Hänt tidigare år 2023

 

Trivsam författarkväll

 

Sara Bodin med sin bok Historisk värmländsk mat.

Årets första författarafton den 26 april i Landshövdingens representationsvåning på Residenset i Karlstad i samverkan med landshövding Georg Andrén blev en trivsam tillställning. Sara Bodin Olsson visade bilder och berättade fängslande om sin prisbelönade bok Historisk värmländsk mat och om människor bakom de historiska rätterna.
Efter föredraget samlades åhörarna till mingel  tillsammans med landshövdingen i Residensets salong och njöt av de goda munsbitar och den cider husföreståndaren
Andreas Schagerström  serverade.

Historisk värmländsk mat som kom förra året och har tagit två priser i kokbokstävlingen ”Gourmand World Cookbook Award” i  kategorierna: LOCAL – REGIONS och FOOD HERITAGE.

Gourmand Awards är världens största kokbokstävling som i år omfattar 230 länder och regioner. Ett trettiotal böcker från Sverige har kvalificerat sig vidare till världsfinal i olika kategorier. De får rätten att kalla sig Winner Sweden.

I år samlades alla finalistenar från hela världen under Umeå Food Symposium 25–28 maj 2023. Det var andra året i rad som världsfinalen gick av stapeln i Sverige och det kom många deltagare från jordens alla hörn.  Och Sara fick silver resp. brons  i sina två kategorier.

Författarkväll med mingel och förfriskningar. Foto: Svetlana Lund.

Årsmötet

Föreningen Värmlandsitteraturs årsmöte den 25 mars i Tingvallakyrkan i Karlstad med 25-talet deltagare blev en trevlig och informativ tillställning med Monica Furu som årsmötesordförande och Birgitta Rosén som årsmötessekreterare.

Årsmötespresidium. Monica Furu t v samt Birgitta Rosén. Foto: Ulla Walldén.
 

Verksamhetsberättelsen, som var införd i årets första nummer av Wermlandiana, godkändes. Den finns nu också på hemsidan. Klicka här för att komma till den. Vidare föredrags revisions-berättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


Val
Antalet styrelseledamöter som varit 11 inklusive ordföranden föreslogs minskas till 10 vilket också beslöts av årsmötet. Solveig Nilsson Lindberg avgick som ordförande. När hon valdes till ordförande 2022 förklarade hon bestämt att hon bara stod till förfogande som sådan ett år. Men hon stannar kvar i styrelsen, omvald på 2 år. Någon ny ordförande hade valberedningen trots ett otroligt arbete av dess ordförande Helena Vermcrantz inte fått fram.

 

Avtackad. Gun Berger avtackas med blomma av Solveig Nilsson Lindberg. Foto: Ulla Walldén.
 

Tre ledamöter, Gun Berger, Daniel Skogman samt Sven-Ove Svensson, lämnade styrelsen och avtackades med var sin blomma av avgående ordföranden Solveig Nilsson Lindberg som i sin tur fick en blomma överlämnad av Gun Berger.

 

Fick också blomma. Solveig Nilsson Lindberg. Foto: Ulla Walldén.
 

Ulla Wentzel, Birgitta Rosén samt Lena Sewall, omvaldes på 2 år till 2025 och Berit Wester på 1 år till 2024. Birgitta Holm och Jan Ollars nyvaldes på 2 år till 2025. Valda till 2024 är också Claes Åkerblom, Stefan Nilsson och Ulla Walldén. Som adjungerad ekonomiansvarig kvarstår Lars Lingsell.
Till ordinarie revisorer omvaldes Elisabeth Blomqvist och Lars-Martin Jansson och till revisorssuppleanter Anna Helena Birath samt Rolf Zandén till 2024
Helena Vermcrantz avgick som sammankallande i valberedningen men kvarstår liksom Anna Wennerlund och Lennart Wettmark vilken övertar ansvaret som sammankallande.

