Välkommen till

 

Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

 

 

 

Grattis Lars!

 

 

 

Lars Andersson. Foto: Kari Løvaas.

 

Kulturpriset till Göran Tunströms minne som delas ut av Sunne kommun till "lokalt verksamma kulturpersonligheter som berikat kulturlivet i Sunne" och kulturprissumman 20 000 har i år gått till författaren Lars Andersson med motiveringen: .

"För ett aktivt författarskap som förenar litterär tradition med samtida samhällets existentiella utmaningar".

Priset delades ut av kultur- och näringslivschefen Per Branzén vid Sunne kommuns digitala nationaldagsfirande på Mårbacka och Tossebergsklätten.

”Han var en idol först, och en vän sedan under hans sista tjugo år. Min roman nummer två hade han läst när vi träffades första gången, det var en kall vinterkväll med snödrev i Stockholm och året måste ha varit 1978", skriver Lars Andersson om Göran Tunström i sitt tacktal.
"Den boken hade delvis utspelats i det som var mina sommartrakter sen barndomen, och han gick emot mig och frågade vad jag menade med att skriva om Sunne. Jag lovade att det inte skulle upprepas.”
Andersson är aktuell med romanen Nu och har tidigare skrivit romaner som Snöljus, Bikungskupan och Vattenorgeln samt två kriminalromaner om kommissarie Leonard Ringer.
Göran Tunström avled 2000. Kulturpriset till hans minne har tidigare tilldelats bland andra Inger och Leif Stinnerbom vid Västanå teater, och Karin och Marc Broos.

Årets första Wermlandiana

Årets första 82-sidiga nummer av Wermlandiana har nu skickats ut till Föreningen Värmlandslitteraturs medlemmar samt recenserade författare och förlag

Redaktören tackar för sig ...

Det är samtidigt hemsidesredaktören Lena Sewalls sista Wermlandiana. Efter 8 år som förre Wermlandiana-redaktören Bengt Åkerbloms medhjälpare, ett år som hans medredaktör och 5 år som redaktör tackar hon för sig för att i fortsättningen ägna sig åt egna skriverier.

och tackar sina medhjäpare!

"Jag vill tacka alla som bistått mig under mina Wermlandiana-år!, skriver Lena Sewall. "Alla skribenter och fotografer som bidragit med texter, bilder och foton och alla förlag och författare som skickar böcker för recension. Ett särskilt stort tack vill jag rikta till alla mina fantastiska, kunniga, skickliga och omdömesgilla recensenter. *

Ett stort tack också till CityTryck som tryckt och distribuerat Wermlandiana och ett alldeles särskilt stort tack till den outsinligt tålmodiga, överseende och alltid lika samarbetsvilliga Kristina Fröding som tillsammans med mig lay outat tidskriften! Det har varje gång varit ett lika stort nöje att tillsammans med Kristina se Wermlandiana växa fram i PDF efter PDF!

Tack också styrelsekompisen Claes Åkerblom för goda synpunkter och samvetsgrann korrekturläsning och Anita Stjernlöf-Lund som alltid villigt hjälpt mig med synpunkter och råd på formgivning, text och bilder. Och ett stort, stort tack till Bengt Åkerblom som från 1976 till och med 2016, i 40 år!!!, var Wermlandianas redaktör och under många år min arbetskamrat och fina och mycket avhållna vän i föreningslokalen!

Mitt ständiga bollplank, min trogna recensent och korrekturläsare och goda vän i 51 år, Eva Fredriksson, hade jag också velat tacka alldeles särskilt men Eva finns inte längre. Den 10 mars rycktes hon bort efter inte ens en veckas sjukhusvistelse, en oumbärlig styrelsemedlem och vän som efterlämnar ett tomrum som ingen kan ersätta.

Till minnet av Eva

"Sorgligt och vemodigt är det att det inte bara är mitt utan också styrelseledamoten och den flitiga recensenten Eva Fredrikssons sista nummer", skriver Lena. "Eva  avled hastigt och oväntat efter bara en veckas sjukdom den 10 mars. Chocken, sorgen och saknaden är stor i familj- och vänkretsen, för maken Kjell Fredriksson, bonusbarnen Lisa och Jenny med familjer, och för oss i styrelsen för Föreningen Värmlandslitteratur som mist en oumbärlig kamrat. Inte minst för mig som i stort sett varannan eller var tredje dag ringde till Eva är tomrummet stort".

