Välkommen till

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

 

Bengt Axelsson-stipendiaten 2018

Stig Andersson

 

Stig Andersson på Värmlands bokfestival 2018. . Foto: Lena Sewall

Genom testamentariskt förordnande av framlidne lektorn Bengt Axelsson  äger föreningen att varje år dela ut ett stipendium till en eller flera personer. Det har hittills delats ut 23 gånger, alltså inte riktigt varje år. Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur har som sitt ändamål att "ge belöningar för och bidrag till kulturella insatser i Värmlands län". Medlen ska användas till mottagarens utbildning inom det kulturella området eller för forskning eller speciella projekt inom värmländskt kulturliv. Stipendiet kan inte tillfalla föreningar eller andra juridiska personer

2018 uppgick stipendiet till 20 000 kr och tillföll läkaren Stig Andersson, Säffle, för tryckningen av hans bok om primärvårdens betydelse: Från åderlåtning till riskbedömning. En vårdhistoria utifrån ett primärvårdsperspektiv med Värmland som exempel.

Stig Andersson vill med boken placera vårdens historia i samhället och bland dess invånare. I sin framställning har han försökt framhålla kvinnornas del i sjukvårdens övervägande patriarkala historia. Två särskilda projekt i Hagfors och Filipstad, som kallades ”Värmlandsmodellen”, tar han upp. De planerades för att ersätta lokala sjukhus. Men modellen lyckades inte särskilt bra. Boken avslutas med ett avsnitt om kritiska röster och rörelser om den vetenskapsbaserade medicinens utveckling.

Författaren är pensionerad distriktsläkare. Under sitt yrkesliv deltog han i alla praktiska delar av allmänmedicinen och arbetade bl.a. i Kenya för Rotarys läkarbank ett antal perioder. För tio år sedan skrev han boken Joost Lakmaker – överlevare från Auschwitz-

Stipendiet delades ut på Värmlands bokfestival 2018.

Lyckad bokfestival

 

Eva Fredriksson och Berit Wester i föreningens bokbord. Foto: Lena Sewall.

Förra årets värmländska bokfestival gick liksom de fyra dagarna i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg mycket bra vad Föreningen Värmlandslitteratur beträffar. För varje år lyfter sig lokalen på Nöjesfabriken och anpassar sig ännu bättre till bokfestivalens behov. Publiktillströmningen var god, inte minst på fredag när det kryllade av skolungdomar på mässgolven. Precis som i Göteborg var försäljningen vid Föreningen Värmlandslitteraturs bord ännu bättre än förrförra året

 

Ricky Andreis. Foto: Lena Sewall

 En eloge till monter- och mässgeneralen Ricky Andreis, som – till synes alltid på strålande gott humör – lyckas med konst- stycket att få intressanta program och författare till Värmlandsmontern och den värmländska bokfestvalen och all logistik att gå ihop! En eloge också till hans medarbetare!

Sista kvällen i Residenset med Torleif Styffe
 

Kvällens aktörer. Landshövding Kenneth Johansson omgiven av fr v bröderna Anders och Christer Halvarson, husfrun Gunn Stavvik samt längst t h Torleif Styffe. Foto: Länsstyrelsen.

 

För sex år sedan blev vi i Föreningen Värmlandslitteratur kontaktade av den då nytillträdde landshövdingen Kenneth Johansson. Han frågade om vår förening var intresserad av att anordna litteraturaftnar i samarbete med honom i Residensets representationsvåning. Vilken fråga! Att vårt svar var ett tacksamt ”ja!” är förstås självklart.

Sedan dess har vi varje termin ordnat en litteraturafton och den 22 september 2018 blev det tolfte gången och avskedsföreställning med Torleif Styffe som gäst. Mest värmländskt med Torleif Styffe hade Torleif kallat programmet. I sällskap hade han Anders och Christer Halvarson, som gladde den fulltaliga publiken med gitarr och sång. Torleif Styffe har en enastående förmåga att fängsla sin publik med en blandning av skämt och allvar. Det blev många glada skratt men också en hel del eftertänksamhet.

