Välkommen till

 

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

 

Årsmötet inställt

Årsmötet lördagen den 21 mars i Tingvallakyrkan, Karlstad är på grund av rådande omständigheter inställt. Vi återkommer med eventuellt senare datum.

Författarkvällen i Residenset inställd

Författarkvällen den 30 mars i Residenset i Karlstad i samarbete med landshövding Georg Andrén är också den inställd. Vi räknar med att kunna genomföra programmet Ung lyrik från Skattkärr och Jössehärsglädje med eftertanke i höst. Den unga lyrikern Sallie Lundh kommer då att läsa egna dikter och berätta om sitt författande och bloggande liv och Göran Bryntesson läsa, spela och sjunga. Vi återkommer med datum.

13 nya författare i författarkatalogen

 

 

Staffan Ander. Porträtt av Karin Broos till omslaget av Godmorgon 2020.

Föreningen Värmlandslitteraturs författarkatalog  innehåller  i skrivande stund  drygt 230 författarporträtt. De senaste – hela 13 författare – infördes den 5 februari 2020.  Årets värmlandsförfattare 2012, Peter Olausson, 2013 Hanna Jedvig och 2018 Hans-Olof Boström har nu äntligen fått sina författarporträtt och det har också fyra andra nu verksamma författare Staffan Ander, Göran Bryntesson, Gunhild Hernström och Jan Ollars fått. Den flitige styrelseledamoten Claes Åkerblom har dessutom sammanställt ytterligare sex författarporträtt av bortgångna, på sin mycket aktiva författare   John Englund, Olof Johan Hedner, Sigfrid Högberg, Jakob Karlstam, Gunhild Morin och Clas Pihlström.  Det ska bara tilläggas att många författare fortfarande fattas i författarkatalogen!

 

T v Göran Bryntesson och t h Peter Olausson.  Foton: Privata.

 

Hanna Jedvik. Foto: Rabén&Sjögren/Lisa Thanner.

 

Augustpris till Marit Kapla

 

Marit Kapla. Foto: Sören Andersson.

Den 25 november tilldelades Marit Kapla det prestigefyllda Augustpriset för Årets svenska skönlitterära bok för sin bok Osebol (Teg Publishing) med motiveringen:

 

Med osviklig känsla och respekt skapar Marit Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage om Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både smärtsam förändring och oviss framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas genom livet i en värmländsk by.

 

 I sitt tacktal läste Marit upp namnen på samtliga bybor som hon intervjuat och som finns med boken Osebol! Föreningen Värmlandslitteratur gläds och jublar och gratulerar Marit Kapla å det allra varmaste!

 

Framgångsrik Värmländsk bokfestival

 

På bilden ses föreningens kassör Lars Lingsell i samspråk med kund. Foto: Lena Sewall.

Den värmländska bokfestivalen 2019 blev en stor framgång, Föreningen Värmlandslitteratur medverkade som vanligt med ett långt bokbord.

 

Årets Bengt Axelssons-stipendiater

Föreningen Värmlandslitteraturs stipendium från Bengt Axelssons kulturfond gick i år till två projekt:
dels till Lars Nordström, Kindsjön, Bograngen, som forskar om det har varit värmländska skogsarbetare på Nya Zeeland. Lars Nordström har tidigare gett ut boken Fjärran västerns skogar, och han har översatt och gett ut boken Med yxa, såg och penna av Emil Engström.
och dels till Carl-Johan Ivarsson, Kila, Säffle och Henrik Olsson, Säffle, som vill ge ut en bok Väckelsens hus, om det kulturella arv som har lämnats genom väckelserörelsens byggnader genom mer än 150 år i Värmland. Stipendierna delades ut på Värmlands Bokfestival.

 

Lyckad bokmässa

 

 

Nöjda med bokmässan. Montergeneralen Ricky Andreis och Eva Fredriksson i Värmlandsbokhandeln kan se tillbaka på en lyckad bokmässa. Foto: Lena Sewall.

 

Årets bokmässa i Göteborg ägde rum den 2629 september. Som alla år fanns Föreningen Värmlandslitteratur på plats i Värmlandsmontern, sålde böcker, pratade böcker och träffade massor av kända och okända bokälskare. Montergeneralen Ricky Andreis från Region Värmland kan se tillbala på en allt igenom lyckad bokmässa med ett rikt och omväxlande program och spännande möten med intressanta författare och andra medverkande.

Bokmässan i Göteborg är vår förenings största och jobbigaste evenemang under året. Det är inte bara de fyra dagarna i Göteborg utan alla förberedelser med bokurval, beställningar, prissättning, packning, transporter, schemaläggning m.m. Styrelsens medlemmar jobbar ideellt under de fyra dagarna och gör sitt bästa att marknadsföra Värmland. Så är också vår monter välkänd och välbesökt, inte bara för kaffe och skrädmjölsdrömmar utan också för de högklassiga programmen och alla intressanta möten.

