av beloppet hade möjliggjorts tack vare Egil Akres storslagna donation till föreningen förra året.
 

 

Årsmötet avslutades med att Barbro Järliden i ord och bild presenterade Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding i konsten. Sagodrottningen och den sorgsne skrattarn hade  hon kallat sitt föredrag, som utgjorde en glansfull avslutning på årsmötet. Publiken uppgick nu till drygt fyrtiotalet personer, medlemmar, pristagare och ”vanligt folk”.

Vackraste Värmlandsböckerna

 

Utmärkelsen Vackraste Värmlandsboken 2008 gick till Selma Lagerlöf 1858–2008, en utställningskatalog, utgiven av Kungliga biblioteket.

    Bokens bildredaktör Ann-Charlotte Knochenhauer, Kungl. biblioteket samt formgivaren Anders Ljungman hade åkt hela vägen från Stockholm för att ta emot priset. Katalogredaktören Anna Nordlund kunde däremot inte närvara.

 

Glada pristagare. Efter att ha  intervjuats av Marie Söhrman, sammankallande i prisjuryn, tog Anders Ljungman och Ann-Charlotte Knochenhauer  glada och stolta  emot diplomet av jurymedlemmen Barbro Järliden. Foto: Kjell Sundström

 

Så här löd juryns motivering till valet av Vackraste Värmlandsboken 2008:

 

 Formgivningen följer vedertagna elementära normer med väl anpassad text i ett luftigt utförande. Bilderna är väl balanserade i ett naturligt färgval som ger ett sobert och enkelt intryck. Pappersvalet känns modernt trots matt, oblekt papper och gammaldags stil. Omslagets utformning och accentfärg i rödorange framhäver layouten. Innehållet är en bra blandning från olika författare sammanställt till en intressant helhet. Boken/katalogen är inte producerad i Värmland men handlar om vår stora författarinna Selma Lagerlöf vilket får anses vara tillräckligt meriterande.

Hedersomnämnanden

Tre böcker fick hedersomnämnanden, nämligen Musik och mosaik, utgiven av Orrholmens garagegrupp, Karin Broos bilder, AlmaBok förlag, och Cyrillus Johansson, Bild,Text&Form.

 

 

För texten i Musik och mosaik svarar Katarina Averås, för fotot Johan Eklund, för formgivning Karin Lundqvist, Motherland, och för tryck Knappen. Juryns motivering löd som följer:

 

 Färg och form i en dramatisk kombination som väcker lust och glädje att läsa. Lekfull layout som överensstämmer bra med ämnet. Stundtals helt oväntade bilder som väcker liv i läsarens fantasi.

 

För texten i Karin Broos bilder svarar Jessica Kempe och Gunilla Petri, för form Karin och Marc Broos och för tryck City Tryck.

Juryns motivering lyder:

 

Vackert omslag som är en blandning av ny och gammal stil. Exklusivt sidenaktigt papper. Enkel och luftig layout med vackra bilder som ger ett exklusivt intryck. En bok med dubbla bottnar av ljus och mörker i mänsklighetens själ.

 

Författare till boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund är Anita Stjernlöf-Lund, som också är bokens formgivare och förläggare samt svarar för flertalet foton. För bildbearbetning svarar Leo Lund, Bröderna Lund, för grafiskt omslag och kartor Bengt Stjernlöf samt för trycket Göteborgstryckeriet. Juryns motivering lyder:

   

Föredömlig design efter grafiska principer med harmonisk balans mellan text och bild. Ett fantastiskt verk som speglar en omfattande livsgärning på 334 sidor.                

 

Prisade formgivare. Från vänster Marc Broos, Karin Broos, Karin Lundqvist, Anders Ljungman, Ann-Charlotte Knochenhauer, Anita Stjernlöf-Lund samt längst till höger förläggaren Torbjörn Eriksson från Orrholmens Garagegrupp. Foto: Kjell Sundström.

Ismael Ataria Årets debutant

Sedan flera år tillbaka brukar Värmländska Författarsällskapet fira Världsbokdagen den 23 april på Karlstads stadsbibliotek med framträdanden av dussintalet författare.

   2009 spred Föreningen Värmlandslitteratur extra glans över evenemanget genom att i samband med firandet på biblioteket dela ut föreningens debutantpris, en ärofylld utmärkelse, som dessutom gjorde den utkorade pristagaren Ismael Ataria 10 000 kr rikare!

   Ismael Ataria, som egentligen heter Anders Brokvist fick prisetet för sin bok Allt jag vill för dig, ingen annan (Heidruns förlag).

 

   Det är en diktsamling om medberoende, om hur det är att leva med en anhörig som missbrukare.

   Föreningens jury, som bestått av Olof Andersson, Lillan Augustsson och Bengt Åkerblom, motiverar sitt val på följande sätt:

 

I ett nära och känsligt ämne lyckas Ataria skriva utan sentimentalitet och med en okonstlad saklighet som ger röst åt all frustration, besvikelse och kärlek. Det är en stark diktsamling som utgår från ett stort, personligt uttrycksbehov. (Ett citat lånat från Carl Magnus Hedefalks recension i VF 1/4 -09).

 

   Juryn har också haft i åtanke Ismael Atarias mångsidighet och framför allt hans fantastiska, poetiska enmansshower. Han är helt enkelt  en enastående duktig resande missionär i kultur från Hagfors.

Göran Tunström-dagen

 

Foto Lena Sewall

Göran Tunström lämnade livet den 5 februari 2000. Allt sedan dess har Föreningen Värmlandslitteratur, oftast i samarbete med Karlstads stadsbibliotek, uppmärksammat hans minne på hans födelsedag den 14 maj. I år hade vi inbjudit författaren Lars Andersson, som påbörjat en biografi över sin vän och kollega, att tala om honom.

Som rubrik på sitt föredrag hade han satt: Män och kvinnor som varit berömda på Hydra.

