Välkommen till

Föreningen

 Värmlandslitteratur!

 

 

 

 

Årsmöte lördagen den 25 mars

Den 25 mars kl 14.00 kallar Föreningen Värmlandslitteratur till årsmöte med sedvanliga förhandlingar i Tingvallakyrkans församlingslokaler i Karlstad. Efter årsmötet bjuder Föreningen på kaffe eller te och hembakat bröd och det blir också prisutdelning för Vackraste Värmlandsboken

Välkomna!

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023!

Om det inte redan är gjort.

 

Debutantprisutdelning 18 april!

Den 18 april kl 18. delar Föreningen Värmlandslitteratur ut sitt debutantstipendium på Karlstads Stadsbibliotek

Välkomna också då!

 

  Vackraste Värmlandsboken 2022

Anita Stjernlöf-Lund. Foto: Ulla Walldén

Formgivarpriset Vackraste Värmlandsboken har sedan 1979 delats ut av Föreningen Värmlandslitteratur (som sedan 1999 också varje år delat ut ett eller två hedersomnämnanden). Tisdagen den 14 mars var det alltså fyrtiofjärde gången som det delades ut på stadsbiblioteket i Karlstad och priset till 2022 års Vackraste värmlandsbok gick till:

Varför finns det så många granhäckar i Rud?

Form och foto: Anita Stjernlöf-Lund

Bildbearbetning: Leo Lund

Text: Anita Stjernlöf-Lund

Förlag: BILD, TEXT & FORM


Ingen har fått detta pris fler gånger än Anita Stjernlöf-Lund, skriver Erik Segerpalm i Värmlands Folkblad den 14 mars. Det var sjätte gången hon fick utmärkelsen Vackraste Värmlandsboken för sin bok Varför finns det så många granhäckar i Rud? med motiveringen:

Allt är genomtänkt i denna originella bok! Från omslagets taktila grankvist till den öppna ryggen som gör den gröna bindningstråden synlig och tillåter att boken kan läggas öppen utan att den sluter sig. Texten som är satt i harmoniska spalter ger ett luftigt intryck och papprets matta yta ger färgfotografierna verklighetsprägel.

I den prisbelönta boken, prydd med en taktil grankvist i relief på omslaget, börjar Anita Stjernlöf-Lund med att beskriva bygdens historia, ända från årtusendena efter senaste istiden. Det är den lilla byn Rud och de många och synnerligen välskötta granhäckarna längs väg 733, mellan broarna i Ransäter och Olsäter, hon berättar om.

”Det är den enda sträckan i hela Klarälvdalen som är utmärkt som kulturväg”, säger Anita och slår upp en av bokens många kartsidor när hon intervjuas av Erik Segerpalm i Värmlands Folkblad den 14 mars.

"Granhäckarna som studeras och katalogiseras i boken är 20 till antalet och resan börjar vid den äldsta, som planterades redan 1912. Häcken är 68 meter lång, tre meter hög och två meter bred. Klipps gör den årligen om hösten".

”Riksantikvarieämbetet menar att granhäckarna är kulturhistoria. Och inte bara häckarna i sig, utan även detta att sköta en granhäck. De måste skötas, det går inte att fuska. Och i den här byn finns det en hantverkskunskap, vilket jag tycker är så fint”.

Ruds granhäckar är en lokal tradition och det är framför allt männen i bygden som lärt sig och fört vidare hantverket.

”I Rud ska man ha en fin granhäck, och det är de här personerna det hänger på” fortsätter Anita i Värmlands Folkblad.

”Och detta förs vidare även i dag?” undrar Erik Segerpalm.

”Det har gjort det hittills. Sedan jag gjorde boken är det en av dessa män som gått bort. De är alla i 80-årsåldern, så det vill till att de får hjälp med att bevara detta, för det är såpass unikt”.

Hur kom det sig att hon intresserade sig för just denna lilla by och dess granhäckar? undrade journalisten Jonas Brefält i artikeln ”Här står de hundraåriga granhäckarna tätt” i Värmlands Folkblad 22 10 01. ”Som med alla böcker jag gjort handlar det om att jag ser något specifikt som jag tycker är intressant och som jag vill gå till botten med”, svarar Anita Stjernlöf-Lund. ”Det skulle lika gärna kunna handla om någon specifik arkitektur eller speciella staket. Men här blev det granhäckarna”.
Idén till boken om granhäckarna i Rud fick hon redan för omkring tio år sedan. Sedan har hon jobbat med boken då och då mellan andra uppdrag.