Första dagen avslöjades vilka som utsetts till Region Värmlands stipendiater och vem som blivit Årets Värmlandsförfattare.

Region Värmland är instiftare till priset Årets Värmlandsförfattare, som skapades på initiativ av Länsbiblioteket i Värmland. Syftet är att lyfta fram författare i Värmland. Författarskapet ska ha klar värmlandsanknytning och kan avse både fack- och skönlitteratur. En jury utser Årets Värmlandsförfattare.  I juryn har i år ingått Olof Andersson, Kristinehamn, Anders Hjertén, Säffle, Helena Vermcrantz och Eva Fredriksson, båda Karlstad.

 

 

Årets Värmlandsförfattare Elisabeth Härenstam

 

Glad pristagare. Glad, stolt, rörd och förvånad blev Elisabet Härenstam när hon blev Årets Värmlandsförfattare. Foto: Lena Sewall.

 

Till Årets Värmlandsförfattare 2019 utsåg juryn  Elisabet Härenstam.

 

Elisabet Härenstam är född 1944 och uppväxt i Segerstad utanför Karlstad. Hon har arbetat som lågstadielärare och har engagerats av Skolverket för att skriva om sitt sätt att arbeta med barn om kultur i skolan och sin syn på kunskap och lärande. Hon har tidigare prisats med Svenska Akademiens svensklärarpris och Karlstad kommuns kulturpris till Gustaf Frödings minne. Elisabet Härenstam har gett ut böckerna Dikter från Segerstabyns skola, Det var en gång en sjö, En enda rödklädd unge, Berättelser till Ganescha, Tanketurer till Gud  och Havets mor.

 

Motiveringen till priset lyder:

 

Hon samlar på berättelser; myter, sagor, legender som hon vill delge barn och vuxna. Dessa livstolkande berättelser förklarar hur vi ska leva för att vi och jorden ska må bättre. Med sina böcker vill hon inge hopp och förtröstan. För detta angelägna och mångåriga arbete utses Elisabet Härenstam till årets Värmlandsförfattare 2019.

 

Region Värmlands Litteraturstipendiater 2019

 

Till Region Värmlands litteraturstipendiater 2019 utsåg juryn Marit Kapla och Helena Lundgren Landin för böckerna böckerna Osebol (Kapla) och Lustenbåtarna på Klarälven (Lundgren Lundin).

 

Litteraturstipendiater. Tv Marit Kapla och t h Helena Lundgren Landin.

 

Motiveringen till Marit Kaplas stipendium lyder:

 

I boken Osebol framträder en koral av röster. De berättar om livet förr och nu i en avfolkningsbygd i norra Värmland. Allt känns äkta och okonstlat! Dessa vittnesmål har i varsam redigering blivit prosalyrik av ädlaste slag.

 

Och motiveringen till Helena Lundgren Landins:

 

I Lustenbåtarna på Klarälven skildras flottningen på Klarälven under århundradena. Det görs med tekniskt kunnande men också med en känsla av saknad. De många vackra och tydliga bilderna berättar om människor och ett liv som varit. Samtidigt ger boken ett viktigt bidrag till Värmlands ekonomiska historia.

 

 Här nedan följer ett bildreportage från bokmässan!

 

I Värmlandsbokhandeln

 

 

Bokhandelsarbetare. Lars Lingsell, Gun Berger och Daniel Skoglund.

Eva Fredriksson, Sven Ove Svensson och Berit Wester.

 

.

Full rusch i Värmlandsbokhandeln. Så här såg det ut nästan hela tiden.

 

Årets storsäljare. Tv Lars Lingsell och Berit Wester med årets storsäljare Lars Lerins barnbok Trollet är inte hemma som Pia Göransson står i begrepp att köpa. T h Lars Lingsell med sitt barnbarn, årets yngsta medarbetare i Värmlandsbokhandeln.

 

I andra montrar

 

Utanför Lagerlöfmontern. Eva Fredriksson med systerdöttrar.

 

På litterära sällskapens scen. Från vänster: Lisbeth Stenberg, Ann-Karin Palm, Anna Nordlund, Cathrina Belle Gower-Pool och Kristin B. Johansen.

 

Som vanligt hade Selma Lageröf-sällskapet en välbesökt monter på mässan och arrangerade också en högintressant programpunkt i de litterära sällskapens scen om Karen Blixen, Selma Lagerlöf och Sigrid Undset.

 

Också Gustaf Fröding-sällskapet hade en monter på bokmässan och Tomas Sköld läste som vanligt dikter av Fröding, t h för Jessica Gedin från TV-programmet Babel!

Värmlandslitterär sommarkväll

 

Föreningen Värmlandslitteraturs traditionella författarkväll ägde i år rum den 6 augusti i Östra Ämterviks församlingshem.