 Hydra blev lite av Görans hemö, då han i slutet av 1950-talet sökte sig ut till världen. Hydra blev ”återvändandets ö” för honom, där han utvecklades till författare, där ”han fick sitt författardop”, menade Lars Andersson. Vänskapen med Leonard Cohen betydde säkert mycket därvidlag. Cohens Älsklingsleken och Görans Maskrosbollen skrev de på samtidigt. I Maskrosbollen kallar sig Göran Bastiano, ett namn som Marianne Jensen, författaren Axel Jensens maka, hade gett honom på Hydra. Förutom makarna Jensen och Leonard Cohen levde många färgstarka personer på ön – exempelvis ett världsberömt amerikanskt journalistpar. Kanske kan man – med salig Selma i tankarna – tala om att där var ”en långdans av nöjen kring ön” som skulle slå t.o.m. hennes hemvävda kavaljerer med häpnad!

På en fråga om när biografin över Göran kunde förväntas förklarade Lars Andersson, att han än så länge bara ”sonderade terrängen” och alls inte kunde ange något årtal för när den skulle kunna föreligga klar.

Den vackra försommarkvällen till trots hade ett femtiotal personer kommit till Bibliotekshuset i Karlstad för att lyssna på föredraget, som bjöd på mycket nytt för de flesta av oss.

Vårlig kulturutflykt till Lysvik

Den 16 maj ägde Värmländsk Kulturs och Föreningen Värmlandslitteraturs första kulturutflykt för året rum. Värmländsk Kulturs ”sockennummer” för i år handlade om Lysvik och vad kunde då vara mer naturligt än att kosan denna gång styrdes mot just Lysvik vid Övre Fryken. Undertecknad tidskriftsredaktör kunde tyvärr inte vara med på färden men enstämmiga rapporter ger vid handen att utflykten även denna gång varit i alla avseenden mycket lyckad. På ort och ställe besökte man den kända keramikern Solveig Uelzhöfer Nyqvist, mer känd som SolSieg, tillika hembygdsföreningens ordförande, ett tämligen nytt galleri i Mallbacken och den vackert belägna kyrkan, där gamle prästen Jarl Eltenius berättade på ett fängslande sätt om kyrkan och bygden och – inte minst – Johan Birgersson tillsammans med en fantastisk sångerska från bygden, Charlotta Tagesson, bjöd på en musikalisk högtidsstund utöver det vanliga. På hembygdsgården Berga njöt man sedan av en mycket läcker måltid, varefter resan gick till Sunnes nya bibliotek, som just denna dag högtidligen invigdes av landshövdingen Eva Eriksson. Det nya bibliotekshuset, ritat av Gert Wingård, väckte allmän begeistring och en och annan lär ha nypt sig i armen och undrat om det var blott en dröm eller om man verkligen befann sig i Sunne, som de senaste decennierna haft Sveriges förmodligen minsta och mest svårarbetade bibliotekslokaler. Sammanfattningvis alltså åter en mycket lyckad resa i Värmländsk Kulturs och Värmlandslitteraturs regi. Inspirerande färdledare var den förstnämnda föreningens ordförande Aina Svensson och vår egen vice ordförande, Matts Nilsson, vilken bjöd på uppläsning ur böcker av Selma Lagerlöf och Sven Rosendahl, om Fryksdalen i allmänhet och Lysvik i synnerhet.

Försäljningsrekord i Värmlandsmontern

Som vanligt var förstås Bengt Åkerblom  primus motor i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg med Värmlandsbokhandeln. Här kommer hans utförliga rapport:  

   Ett tag kunde man befara att den omtalade pandemin skulle slå till lagom till Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, men så skedde lyckligtvis inte utan tvärtom klingade den av ungefär vid den tiden. Att besökarna år 2009 uppgick till ”bara” 97 211 mot föregående års  101 280 kan förmodligen tillskrivas kommunernas försämrade ekonomi, som ledde till att fackfolket, främst biblioteksanställda och lärare, var sämre representerat än vanligt – fast en och annan torde nog ha uteblivit på grund av smittrisken. Inte så svårt att förstå, för var skulle risken att bli smittad vara större än på bokmässan i Göteborg? I Värmlandsmontern märkte vi i vilket fall inget avmattning, besökarna var kanske fler än vanligt och föreningens bokbord satte försäljningsrekord!

   Region Värmland hade överlåtit på Värmländska Författarsällskapet att ta ansvaret för årets värmländska monter. Sällskapet är detsamma som dess ordförande, Anita Andersson, som inte ändrat på vinnande koncept, alltså det som Lena Sewall en gång uppfann.

 

Årets Värmlandsmonter. Längst t h monterchefen Anita Andersson, i mitten författaren Berndt Andersson  och t v Stig Torstensson. Foto: Bengt Åkerblom

Det går – i stora drag – ut på att ladda montern med så många framträdanden som möjligt av författare med någon slags anknytning till Värmland och att bjuda på kaffe och skrädmjölksdrömmar två gånger om dagen. (Löfbergs hade upphört med att sponsra kaffet men det smakade alldeles utmärkt ändå och kakorna, bakade på värmländskt skrädmjöl, från Lindströms bageri i Torsby är absolut något att drömma om!) Anita visade prov på oanade organisatoriska talanger och allt gick som smort i montern. Till sin hjälp hade hon ett gäng duktiga medhjälpare från hela Värmland men främst bland dem bör nämnas det alltid lika hjälpsamma faktotum[et] David Hedström, Region Värmland.

   Programmet Anita komponerat var omväxlande  och aptitretande och bjöd på många montervältare – Lars Lerin förstås, Mia Skäringer och  Hanna Hellquist med flera.