Vid dessa populära s.k. ”landshövdingekvällar” har vi under de gångna åren kunnat njuta av mingel i Residensets salonger med vacker konst och trivsam samvaro. Husmor Gunn Stavvik har varje gång dukat upp en liten buffé med förfriskningar till publiken. Vi känner stor tacksamhet för de sex år som vår förening fått njuta av denna gästfrihet! Något liknande händer nog ingen annanstans än i Värmland. Varmt tack, Kenneth!

 

Jila Mossaed invald i Svenska Akademien

 

 

Jila Mossaed, en av författarna i Föreningen Värmlandslitteraturs författarkatalog, har valts in i Svenska Akademien för att efterträda Kerstin Ekman på stol 15. Jila är sedan 1998 bosatt i Göteborg men dessförinnan mellan 1986 och 1998 i Värmland, först i Hagfors och sedan  i Karlstad där hennes första diktsamling på svenska, Månen och den eviga kon, kom till. Stolta och glada gratulerar Föreningen Värmlandslitteratur Jila å det varmaste!!! Klicka här för att  komma till Jilas författarporträtt och läsa mer om henne.

Så här minns vi bokmässan i Göteborg

 

Var ska man mötas om inte i Värmlandsmontern? Tyckte förra landshövdingen Eva Eriksson omgiven av biskop emeritus Esbjörn Hagberg med hustru Kathrine och Sunnepolitikern Karl-Johan Adofsson. Foto: Lena Sewall.

Bokmässan i Göteborg 2018 är sen länge över. För Värmlandsmontern gick det mycket bra med många fina programpunkter och mycket besökare i montern. Det senare nog till inte så liten del beroende på att en del av monterns aktiviteter i år fanns med i mässtidningen. Monterchefen Ricky Andreis och hans medarbetare har all anledning att vara nöjda med sitt deltagande i årets bokmässa!!! Klicka här för att se fler bilder från Värmlandsmontern och andra Värmländska montrar på bokmässan i Göteborg.

 

Monterchefen Ricky Andreis. Foto: Lena Sewall

För Värmlandsbokhandeln gick det också bra! För föreningens del blir förtjänsten förstås inte stor eftersom alla böcker köps in från förlagen och vi dessutom har en hel del utgifter för resor med mera. Men det är inte för eventuell vinst vi är på mässan utan för att ge värmlandslitteraturen och värmlandsförfattarna ett professionellt försäljningsställe på mässan.

Vår ordförande Berit Wester och hennes medarbetare kan också vara mer än nöjda med sina insatser i årets bokmässa! Tacksamma är vi också i föreningen för att Region Värmland i mer än 30 år gett värmlandslitteraturen en så framträdande plats på bokmässan!

Här kommer några minnesbilder från bokmässan i Göteborg 2018.

 

Eva Fredriksson i Värmlandsbokhandeln med VF-journalisten Erik Segerpalm. Foto: Lena Sewall

Alla fyra mässdagarna var vår ordförande Berit Wester i full fart i Värmlandsbokhandeln. Här med styrelsemedlemmarna och medhjälparna Daniel Skoglund och Martin Bärjed. Foto: Lena Sewall.

2018 års Värmlandsförfattare och stipendiater

 

Fr v Hans-Olof Boström, Lena Carlsson. Olle Holmlöv. Foto: Region Värmland.

Årets Värmlandsförfattare 2018 blev Hans-Olof Boström. Det tillkännagavs torsdagen den 27 september2018  i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg. Region Värmlands litteraturstipendier tilldelades Olle Holmlöv och Lena Carlsson.

Hans-Olof Boström Årets Värmlandsförfattare 2018

 

Tomas Riste läser upp motiveringen varför Hans-Olof Boström utsetts till  Årets Värmlandsförfattare. Foto: Lena Sewall.

Hans-Olof Boström utsågs till Årets Värmlandsförfattare med motiveringen:

 

Hans-Olof Boström har i många år varit experten inom konstvetenskapen i Värmland – mångsidig, kunnig och med ett flertal böcker bakom sig. Hans senaste bok, Konst i Värmland bekräftar hans kunskap och bredd. Det lite okonventionella urvalet av äldre och nyare konstnärskap stimulerar till nya upptäckter!