Kvällens presentatör var som vanligt Anita Andersson från medarrangören Värmländska författarsällskapet. Medverkande var Berndt Andersson med sina alltid lika dråpliga skrönor, Helene Tursten som presenterade sin nya bok Snödrev, Göran Bryntesson som spelade och berättade om Elis i Taserud, Berit Juhl som berättade om böckerna Signes dagbok och Sjukstôga i Sunne samt slutligen Jan R. Ohlson som presenterade sin senaste bok Jag minns allt

 

 

 

Trivsam litteraturafton. Överst glad publik. I mitten t v Helen Tursten och t h Göran Bryntesson. Nederst t v Berit Juhl och t h Jan Ohlson.

Årets Värmlandsbibliotek

 

Biblioteket Värmlands museum. Foto: Lars Sjöqvist.

Till 2018 års Värmlandsbibliotek utsågs biblioteket på Värmlands museum på årsmötet den 9 mars. En interiörbild från det mycket vackra biblioteket pryder omslaget på årets första nummer av Wermlandiana.

Vackraste Värmlandsboken 2018

 

 

Till Vackraste Värmlandsboken 2018 har boken Selma Lagerlöf: Sveriges modernaste kvinna av Anna Nordlund utsetts. För den grafiska formen svarar  Patric Leo  och boken har utgetts av Max Ström förlag. Motivering:

 

Ett praktverk om en ikon! Denna genomarbetade bok vill man ha liggande på vardagsrumsbordet länge och återgå till om och om igen. Klassisk men tilltalande ren formgivning, där både text och bild får ta för sig på ett självklart sätt.

Hedersomnämnd

 

 

Prisad formgivare. Leo Forsberg med s hedersomnämnda boken Biskopsgården i Karlstad.

 

Hedersomnämnande får boken Biskopsgården i Karlstad  av Maud Forsberg som formgetts av Leo Forsberg med följande motivering:

 

En akvarell från Klarälven in mot Biskopsgården lockar läsaren in i denna bok som är lätt att ta till sig tack vare den fina formgivningen. Läsvänlig font och lagom mycket luft mellan rader och stycken lägger grunden. Till detta kommer ett rikligt bildmaterial, bestående av såväl historiska som nya fotografier, ritningar, kartor och målningar, logiskt och harmoniskt utplacerade över uppslagen.

 

Hedersomnämnande  får också Tanketurer till Gud med text av Elisabet Härenstam, Grafisk form: Anita Stjernlöf Lund, Illustrationer av Olof Essvik som utkommit på Bild, text och form. Motivering:

 

Ett mästarprov i det lilla formatet! Anita Stjernlöf Lund har hittat en idealisk form för Elisabet Härenstams bönbok, där varje pärla i Martin Lönnebos Frälsarkrans har tillägnats en dikt. illustratören Olof Essviks små varelser gestaltar varje känsla så fint och Anita Stjernlöf Lunds val av papper, lay-out och tryck är helt i samklang med illustrationerna. Ett stänk av guld på varje

förhöjer intrycket.

 

 

 

På pressmötet. I mitten står formgivaren Leo Forsberg med hedersomnämnda boken Biskopsgården i Karlstad omgiven av t v juryns Helena Vermcrantz med Vackraste Värmlandsboken Selma Lagerlöf av Anna Nordlund, Maud Forsberg och t h Elisabet Härenstam med hedersomnämnda boken Tanketurer till Gud. Längst t h juryns Margareta Wallin Victorin.

 

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under året 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

 

 

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommerfrån och med 2019  med tre nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten till och med sommaren 2017 Bengt Åkerblom, därefter är  Lena Sewall redaktör.

Kansli

Från och med den 28 augusti är föreningslokalen på Verkstadsgatan 20 i Karlstad öppen med jouransvarig styrelsemedlem mellan kl 11 och 14 varje onsdag.  Men ringa eller e posta kan man till alla styrelsemedlemmar, klicka här för att komma till sidan med styrelsemedlemmarnas adresser och telefonnummer. Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47.

Hemsidesredaktion

 

För texten på hemsidan ansvarar hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

 

   
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad 

20 mars 2020

 

En linje

2019 års Värmlandsförfattare

Elisabet Härenstam med Bengt Berg.

Aktörer i Värmlandsmontern

 

Staffan Ander.

Lars Andersson

Kaj Branzell.

Lars Burman.

Karin Dockson och Lena Carlsson

Malin Edberg med Ettlingarna Liam Runnelid och Ellen Persson.

Stefan Holm.

Bo Landin.

Lars Lönnroth.

Olga Magnusson.

Jenny Moström.

Jan Olov Nilsson.

Anna Nordlund.

Anna-Karin Palm.

Marcus-Gunnar Pettersson och Per Gustavsson.

Göran Samuelsson

Ninni Schulman

Sven Setterlind

Anna Tell

Wermlandiana