   Även denna gång lyckades det Föreningen Värmlandslitteratur att värva nya medlemmar, tjugetvå närmare bestämt. Vår enkla metod var att locka med en inträdesavgift på endast 20 kr, som innebär inte bara fullt medlemskap under 2010 utan också ger en extrapresent i form av julnumret av Wermlandiana i år. Medlemsavgiften kan tyckas  besynnerligt låg men det har visat sig att gott och väl hälften av dem som blivit medlemmar till den här obetydliga kostnaden, har förnyat sitt medlemskap även när årsavgiften stigit till det ordinarie priset, 150 kr!

 
Mässans första dag

Näst första programmet på mässans första dag var Frödings landskap av Anita Forsnäsgård och fotografen Per Berggrén, som formgetts av Anita Stjernlöf-Lund. En underbart vacker bok och strålande fin introduktion i Frödings författarskap.

Lite senare kunde vi höra Anita Stjernlöf-Lund tala om arkitekten till Värmlands Museum, Cyrillus Johansson, om vilken hon skrivit en omfångsrik, mycket lovprisad bok med undertiteln Från Askersund till Östersund.

Ett på sitt vis fantastiskt verk är också Gunnar Lundkvists 1,8 kilo tunga bok Stadsdelsboken Karlstad. Med hjälp av 1 800 fotografier ger han en utförlig beskrivning av stadens alla 39 stadsdelar. Om denna sin märkliga bok berättade förstås författaren.

Från Frykerud härstammar fil.dr Christina Dalhede. Hon är författare till en hel rad vetenskapliga verk, som brukar innehålla ett och annat värmländskt. Hon uppehöll sig förstås vid sin senaste bok, Invandrare som resurs. En invandrarfamilj i 1600-talets Sverige – och Värmland! – bildar den röda tråden i hennes bok, där hon verkligen med eftertryck bevisar vilken resurs den tidens invandrare var för Sveriges industrialisering och kommande välstånd.

Allra sist på skansen denne mässans första dag var Tove Klackenberg, som i vintras utkom med en ny spännningsroman, Dömd på förhand. Här får vi noga följa livet på en tingsrätt någonstans i Sverige för ett tjugotal år sedan, då chefens ord ännu var lag och unga notarier inte skulle mopsa sig. Det får bokens huvudperson snart lära sig och själv börjar hon tvivla på sin egen identitet på denna arbetsplats full av hemligheter.

Sist första mässdagen. Tove Klackenberg. Foto:  Bengt Åkerblom

Dag två

Gullers förlag lever upp till sitt namn och ger ut vackra, rikt illustrerade böcker med foton i färg. I år var det Värmlands tur att bli ihågkommen av förlaget med ett praktverk, Järnets rike. En värmländsk världshistoria av Ingela och Bengt af Geijerstam. Presentationen av boken var första punkt på fredagens program – d.v.s. efter det populäraste inslaget av alla, kaffe och skrädmjölsdrömmar! Vi sålde överraskande många exemplar av boken och undertecknad fick flera gånger rusa bort till förlagets monter och skaffa nya böcker!

En stjärna i skogen av Rolf Christerson, sporadisk medarbetare i Grönköpings Veckoblad, är en värmlandsskildring från ett samhälle, Odensby, som verkar vara en blandning av Torsby och Hagfors. Berättelsen om konsulten, som ser som sitt uppgift att rädda Odensby från sotdöden genom att försöka berika samhället med en galleria är rolig läsning och i viss mån ett stycke glesbygdssociologi.

På grund av sjukdom dök ingen Lasse Anrell upp för att berätta om sitt liv i  pelargoners skugga. Desto piggare var Inger Sandberg, som hade flera framträdanden i montern. Bara timmen efter att pelargonpropagandisten Anrell skulle ha varit i farten framträdde hon och berättade om ”Spöket Laban och hans kompisar på världsturné.”

En mycket tilltalande barnbok även för vuxna är Österboms öden och äventyr. Österbom var ett original av det färgstarkare slaget och om honom berättar Bengt Berg i boken till Annelie Finnes härliga illustrationer. Boken presenterades under fredagseftermiddagen, innan det var dags för Sven Smedbergs essäsamling Spillbitar, som författaren presenterade med assistans av Håkan Hagegård, som under hela bokmässan fanns till hands i montern för att demonstrera Den värmländsk kulturencyklopedin eller, kanske snarare, embryot till den.

   Alex Schulman, den elake bloggaren, har som bekant skrivit en bok om sin far, om  barndomsåren i sommarstugan i Norra Värmland och om faderns sista år, präglade av sjukdom. Skynda att älska heter detta ömsinta porträtt av en kärleksfull och kolerisk pappa. Han fick tyvärr lämna återbud men infann sig i montern dagen därpå och signerade böcker. Alla bokbordets 30 ex. gick inte åt men ganska så många!

Sten Björnulfson skrev för ett tiotal år sedan en mycket läsvärd  bok om den mytomspunne diversearbetaren och konstnären Nils Rundgren, Björnjägarn kallad – liksom boken! Nu har han utkommit med en ny upplaga av den, illustrerad med många av den s.k. Björnjägarns märkliga naivistiska konstverk – till skillnad från förstaupplagan som är oillustrerad. Boken torde ha fått förnyad aktualitet av det faktum att SVT i vintras hade ett program om förre justitieministern Thomas Bodströms anor. Det visade sig under TV-programmets gång att han var nära släkt med den mytomspunne, vilket tydligen var en nyhet för honom! I vilket fall sålde vi rätt många ex. av boken, 15 tror jag, vilket inte är så lite i bokmässesammanhang.