Fyra sidor i Wermlandiana ägnas minnet av Eva och ytterligare fyra åt hennes fängslande berättelse om resor med länsbokbussen på 70-talet, tidigare publicerad i tidskriften Värmländsk kultur.

Dessutom har styrelsens minnesord i Wermlandiana i förkortade versioner publicerats i Nya Wermlands-Tidningen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, undertecknade av vår ordförande Berit Wester och Lena Sewall.

Uppväxt i Göteborg utbildade Eva sig till lärare i latin och historia. En dag beslöt hon sig för att i stället bli bibliotekarie – ett beslut som hon sa att hon inte ångrat en endaste dag, berättar maken Kjell. Under åren som bibliotekarie avlade Eva akademiska betyg i etnologi, konstvetenskap och litteraturvetenskap (80 poäng!) Hon skrev tre uppsatser om Jesper Svenbros lyrik.

Evas intresse för Italien och italiensk kultur var mycket stort. Under studietiden var hon stipendiat på den arkeologiska kursen vid Svenska Institutet i Rom 1965 och grävde senare på de svenska grävningarna på Acquarossa tillsammans med “gamle kungen“ 1967.

Som nyutbildad bibliotekarie anställdes Eva 1969 på Karlstads stadsbibliotek. Där blev hon genom sin breda litteraturkännedom en mycket skicklig informationsbibliotekarie och gick i pension 2007 efter 38 år. Som passionerad korsordslösare tog hon 2009 initiativ till att starta en korsordshörna på Karlstads stadsbibliotek där korsordsintresserade träffades och under trivsamma former gemensamt löste korsord.

Släktforskning hade en central roll i Evas liv. Tillsammans med Peter Olausson och Ulf Nilsson bildade hon 1983 Värmlands släktforskarförening. Hon var också under några år medlem av Sveriges släktforskarförbunds styrelse.

Eva var också mycket intresserad av hembygdslitteratur. När Sveriges hembygdsförbund beslöt sig för att ge ut ett pris för den bästa hembygdsboken i landet utsågs hon att ingå i juryn.

Eva var ledamot av Värmländska Akademien sedan den grundades 2002. Tillsammans med Torleif Styffe var hon under många år redaktör för akademiens årsskrift.

I Föreningen Värmlandslitteratur var hon som föreningens vice ordförande en stöttepelare för föreningen och också en utomordentligt skicklig och noggrann recensent i föreningens tidskrift Wermlandiana, en av tidskriftens flitigaste därtill. Hon startade också ett antikvariat, ”Ängemarkens böcker,” där hon framgångsrikt sålde böcker från föreningens boklager.

Eva var en storläsare. När hon gick i pension skrev tidningarna om hennes livsprojekt att allt sedan barnaåren skriva ner vilka böcker hon läst. Det var då 2007 drygt 4 000 böcker.

I maken Kjells barndomshem, Rönnhult i Dalsland, odlade Eva grönsaker och fick utlopp för en annan stor passion svampplockning. Hon älskade också tornsvalorna på Rönnhult och såg det som självklart att deras takpannor inte togs bort när taket i övrigt byttes.

Mer i Wermlandiana

I årets första Wermlandiana-nummer skriver Tomas Sköld om högläsningens betydelse, inte minst i Fröding-sällskapets monter på bokmässan i Göteborg, där sällskapet förra året skulle ha läst den 5000:e dikten av Gustaf Fröding om pandemin inte kommit emellan.

Arne Vannevik berättar om sin samling programhäften till stumfilmer av olika verk av Selma Lagerlöf.

Ordföranden Berit Wester redogör i årsberättelsen om ett år som inte varit likt något annat och slutligen avslutas Wermlandiana med en diger recensionsavdelning.

Den vackra och vemodiga illustrationen på tidskriftens omslag ”Nattviol”, är en akvarell av Gertrud Samén, från omslaget till Gustaf Frödingsällskapets årsbok Er vän Gustaf Fröding.

Hur blir det sen?

En lösning för textdelen av Wermlandiana är på gång så med största säkerhet kan styrelsen lova att det kommer ett nytt nummer av Wermlandiana i september och ett i november eller december.

Ny recensionsansvarig

Solveig Nilsson Lindberg. Foto: Eva Fredriksson.