Verksamheten 2023
Solveig Nilsson Lindberg redogjorde för årets planerade verksamhet. Förutom det pågående årsmötet med sedvanliga årsmötesförhandlingar samt utdelande av priset för årets vackraste värmlandsbok och två hedersomnämnanden planeras följande verksamhet:
Flera litterära belöningar kommer under året att delas ut av föreningen.
Vackraste Värmlandboken 2022 annonserades innan årsmötet vid presskonferens anordnad på Karlstads stadsbibliotek.
Årets författardebutant hyllas med diplom och ett stipendium på en bibliotekskväll på Karlstads stadsbibliotek.
Årets Värmlandsförfattare och Region Värmlands litteraturstipendier beslutas om i samarbete med Region Värmland. Priserna delas ut på Bokfestivalen i Karlstad i november.
Årets bibliotek uppmärksammas av föreningen om något värmlandsbibliotek under året har utmärkt sig särskilt för att främja litteraturen om Värmland.
Under kulturveckan i Sunne arrangerar föreningen i samarbete med Värmländska Författarsällskapet en litteraturafton i Östra Ämtervik. Lokala författare medverkar, men även författare från andra delar av länet.
Litterär afton på Residenset under vår och höst, t ex i mars/april och oktober, där landshövdingen upplåter sin representationsvåning för oss som tidigare.
Vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg medverkar föreningen med bokförsäljning i Värmlandsbokhandeln och program där aktuella värmländska författare framträder.
Vid Värmlands Bokfestival i Karlstad i november deltar föreningen med bokbord och eventuellt vid två mindre bokmässor i Sunne och Torsby bibliotek.
Föreningen fortsätter utgivning av medlemstidningen Wermlandiana med fyra nummer om året. Förutom artiklar om aktuella värmlandslitterära ämnen innehåller varje nummer cirka 35 recensioner.
Föreningens medlemmar medverkar i Region Värmlands projektgrupper för framtagande av aktuella författare/böcker till respektive bokmässa.
Föreningen fortsätter sin publicering på nätet med föreningens hemsida med den omfattande författarkatalogen och föreningens Facebook-sida.
Föreningen ska fortsätta arbeta aktivt med att öka synligheten för att därmed öka antal medlemmar.

Ny hedersledamot

Bengt Åkerblom vid sitt skrivbord. Foto: Lena Sewall
 

Näst sista punkten på dagordningen var utseendet av Bengt Åkerblom till ny hedersledamot i föreningen. Bengt utsågs redan under föreningens första år som dess sekreterare och har som pensionär arbetat mer än heltid för föreningen, under åren 2003 till och med 2012 som dess ordförande. Förslaget möttes med varmt bifall av årsmötesdeltagarna som med acklamation valde Bengt till hedersledamot.

Årsmötesdeltagare 2023. Foto: Ulla Walldén.
 

Livlig debatt
Punkten Övriga frågor ledde bland annat till en livlig debatt om föreningens ekonomi och verksamhet. Med tanke på svårigheten att få fram en ny ordförande undrade Helena Vermcrantz om föreningens verksamhet inte var för omfattande och borde skäras ner. Styrelsen lovade att beakta denna synpunkt.
Sven-Ove Svensson uttryckte sin glädje över att tidskriften Wermlandiana fortfarande är lika bra och Anita Stjernlöf-Lund framhöll betydelsen av föreningens omfattande digitala författarkatalog. Svetlana Vall, som åtagit sig att ansvara för Värmlandsbokhandeln i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg och Värmlands bokfestival, presenterades.

Diplomutdelning
Efter en kaffepaus med rosenbröd inspirerade av ett recept i hedersomnämnda boken Historisk värmländsk mat samt småkakor med namnet Värmlänningar var det så dags för diplomutdelning.

 

Vackraste Värmlandsboken 2022

Formgivarpriset Vackraste Värmlandsboken har sedan 1979 delats ut av Föreningen Värmlandslitteratur (som sedan 1999 också varje år delat ut ett eller två hedersomnämnanden). Tisdagen den 14 mars var det alltså fyrtiofjärde gången som titeln på den vackraste värmlandsboken och formgivaren tillkännagavs på presskonferens på stadsbiblioteket i Karlstad.

Årets jury, bestående av Margareta Wallin Wictorin, Monica Furu och Helena Vermcrantz hade 22 böcker att välja bland. De nominerade böckerna och formgivarna utses av föreningen.
 