Ett av fredagens sista program ägnades det nya numret av Värmländsk kultur, som pryds av ett omslag hämtat från ett annat omslag,  nämligen till Sigge Starks Ormen i paradiset från 1966.  Redaktör för tidskriften har denna gång NWT:s kulturreddaktör Mats Dahlberg varit, som haft som tema för numret ”bortglömda värmlandsförfattare”. Om Sigge Stark verkligen är bortglömd kan diskuteras, men värd en artikel är hon naturligtvis denna av förlaget utnyttjade och av kultureliten så illa mobbade författare! Inte heller Jonas i Lia, alltså Axel Frithiofson, kan sägas vara bortglömd ännu  – i varje fall inte i Torsby kommun och Björn Sandborghs tonsättningar och framförande av hans dikter har säkert gjort Lekvattnets store skald något känd även söderut. Andra storheter som här återuppväcks är Georg Dahl, Peter Nisser, Reidar Nordenberg, Erik Norelius, Mona Kalin och Oscar Stjerne, en gång en Frödings jämlike – nästan! 

 Mona Kalin är den enda av dessa ”bortglömda” författare som är i livet och hon var också närvarande när Mats Dahlberg och Britt-Marie Insulander (Värmländsk Kulturs ständige redaktör) diskuterade sitt verk i Värmlandsmontern. Till publikens stora förtjusning lockade programledarna henne till att lova att hon snart skulle komma med en ny bok; i så fall den första efter Kattleken från 1989, en utomordentligt rolig bok, där realismen stundom lyser med sin frånvaro! Slutligen ska sägas att Tim Wigelius formgivningskonst återigen firar triumfer, fast hon har förstås haft ett tacksamt bildmaterial att handskas med. Uppslaget med Bertil Brusewitz bokomslag till Georg Dahls Den långa rodden är betagande vackert!

Frånsett ett inslag om författaren och konstnären Anders Anderssons bok i järn, brons och silver, så avslutades fredagen med uppläsning av poeten Dan Alatalo ur hans diktsamling Dikt och Form, som även innehåller bilder av hans träskulpturer. Om boken skriver Mats Dahlberg bl.a. i NWT att den är ”intressant och läsvärd” och dikterna visar att ”författaren är klarsynt och har en mild humor”.

 

Tredje dagen

Tusen svenska klassiker heter en nyutgiven, mycket uppmärksammad, många sidor tjock bok. Den verkar vara något för oss nostalgiker, som vill drömma om gångna tider då den eller den skivan slog eller det eller det TV-programmet sågs av alla landets TV-tittare. Två av författarna, Björn och Ulf Nordström, är värmlänningar och de presenterade boken på mässans andra dag efter att Staffan Ander, NWT:s chefredaktör, Mats Dahlberg, samma tidnings kulturredaktör och formgivaren Tin Wigelius presenterat den förstnämndes femte ”godmorgonbok”, nämligen God morgon 2010!

Bröderna Nordström följdes av Petra Eriksson och Ingela Broling, som skapat boken Romantiska hem  & inspiration i vitt, en heminredningsbok av mäktigt format, som sålts i  1 800 ex. redan innan den kom ut och som också vi fick god avsättning för.

Till de verkligt obligatoriska inslagen i Värmlandsmontern hör makarna Sven och Lillemor Erlanders presentation av en ny del av Tage Erlanders dagböcker. Den nya delen handlade om 1959 och i vanlig ordning drog evenemanget en stor publik, men ännu fler strömmade till för att få se Lennart Hellsing, som tillsammans med sin värmländska tecknare Ane Gustavsson gjort bilderboken Lillebror och natten, utgiven av Eriksson&Lindgren, som numer ingår i Norstedts förlag. Våra tio ex. av boken gick åt  i ett nafs och vi fick snabbt skaffa tio till!

Det gick inte att räkna dem alla, som försökte få en skymt av Lars Lerin eller åtminstone snappa upp ett och annat ord från hans läppar men många var de i alla fall. Alla Lars Lerin-böcker var sålda vid det här laget, både hans nya självbiografiska bok, En liten konstnär, och 7 resor – 9 liv, där han berättar i ord och bild om resor i Grekland, till Egypten, Spanien, Frankrike, Skottland, Island m.m. Alla 50 ex. vi hade av den förstnämnda boken hade gått åt redan på fredagen liksom de 31 ex. vi hade av resedagboken. Vi vid bokbordet fruktade att frustrerade monterbesökare skulle visa sitt missnöje handgripligen men allt gick civiliserat till väga!

 

Värmlandsmontern. Hanna Hellquist intervjuas av Henrik Thorsson. Foto: Bengt Åkerblom

 Möjligen drog inte årets värmländska succéförfattare Hanna Hellquist riktigt lika mycket folk som Lars Lerin men många var de som ville se och höra henne tala om sin mycket ”djuriska” barndom och sin högeligen originella far, om vilket hon skrivit i kåseri-samlingen Karlstad Zoologiska.

Vi hade tagit hem tillräckligt många ex. av den – hade t.o.m. råd att låta förlaget, Bonniers, få fem ex. av oss!

En annan debutant är Maria Westerberg, som i dagarna kommit ut på Heidruns med boken Vildhjärta – en kär lek mellan människa och skog, en konstbok med skogen som miljö och motiv. Hon gjorde verkligen intryck av att vara ett av skogens väsen! Maria ”Vildhjärta” avslutade lördagens framträdanden i montern. (Tilläggas bör att bokanmälaren Anna-Karin Ferm gav boken ett entusiastiskt omnämnande i TV:s program Go’kväll  av den 2 oktober!)   Hon hade föregåtts av ytterligare en debutant, nämligen lyrikern Linus Gårdfeldt, som läste ur sin diktsamling Men golvet har ingen mun. Han framförde sina verser mässande med slutna ögon, nästan som i trans. Suggestivt!

Dag fyra

Efter att Värmlandsmonterns arbetslag serverat kaffe och kaka till några hundra törstiga mässbesökare, var det dags för David Liljemark att berätta om sin farmors farbror, helbrägdagöraren F.A. Boltzius, som han tecknat en bok om, Boltzius, som jag återkommer till här nedan. Det märktes verkligen att författaren/forskaren/tecknaren var förtrogen med sitt ämne. Dessutom var han mycket bra på att härma den stundom jovialiske, stundom vredgade undergöraren!