Recensionsavdelningen har redan lämnats över i styrelseledamoten Solveig Nilsson Lindbergs synnerligen goda händer. Solveig har en bakgrund som folkhögskolelärare på tre olika folkhögskolor, senast på Molkoms folkhögskola och därefter som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet där hon också varit prefekt vid institutionen för Geografi, medier och kommunikation. Hon har vidare en fil. mag. i litteraturvetenskap, har skrivit om en botswansk författare och bott två år i Botswana, tillsammans med sonen medföljande till maken som hade SIDA-uppdrag.

Årsmötet 2020

 

Det inställda årsmötet i mars blev av den 12 september, kraftigt försenat på grund av den pandemi som drabbat Sverige. Mötet hölls i Tingvallakyrkan i Karlstad. Som väntat var det bara ett fåtal medlemmar som infann sig i den luftiga lokalen, där förtäringen den här gången inskränkte sig till läskedrycker och lite godis. Vanligtvis serverar vi kaffe och hembakat och på programmet brukar stå prisutdelning för Vackraste värmlandsboken och föredrag eller annan underhållning. Det fick vi avstå från den här gången.
Årsmötesordföranden Anders Ajaxson skötte förhandlingarna med den äran med Birgitta Rosén vid sin sida som årsmötessekreterare. Årsmötet beslöt att Berit Wester skulle väljas till ordförande på ett år. Fyra styrelseledamöter omvaldes på två år: Gun Berger, Stefan Crona, Eva Fredriksson och Claes Åkerblom. Birgitta Rosén, Lena Sewall, Daniel Skogman och Sven-Ove Svensson kvarstår som ledamöter fram till årsmötet 2021.
Styrelsen fick också en ny ledamot, Solveig Nilsson Lindberg, Molkom, vald på två år.
Valberedningen omvaldes och består av Lars Martin Jansson, sammankallande, Helena Vermcrantz och Bengt Åkerblom.

Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kr.

Efter årsmötet hölls ett kort konstituerande möte, där Eva Fredriksson valdes till vice ordförande och Stefan Crona till sekreterare. Lars Lingsell omvaldes till kassaförvaltare. Birgitta Rosén svarar för föreningens medlemsregister och redaktör för Wermlandiana är Lena Sewall.


Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under året 2019, 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

Den innehållsrika Wermlandiana

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommerfrån och med 2019  med tre nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån.

Kolla hemsidan!

Som för alla andra föreningar har år 2020 varit helt olik alla andra vårar i föreningens historia. Vårt författarprogram på Residenset i samarbete med landshövding Georg Andrén inställdes. Vi hoppas kunna genomföra programmet Ung lyrik från Skattkärr och Jössehärsglädje längre fram. Den unga lyrikern Sallie Lundh kommer då att läsa egna dikter och berätta om sitt författande och bloggande liv och Göran Bryntesson läsa, spela och sjunga. Vi återkommer med datum.

Inte heller sommaren var sig lik. För första gången kunde vi inte genomföra den alltid så uppskattade litterära aftonen i Östra Ämtervik. Och bokmässan i Göteborg blev liksom Värmlands bofestival digital. Därför vill Föreningen Värmlandslitteratur uppmana medlemmarna att då och då kolla föreningens hemsida och likaså, för den som kan, vår Facebook-sida.

Kansli

Från och med den 28 augusti är föreningslokalen på Verkstadsgatan 20 i Karlstad inte öppen. Men ringa eller e posta kan man till alla styrelsemedlemmar, klicka här för att komma till sidan med styrelsemedlemmarnas adresser och telefonnummer. Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47.

Skicka mailadressen till föreningen

I dessa oförutsägbara Coronatider har vi insett att det hade varit väldigt bra om vi haft inte bara medlemmarnas postadresser utan också mailadresser, som vi utgår från att nästan alla har! Väldigt gärna vill Föreningen Värmlandslitteratur därför att alla medlemmar skickar sin mailadress till föreningens mailadress varmlandslitteratur@telia.com.

Hemsidesredaktionen

Lena Sewall.

Teckning Mia Stuart-Beck

 

För texten på hemsidan ansvarar hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

 

                 
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad 

7 maj 2120

 

En linje

Lena tackar för sig

 

Lena Sewall

 

... och medhjälparna

 

Kristina Fröding. City-Tryck

 

Anita Stjernlöf-Lund. Rådgivare,

 

Claes Åkerblom. Korrekturläsare.

 

Bengt Åkerblom. Redaktör i 40 år

 

Tidigare

Wermlandiana