 

Hans-Olof Boström har tidigare gett ut flera böcker på temat konst, till exempel Carl Larsson Monumentalmålaren  (2016), Panofsky och ikonologin  (2004), Biskopsporträtt i Karlstads stift  (2012) och Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift  (2009).

Förutom författare är Hans-Olof Boström också professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet och han har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet samt arbetat i många år vid olika museer (Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bror Hjorths hus i Uppsala). Han har också varit livligt engagerad i det värmländska konst- och kulturlivet, bland annat som preses i Värmländska Akademien samt styrelseledamot och vice ordförande i Rackstadmuseet.

 

Lena Carlsson tilldelades Region Värmlands litteraturstipendium 2018  för boken Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan – två ensamma fruntimmer på resa med kamera med motiveringen:

 

Med sin praktfulla bok om de fotograferande ’fruntimren’ Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, och deras långväga resor kring förra sekelskiftet med kameran som sällskap, har Lena Carlsson skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria.

 

2018 års andra stipendiat var Olle Holmlöv fick Region Värmlands litteraturstipendiumför sin essä Djuröga. Motiveringen var:

 

Från de djupaste värmländska skogarna kommer denna lärda författare. Inget levande väsen är obetydligt i Olle Holmlövs ögon. På ett vackert, målande språk delger han oss sina erfarenheter av djurlivet i norra Värmland och drar paralleller till besläktade författarskap.

 

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.

 

 

Region Värmlands litteraturstipendium delas ut en gång om året till minst två författare som gett ut verk med Värmlandsanknytning under det senaste året. Även Årets Värmlandsförfattare utses årligen. I juryn för de båda utmärkelserna sitter bland andra representanter från Föreningen Värmlandslitteratur och från Region Värmland. Region Värmlands mål med både stipendiet och utmärkelsen Årets Värmlandsförfattare är att bidra till att den starka berättartraditionen i Värmland fortsätter att leva och utvecklas, vilket är en viktig del i Värmlands utveckling.

 

Novellpristagare

 

 

Vinnarna i novelltävlingen"Låt oss berätta   Noveller från Värmland 3" korades också i Värmlandsmontern 2018! De är fr v Lennart Lundstedt, vars novell handlar om en "Sommar med Varité Mondän", Lovisa Langeryd, som har skrivit novellen "Fröet" samt  Anna Hedelius, med sin novell "Räven". Omgivna av fr v bokens formgivare Magnus Lersten och t h projektledaren och jurymedlemmen Louise Alvarsson.

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under året 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten till och med sommaren 2017 Bengt Åkerblom varit. Bengt är numera medredaktör och Lena Sewall redaktör.

Kansli

Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47. Vi finns förstås inte alltid på plats för att svara men föreningens kanslichef Bengt Åkerblom tittar regelbundet på nummerpresentatören och ringer upp. Kom också gärna och hälsa på och se hur vi har det i våra fina lokaler på Verkstadsgatan 20 i Karlstad! Men ring först så att vi säkert är där. 054-21 38 47.

Hemsidesredaktion

 

För texten på hemsidan ansvarar Bengt Åkerblom bengt.akerblom1@telia.com samt hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

Nöjd kanslichef. Bengt Åkerblom har  det mycket trivsamt i sin arbetshörna

   
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad den 16 januari 2019  

En linje

Bokmässebilder

 

Bengt Berg med nya akademiledamoten Jila Mossaed på Värmländska bokfestivalen. Foto_ Privat:

Gun Berger. Arbetade alla fyra mässdagarna i Värmlandsbokhandeln. Foto: Lena Sewall.

Monteraktörer

Carin Bergström. Foto: Lena Sewall

Stefan Holm. Foto: Lena Sewall

Ninni Schulman. Foto: Lena Sewall

Mikael Skalstad. Foto: Lena Sewall

Vår innehållsrika tidskrift

4