Svamlar Göran Tunström? hade författaren och filosofilektorn Gunnar Odhner satt som rubrik på sitt framträdande. I sin senaste bok och första roman, Wittgensteins rakkniv, driver han en tes, som han hämtat från Ludwig Wittenstein: ”Vad som hör till världens väsen, kan språket inte uttrycka”, vilket enligt Odhner innebär att det exempelvis inte går att fastslå om människan är ett djur eller Guds avbild. Romanen handlar om en lärare – kanske på Tingvallagymnasiet i Karlstad? – som vill få sina elever att inse att där finns en gräns mellan vad vi kan veta och inte. Det innebär nu inte att det här skulle vara en torr och akademisk roman. Tvärtom, VF:s brilliante kåsör Mats Parner karaktäriserar boken som inte bara skarpsinnig utan också rolig och underhållande med fina lärarporträtt.

Dags för invasion av montern var det igen kl. 13.30 på söndagen, ty då inställde sig Mia Skäringer, som blivit hela svenska folkets älskling som den alltid leende, godhjärtade men inte särskilt intellektuella Mia i TV-programmet Klara och Mia, utsett till Årets humorprogram! Inte minst hennes kristinehamnsmål tjusade nog mångens öra! Hennes bok, Dyngkåt och hur helig som helst, hade undertecknad beställt ett trettiotal ex. av från Bonniers i god tid före mässan men istället fått en helt annan bok – må vara med klar anknytning till TV-programmet: Mia &  Klara – ska vi skratta eller gråta? Av Mia Skäringer och Klara Zimmergren. Nå, vi sålde några ex. av den men ”Dyngkåt” var förstås det publiken helst ville ha och förlaget hade slut på den!

En urstyv stand up poet är som bekant Ismael Ataria (Anders Brokvist). Det visade han nu återigen i Värmlandsmontern. Allt jag vill för dig, ingen annan är – som det heter i programmet – ”en skildring av kärlek, sorg, smärta och längtan som anhörig till en missbrukare”. Mer om honom nedan!

Att Värmland hyser en av landets främsta Sherlock Holmes-kännare kunde vi lära oss de sista timmarna i årets Värmlandsmonter. Lars Strand heter han och bor i Arvika. Hans senaste bok i ämnet Besök på Baker Street  har jag inte läst men däremot hans förra (och första?), I Sherlock Holmes sällskap, som bjöd på mycket av intresse, bl.a. om översättningarna, som tydligen varit av mycket skiftande kvalitet under årens lopp.

Märkligt kan det tyckas vara att vi hade en fotobok att sälja med titeln Karlbergsvägen Stockholm 1968–1980 – men mästaren vid kameran, Lars Engström, bor i Brunskog – och vi sålde flera ex. av denna av kännare lovprisade dokumentation av livet vid en gata – inte vilken som helst! – i Stockholm. Efter den bokpresentationen blev det Rolf Zandéns tur att läsa ur sin senaste diktsamling, Att få vingar, hans sjunde bok sedan debuten 1997. Rolf Zandén är bildkonstnären som blivit alltmer etablerad också som en mycket läsvärd poet.

I vanlig ordning avslutade Stig Torstensson och Bengt Berg mässan i montern med dikter – företrädesvis av Gunnar Ehne – och med roliga historier – förträdesvis berättade av den förstnämnde. Och som alltid lockade deras ömsom glada och ömsom vemodiga texter till sig folk från hela mässan, lockade av den vänliga värmländska dialekten och aktörernas hämningslösa utspel!

Innan vi hunnit så långt i programmet så framträdde på Värmlandsmonterns scen Nils Bäcklin och berättade om en högst märklig och, skulle jag tro, för de flesta okänd värmlänning, Stor-Petter från Bogen, som han skrivit en bok om: Stor-Petter – ett märkligt människoöde. Näst sista programmet i montern ägnades boken Joost Lakmaker – överlevare från Auschwitz av Stig Andersson. Tyvärr sålde vi inte så många ex. av boken men att intresset är stort för ämnet bevisas av att författaren och Joost Lakmaker fått många förfrågningar om att uppträda på bibliotek och skolor och gärna fortsätter med det.

Det här var alltså bara ett litet programurval. Sammanlagt uppgick antalet program i Värmlandsmontern till cirkus 75! Bortglömd i min översikt är bl.a. The Seven Wonders av Dan Nilsson och Eva Akre. Verkligen en ”formidabel fotobok” som Anita A. skriver i det tryckta programmet. En tung bok i mer än en bemärkelse! Några ord vill jag också lägga för Hans-Olof  Boströms bok Helgade rum kyrkor i Karlstads stift (Värmlands Museum och Karlstads stift), som anlände till montern dag nr 1. En utomordentligt vacker bok, som bygger på författarens besök i samtliga kyrkor och kapell i stiftet, alltså även i Dalsland.

Det här torde väl visa bredden av det programutbud Anita Andersson lagat ihop under året fram till mässan. Sammanlagt rörde det sig om minst 70-talet författarframträdanden.

Bokförsäljningen

Sedan många år tillbaka är det Föreningen Värmlandslitteratur som svarar för försäljningen från bokbordet i Värmlandsmontern. Hur många böcker vi hade att erbjuda är inte så lätt att ge säkert besked om, men av 70-talet böcker, som presenterades från monterns scen, hade vi drygt 50 titlar + en hel del annat i  bokväg! Vi har nog aldrig haft så många böcker av årets utbud att tillhandahålla.

   Alla böckerna fick inte plats på bokbordet utan måste förvisas till en bokhylla bredvid, vilket innebär att alla titlar inte fick samma chans även om vi lät dem byta plats då och då.