Pressmöte. Anita Stjernlöf-Lund gratuleras av juryns ordförande Helena Vermcrantz och fr.vv. FVLs Solveig Nilsson-Lindberg samt jurymedlemmarna Monica Furu och Margareta Wallin Wictorin. Foto: Ulla Walldén.

Formgivarpriset för Vackraste Värmlandsboken 2022 gick till Anita Stjernlöf-Lund som svarade för såväl form som foto och text i boken Varför finns det så många granhäckar i Rud? med bildbearbetning av Leo Lund och utgiven på egna förlaget Bild,text&form.

Anita Stjernlöf-Lund. Foto: Ulla Walldén

Motiveringen löd:

Allt är genomtänkt i denna originella bok! Från omslagets taktila grankvist till den öppna ryggen som gör den gröna bindningstråden synlig och tillåter att boken kan läggas öppen utan att den sluter sig. Texten som är satt i harmoniska spalter ger ett luftigt intryck och papprets matta yta ger färgfotografierna verklighetsprägel.

Ingen har fått detta pris fler gånger än Anita Stjernlöf-Lund, skrev Erik Segerpalm i Värmlands Folkblad den 14 mars. Det var sjätte gången hon fick utmärkelsen Vackraste Värmlandsboken för sin bok Varför finns det så många granhäckar i Rud?

I den prisbelönta boken, prydd med en taktil grankvist i relief på omslaget, börjar Anita Stjernlöf-Lund med att beskriva bygdens historia, ända från årtusendena efter senaste istiden. Det är den lilla byn Rud och de många och synnerligen välskötta granhäckarna längs väg 733, mellan broarna i Ransäter och Olsäter, hon berättar om.
”Det är den enda sträckan i hela Klarälvdalen som är utmärkt som kulturväg”, säger Anita och slår upp en av bokens många kartsidor när hon intervjuas av Erik Segerpalm i Värmlands Folkblad den 14 mars.
"Granhäckarna som studeras och katalogiseras i boken är 20 till antalet och resan börjar vid den äldsta, som planterades redan 1912. Häcken är 68 meter lång, tre meter hög och två meter bred. Klipps gör den årligen om hösten".
”Riksantikvarieämbetet menar att granhäckarna är kulturhistoria. Och inte bara häckarna i sig, utan även detta att sköta en granhäck. De måste skötas, det går inte att fuska. Och i den här byn finns det en hantverkskunskap, vilket jag tycker är så fint”.
Ruds granhäckar är en lokal tradition och det är framför allt männen i bygden som lärt sig och fört vidare hantverket.
”I Rud ska man ha en fin granhäck, och det är de här personerna det hänger på” fortsätter Anita i Värmlands Folkblad.
”Och detta förs vidare även i dag?” undrar Erik Segerpalm.
”Det har gjort det hittills. Sedan jag gjorde boken är det en av dessa män som gått bort. De är alla i 80-årsåldern, så det vill till att de får hjälp med att bevara detta, för det är såpass unikt”.
Hur kom det sig att hon intresserade sig för just denna lilla by och dess granhäckar? undrade journalisten Jonas Brefält i artikeln ”Här står de hundraåriga granhäckarna tätt” i Värmlands Folkblad 22 10 01. ”Som med alla böcker jag gjort handlar det om att jag ser något specifikt som jag tycker är intressant och som jag vill gå till botten med”, svarar Anita Stjernlöf-Lund. ”Det skulle lika gärna kunna handla om någon specifik arkitektur eller speciella staket. Men här blev det granhäckarna”.
Idén till boken om granhäckarna i Rud fick hon redan för omkring tio år sedan. Sedan har hon jobbat med boken då och då mellan andra uppdrag.
Och resultatet blev alltså den bok som nu mycket välförtjänt utsetts till 2022 års vackraste Värmlandsbok.

 

De hedersomnämnda böckerna 2022

Som vanligt delades också diplom till två hedersomnämnda böcker ut.

 

Annika Eriksdotter tog på formgivarens vägnar emot det ena diplomet som gick till Rikard Österlund för formgivningen av hennes bok I den djupa skogens famn, utgiven på Heidruns förlag.

 

Hedersomnämnd. Annika Eriksdotter. Foto: Ulla Walldén.
 