Sällan har vi bokförsäljare, alltså Anna Wennerlund-Cruickshank, Ingrid Nordvall, Birgitta Rosén, Svetlana Lundh och undertecknad, haft så mycket att stå i på en bokmässa.

Att det var färre besökare, särskilt de två första dagarna, märkte vi inget av. Köplusten var större än någonsin – det var vårt intryck.

 

Vid bokbord och signeringsbord. Anna Wennerlund-Cruickshank och Lars Lerin. Foto: Bengt Åkerblom


   Var och varannan besökare frågade efter den senaste Lerin-boken, den självbiografiska En liten konstnär (Natur&Kultur) och redan på andra dagens eftermiddag hade vi sålt slut på alla våra 50 ex. – och det hade förlaget också i sin monter!

   Sämre gick det med försäljningen av Lerins vårbok, 7 resor, 9 liv (AlmaBok förlag) men när Lars Lerin uppenbarade sig i egen hög person i vår monter så strök också våra exemplar av den med, trettioen till antalet.

Lerin-böckerna svarade uppskattningsvis för en fjärdedel av vår totala försäljning, som uppgick till drygt 90 000 kr, vilket är ett vackert försäljningsrekord. Det lydde tidigare på 58 000! Ändå verkar det som att böckerna blivit i genomsnitt billigare de senaste åren, men det har jag inget statistiskt underlag för. Näst största försäljningen stod nog Hanna Hellquists Karlstad Zoologiska (Bonniers) för, som vi sålde ungefär 20 ex. av och av Lillebror och natten (Eriksson & Lindgren, Rabén&Sjögren) av Lennart Hellsing och hans värmländska illustratör Ane Gustavsson precis 20 stycken. Åtskilliga ex. gick också åt av Petra Erikssons och Ingela Brolings Romantiska hem (Bulls graphics), nästan ett måste för heminredningsintresserade, tror jag mig förstå!, Sten Björnulfsons nyutgåva av Björnjägarn (Balkong), Klas Gustafsons lovprisade biografi över Monica Zetterlund, Enkel, vacker, öm (Leoparad), Karin Broos målningar (AlmaBok), en svindlande konstupplevelse, och – inte minst – David Liljemarks märkliga hybrid av seriehäfte och vetenskaplig undersökning: Boltzius (Galago, Ordfront förlag).

Föreningen Värmlandslitteratur har all anledning att vara nöjd med årets bokmässa i Göteborg – både för egen del och värmlandslitteraturens! Aldrig har vi sett maken till så många värmlandsböcker ett år och aldrig har kvaliteten på böckerna, inte minst formgivningen, varit på en bättre nivå. Särskilt roligt är att såpass många barnböcker givits ut. På den sidan verkar återväxten överraskande god.

Läs programmet i sin helhet

Helene Tursten 2009 års värmlandsförfattare

Under bokmässan i Göteborg var en programpunkt i Värmlandsmontern vikt för ett viktigt tillkännagivande, nämligen vem som utsetts till Årets värmlandsförfattare 2009. Sedan 2003 har Länsbiblioteket, alltså Region Värmland, tillsammans med Värmlands Museum och Föreningen Värmlandslitteratur utsett Årets värmlandsförfattare vilket hittills inneburit att det är författarnas hela författarskap som beslönats. Så också i år. 

Juryn, bestående av Ingalill Walander Olsson, Birgitta Collvin och Bengt Åkerblom hade denna gång beslutat sig för att låta valet falla på Helene Tursten, Värmlands okrönta deckardrottning.

I sin motivering skriver juryn bl.a. att hon etablerade sig i den svenska deckareliten redan efter sin första kriminalroman, Den krossade tanghästen (1998).

I sina hitintills nio böcker om kriminalkommissarie Irene Huss vid Göteborgspolisen har hon tecknat ett ovanligt trovärdigt porträtt av en vardagspolis, kanske det bästa i svensk kriminallitteratur.

Helene Tursten

Helene Tursten är numera översatt till 11 språk och har skördat särskilt stor framgång i Tyskland. Av hennes böcker har sex filmatiserats och fler är på gång. Juryn komplimenterar henne särskilt för god berättarstil och ett engagerande och samhällsmedvetet författarskap.

Utmärkelsen utdelades i år inte som vanligt i samband med Värmländska bokmässan den 6–7 november utan redan den 12 oktober, då Region Värmland har kallat till ett seminarium om värmländsk kulturpolitik.

Bengt Åkerblom fick Lagerlöv

Omgiven av till vänster Ulla Nilsson och till höger Elisabeth Boström tar den glade pristagaren Bengt Åkerblom 2010 emot sitt Lagerlöv. Foto: Per Bredberg

Den 14 november hedrades Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande, Bengt Åkerblom med Värmländska Akademiens Lagerlöv. Själva Lagerlövet, som fått en ny konstnärlig utformning av keramikern och akademiledamoten Ulla Nilsson delades emellertid ut först tisdagen den 23 februari 2010 i en ceremoni i Värmlandsrummet på Karlstads stadsbibliotek. Läs mer

Dubbelt prisbelönad

Fyra glada pristagare. Från vänster Bengt Åkerblom, Birgit Blank, Konstfrämjandet, Sven Erlander och längst t h Gerd Göran. Foto: Värmlands folkblad/Erik Mårtensson

I mitten av oktober kunde hemsidesredaktören meddela den stora och för alla oss medlemmar av Föreningen Värmlandslitteratur oerhört glädjande nyheten att vår avhållne och alltid lika energiske ordförande Bengt Åkerblom mycket välförtjänt  tillsammans med Konstfrämjandet tilldelats Landstingets folkrörelsestipendium. En utmärkelse som förutom äran också  för Bengts del liksom förstås för Konstfrämjandet innebär 25 000 kr. På bilden ovan ses en glad pristagare efter prisceremonin måndagen den 20 oktober tillsammans med Birgit Blank, som representerade Konstfrämjandet. Längst till höger ses Sven Erlander och Gerd Göran som delade på årets Frödingstipendium.

   Knappt två veckor tidigare hade Bengt överraskats av den likaså oerhört glädjande nyheten att han  tilldelats Värmländska Akademiens Lagerlöv, som förutom den heder det illustra priset innebär också bestod av en  keramiktallrik med ett lagerlöv, formskönt drejad och formgiven av arvikakeramikern och tillika akademiledamoten Ulla Nilsson. Lagerlövet fick han emellertid inte vid Akademiens offentliga sammanträde och högtidssammankomst på länsresidenset i Karlstad lördagen den 14 november 2009 utan först nästkommande år i en ceremoni i Värmlandsrummet på Karlstads stadsbibliotek den 23 februari 2010.

    De båda utmärkelserna är i högsta grad välförtjänta.

Bengt Åkerblom är utan något som helst tvivel landets förnämste kännare av värmlandslitteratur. Som mångårig ordförande och dessförinnan sekreterare i Föreningen Värmlandslitteratur och i 35 års tid  värmlandsbibliotekarie vid  stadsbiblioteket i Karlstad har han outtröttligt verkat för att sprida kunskap om den värmländska litteraturen. Bengt har också medverkat som drivande kraft vid bokmässorna i Göteborg och på Värmlands museum och ger ut föreningens alltid läsvärda skrift Wermlandiana.

Framgångsrik värmländsk bokmässa

2009 års värmländska bokmässa den 6-7 november blev en stor framgång inte bara för mässan i sin helhet och mässarrangörerna utan också för Föreningen Värmlandslitteratur. Inte mindre än ca 80 nya medlemmar fick vår arbetsamma  förening, som nu är uppe i över 600 medlemmar. En särskild eloge för den utomordentligt väl genomförda bokmässan till mässgeneralen Anita Andersson, av Bengt Berg utnämnd till Värmlandsmonterns och Värmländska bokmässans Tingeling.

 

Bokmässans Tingeling. Anita Andersson. Till vänster om Anita skymtar Lars Strand. Foto: Jörgen Renck

 I vanlig ordning hade föreningen  ett digert bokbord och sålde både gamla och nya värmlandsböcker.

   Kommersen var livlig vid Föreningen Värmlandslitteraturs bord, berättar Bengt Åkerblom. "Mest sålde vi säkert av Bok Johan - en eldsjäl för värmländsk kultur men också vår nya antologi gick bra. Sammanlagt fick vi  ihop lite över 17 000 kr, i vilket belopp är inräknat betalningen av vissa räkningar bl.a. för borden ā 1 200 kr." 

 

 

 
Medutställare. På plats på Värmländska bokmässan i Karlstad fanns förstås som vanligt  Anita Stjernlöf Lund och Torleif Styffe i sina respektive montrar. Foto: Jörgen Renck.

Prisade författare

När Värmlands Museum fredagen den 6 november, kl. 11.00, öppnade  portarna  till 2009 års värmländska bokmässa var första punkten på det digra programmet utdelningen av Region Värmlands författarstipendium.

 

Pristagare. Längst till vänster Ismael Ataria  och David Liljemark., i mitten Marcus Ivarsson och längst till höger Petra Svedberg. Foto: Erik Dahlberg

Det gick 2009 till David Liljemark för boken Boltzius (Galago), ett seriehäfte och en vetenskaplig studie, om den inte bara i Sverige berömde (beryktade?) helbrägdagöraren F. A. Boltzius, död 1910, samt till Ismael Ataria (pseud. för Anders Brokvist) för diktsamlingen Allt jag vill för dig, ingen annan (Heidruns), en gripande berättelse om en brors drogmissbruk som påverkar en hel familj, en nattsvart skildring, som lär oss mycket om medberoende. 25 000 var fick årets författarstipendiater och bakom valet av pristagare stod en jury bestående av representanter för vår förening, Värmländska Författarsällskapet, Länsbiblioteket och Karlstads stadsbibliotek eller, i klarspråk, Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Ingalill Walander Olson och Anna Wennerlund-Cruickshank.

   Efter denna stipendieutdelning stod Föreningen i tur att belöna sina två Bengt Axelsson-stipendiater med vardera 5 000 kr, Petra Svedberg, Arvika, för tryckning av en diktsamling och Marcus Ivarsson, Västerås, tidigare Rottneros och Sunne, för att förvandla En herrgårdssägen till en roman i serieform.

Novellpristagare

Sedan var det dags för vinnarna av Föreningen Värmlandslitteraturs och Värmländska Författarsällskapets andra novellpristävling med Värmland som tema att ta emot sina belöningar. Över 100 bidrag hade  novelltävlingen lockat. Och intresset för novellpristävlingen hade tydligen gått långt utanför Värmland. Bara hälften av novellisterna bakom de insända bidragen  var bosatta i landskapet – någon i Norge och en annan i Thailand!

 

Tre novellpristagare, Från vänster Jonas Bergergård, Ingela Johansson och längst till höger förstapristagaren Anna Rosjö Agrell. Samtliga foton: Erik Dahlberg

Anna Rosjö Agrell, Lund, kammade hem förstapriset på 5 000 kr för novellen Där himlen börjar (som också är titeln på  novellantologin), Ingela Johansson, Karlstad, andrapriset på 3 000 kr för Sjöjungfrun på Gitarrgatan, och Jonas Bergergård, Karlstad, tredjepriset på 2 000 kr för Jocken. Dessutom fick pristagarna ett diplom utformat av Anita Stjernlöf-Lund samt fem ex exemplar var av vår fina antologi, som presenterades i samband med prisutdelningen. Mycket läsvärd och dessutom mycket vackert formgiven av Anita Stjernlöf-Lund.