I den djupa skogens famn

Form: Rikard Österlund
Foto och text: Annika Eriksdotter
Efterord: Sverker Sörlin
Förlag: Heidruns

Motivering:
I Annika Eriksdotters bok I den djupa skogens famn möter vi en visuell berättelse om minnen från barndomen, minnen starkt bundna till skog och naturupplevelse. Fotografierna i boken är ofta dubbelexponeringar med flertydigt uttryck som gör dem meditativa och öppna för tolkning. Formgivning och materialval samspelar väl med bokens innehåll och man får känslan av att stor omsorg lagts ner för att vi som läsare skall få en rik upplevelse.

 

Ockå hedersomnämnd. På bilden ses formgivaren Tin Wigelius omgiven av fr. v. författaren Sara Bodin Olsson och t. h. fotografen Fredrik Karlsson. Foto: Ulla Walldén.


På formgivaren Tin Wigelius vägnar tog Sara Bodin Olsson emot diplomet för formgivningen av hennes bok Historisk värmländsk mat. Äldre recept anpassade till dagens kök och råvaror, utgiven på Votum förlag.

Historisk värmländsk mat. Äldre recept anpassade till dagens kök och råvaror.

Form: Tin Wigelius
Foto: Fredrik Karlsson
Text: Sara Bodin Olsson
Förlag: Votum

Motivering:
Direkt vid öppnandet av denna bok framgår att den är gjord med stor omsorg om form och innehåll. Fina nytagna fotografier kombineras med historiska bilder från arkiv, museer och receptböcker till en smakfull och välkomponerad helhet. Texten är behagligt läsvänlig, och layouten bidrar till att det är lätt att hitta bland recepten. En bok att använda och inspireras av.

 

Konstituerande möte
Efter årsmötet och diplomutdelningen höll den nya styrelsen ett konstituerande sammanträde. Birgitta Holm utsågs till vice ordförande och Jan Ollars till sekreterare. Föreningen har alltså ingen ordförande men flera av styrelseledamöterna har betydande åtaganden som innebär att föreningens verksamhet under året kommer att vara fortsatt omfattande. Stefan Nilsson är redaktör för Wermlandiana och Solveig Nilsson Lindberg recensionsansvarig. Ulla Walldén ingår tillsammans med Stefan och Solveig i Wermlandianas redaktionskommitté och är aktiv skribent i tidskriften. Birgitta Rosén är ansvarig för medlemsregistering. Lena Sewall svarar för föreningens Facebook-sida samt hemsida inklusive den omfattande och ständigt utökade författarkatalogen med Claes Åkerblom som mycket aktiv medarbetare.
På nästa styrelsesammanträde den 12 april kommer styrelsen bland annat att ta upp Helena Vermcrantz förslag till reducering av föreningens verksamhet,
 

Knut Warmland har gått ur tiden

Knut Warmland. Foto: Filipstads Tidning.
 

Föreningens hedersledamot, författaren, Frödingkännaren och kulturskribenten Knut Warmland  har gått bort. Han avled 94 år gammal den 7 februari 2023 i Filipstad. Det uppmärksammades med en minnestext i årets första nummer av Wermlandiana och också med ett grundligt omarbetat författarporträtt i vår författarkatalog. Där kan man läsa om Knut Warmlands enastående livsgärning och där finns nu en fullständig förteckning av hans verk och också av hans utmärkelser. Där kan man också klicka på Knut Warmlands fängslande installationstal då han 2010 blev hedersdoktor vid Karlstads universitet.

 

240 år sedan Geijer föddes

Geijersamfundet rivstartade året genom att den 7 januari tillsammans med Geijerskolan, Geijerska släktföreningen och Karlstads humanistiska förening ordna en heldag om Erik Gustaf Geijer på Geijerskolan med anledning av hans 240-årsdag. Dagen ägnades åt Geijers liv och verk i den ort där han föddes och växte upp. Inte minst uppskattat var författaren och litteraturkritikern Ola Larsmos föredrag om Geijer som politisk filosof. Ett utförligt referat av dagen finns på Geijersamfundets hemsida: https://www.geijersamfundet.se/.

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Sju linjer

 

Prisade böcker