 

De tre prisvinnarnas noveller tillsammans med elva andra, av juryn utvalda berättelser, finns återgivna i boken, som är utgiven av Föreningen Värmlandslitteratur.  Förutom ovanstående vinnare rymmer antologin noveller också av följande personer: Anna Christoffersson, Marie-Louise Fritzén, Camilla Hedlund, Ingemar Kullgren, Anna Linder,Niklas Magnusson, Ragnar Magnusson (förra tävlingens vinnare!), Cathja Mörner, Anders Nilsson, Ewa Persson (Lagerlöf-sällskapets ordförande) samt Robert Warholm (känd Vålbergs-politiker).

 

Om vinnarnovellen skriver prisjuryn , som bestod av Gun Berger, Anders Hjertén och Bengt Åkerblom, att ”den är en starkt berörande berättelse om ett avgörande ögonblick återberättad i flimrande och effektfullt ljussatta och språksatta bilder”.

   Om berättelsen från Kronoparken Sjöjungfrun på Gitarrgatan att den är ”en upplyftande berättelse om en rädd och förvirrad loser som fattar mod, reser sig och blir en tillgång för mänskligheten" samt "en novell med humor, vemod och berättardriv."

    Och om ”trean” slutligen att den är ”en berättelse om upprättelse. Problematiken kring människosyn, människovärde, respekt och integritet står i centrum för den välskrivna och skickligt iscensatta novellen.”

Selmas nobelklänning

2008 var – som bekant – ett Selma Lagerlöf-år men det var det  också 2009, för då var det 100 år sedan Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur som första svensk och första kvinna!

   I nr 2009:1 av tidskriften Värmländsk Kultur kan man läsa hennes Nobel-tal, som också går att hitta på nätet!

   Prisutdelningen den 10 december föregicks för Selmas del av en hel del klädgrubbel. På goda väninnan Sophie Elkans inrådan lät hon Augusta Lundins ateljé, Stockholms då finaste klädateljé,  sy den klänning, som hon skulle bära vid prisutdelningen.

   Om detta har Marie Söhrman och Margareta Wallin Wictorin skrivit en mycket trevlig och informativ artikel, som kan läsas på  Mårbackastiftelsens, Selma Lagerlöf-sällskapets och Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris gemensamma hemsida:

 www.selmalagerlof.nu/_nobelklanning.html

 

F Nobelklänningen. Foto: Marie Söhrman
 

www.sr.se kan man lyssna till Thyra Freding, Mårbackas första intendent, när hon 13 juni 1969 läser Selma Lagerlöfs tal vid mottagandet av Nobelpriset.

 

Bok Johan en värmländsk eldsjäl

Bokpresentatörer. Från vänster Peter Olausson, Britt-Marie Insulander, Åke Sallnäs samt längst till höger Bengt Åkerblom.

Klockan 12.30 på mässans första dag var det så dags för oss att presentera den så länge utlovade boken till Johan Backlunds minne, som vi döpt till BokJohan – en eldsjäl för värmländsk kultur.

   Presentationen av boken samlade med värmländska bokmässemått mätt en glädjande stor publik, ungefär 40 personer och Lena Sewalls, Peter Olaussons, Åke Sallnäs, Britt-Marie Insulanders samt undertecknads framträdande vid tillfället uppskattades tydligen även om det var helt improviserat - i stor sett!

  

Alla som haft någon beröring med det kulturella Värmland under de senaste årtiondena har utan tvivel någon gång stött på namnet Johan Backlund.

   Johan var ju föreningens stöttepelare och primus motor nästan ända från starten till maj 2003, då han drabbades av sjukdom. Ett tjugofemtal vänner och bekanta medverkar i boken med artiklar om Johan eller om ämnen inom värmlandskulturen, som låg hans hjärta nära. Den rikt illustrerade boken är vackert formgiven av Anita Stjernlöf-Lund.

 

   För många var Johan Ordföranden (med stort O!) i Föreningen Värmländsk Kultur eller den ekonomiskt sinnade kassören i Föreningen Värmlandslitteratur, mannen med näsa för både pengar och god litteratur om landskapet Värmland. Johan fanns med där projekten föddes  och

utvecklades och fungerade själv som ett nav inom allehanda kreativa nätverk för festivaler, för bibliografier, för svensk-norskt samarbete, för internationell hjälpverksamhet och för mycket annat.

   Nu är han borta sedan några år. Skötebarnet Värmländsk Kultur lever dock i all välmåga, odlad av andra människor med samma kulturella glöd som Johan. Föreningen Värmlandslitteratur likaså. Och nu finns också boken om Johan som mest handlar om honom själv och hans spännande familjehistoria med farfarsfadern som var världens mest berömde astronom på världens då mest berömda observatorium i Pulkova i Ryssland och en farfar som var officer i kejsarinnans livgarde innan den ryska revolutionen bröt ut ned mera, med mera. 

 

Erik Goland in memoriam

Medlem sedan många år tillbaka var Erik Goland, som gick bort i början av det här året. För oss som är uppväxta med radio istället för med TV var han ett känt och kärt namn. På 50-talet var han redaktör för den uppmärksammade debattprogrammet Tidsspegeln, senare blev hans specialitet att intervjua folk på svenska landsbygden. Det programmet hette som bekant Golands gång – möten i vägkors. ”Den lågmälda rösten i förening med hans lätthet att berätta var något stort för mig” skrev signaturen Herr Phornebrandt efter hans bortgång och vi är många som kan hålla med honom om det. Vi kan nog också vara överens med Herr Ph. om att Erik Goland utstrålade alltid en inre godhet i förening med sann humor och gott humör.” Han var anställd vid riksradion åren 1955–1984. Som pensionär kunde han leva i sitt hus alldeles vid stranden av Racken. Han blev 89 år gammal.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer

Georg Johannessen

 

Egil Akre. Foto: Anita Stjernlöf Lund