Och resultatet blev alltså den bok som nu mycket välförtjänt utsetts till 2022 års vackraste Värmlandsbok.

 

De hedersomnämnda böckerna

Hedersomnämnd. På bilden ses formgivaren Tin Wigelius omgiven av fr. v. författaren Sara Bodin Olsson och t. h. fotografen Fredrik Karlsson. Foto: Ulla Walldén.

 

Två böcker fick hedersomnämnanden:
 

Historisk värmländsk mat. Äldre recept anpassade till dagens kök och råvaror.

Form: Tin Wigelius

Foto: Fredrik Karlsson

Text: Sara Bodin Olsson

Förlag: Votum

Motivering:

Direkt vid öppnandet av denna bok framgår att den är gjord med stor omsorg om form och innehåll. Fina nytagna fotografier kombineras med historiska bilder från arkiv, museer och receptböcker till en smakfull och välkomponerad helhet. Texten är behagligt läsvänlig, och layouten bidrar till att det är lätt att hitta bland recepten. En bok att använda och inspireras av.

Också hedersomnämnd. Annika Eriksdotter. Foto: Ulla Walldén.

I den djupa skogens famn

Form: Rikard Österlund

Foto och text: Annika Eriksdotter

Efterord: Sverker Sörlin

Förlag: Heidruns

Motivering:

I Annika Eriksdotters bok I den djupa skogens famn möter vi en visuell berättelse om minnen från barndomen, minnen starkt bundna till skog och naturupplevelse. Fotografierna i boken är ofta dubbelexponeringar med flertydigt uttryck som gör dem meditativa och öppna för tolkning. Formgivning och materialval samspelar väl med bokens innehåll och man får känslan av att stor omsorg lagts ner för att vi som läsare skall få en rik upplevelse.

Årets jury, bestående av Margareta Wallin Wictorin, Monica Furu och Helena Vermcrantz hade 22 böcker att välja bland. De nominerade böckerna och formgivarna utses av föreningen.

Prisutdelning: Från vänster applåderar Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande Solveig Nilsson Lindberg och jurymedlemmarna Monica Furu och Margareta Wallin Wictorin pristagaren Anita Stjernlöf-Lund när hon får sitt diplom av juryns ordförande Helena Vermcrantz.  Foto: Ulla Walldén.

 

Knut Warmland har gått ur tiden

 

 

Knut Warmland. Foto: Filipstads Tidning.

Föreningens hedersledamot, författaren, Frödingkännaren och kulturskribenten Knut Warmland  har gått bort. Han avled 94 år gammal den 7 februari 2023 i Filipstad. Det uppmärksammar vi med en minnestext i nästa nummer av Wermlandiana och också med ett grundligt omarbetat författarporträtt i vår författarkatalog. Där kan man läsa om Knut Warmlands enastående livsgärning och där finns nu en fullständig förteckning av hans verk och också av hans utmärkelser. Där kan man också klicka på Knut Warmlands fängslande installationstal då han 2010 blev hedersdoktor vid Karlstads universitet.

 

Författarafton på Residenset

Sara Bodin Olsson visar bilder och berättar om sin hedersomnämnda bok Historisk värmländsk mat och om människor bakom de historiska rätterna.

Välkommen till författarafton på Residenset den 26 april!

Plats: Landshövdingens representationsvåning.

Mingel och förfriskningar. Entré 100 kr. Biljetter vid entrén och kan förhandsbeställas på varmlandslitteratur@telia.com från den 10 april.

Tid: Insläpp från kl. 17.30. Programstart kl. 18.00.Historisk värmländsk mat

 

240 år sedan Geijer föddes

Geijersamfundet rivstartade året  genom den 7 januari tillsammans med Geijerskolan, Geijerska släktföreningen och Karlstads humanistiska förening ordna en heldag om Erik Gustaf Geijer på Geijerskolan med anledning av hans 240-årsdag. Dagen ägnades åt Geijers liv och verk i den ort där han föddes och växte upp. Inte minst uppskattat var författaren och litteraturkritikern Ola Larsmos föredrag om Geijer som politisk filosof. Ett utförligt referat av dagen finns på Geijersamfundets hemsida:  https://www.geijersamfundet.se/.

Tidigare aktiviteter

 

Om det som hänt tidigare under år 2022 och åren 2021, 2020, 2019, 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

 

Den innehållsrika Wermlandiana

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån.

 

Nytt telefonnummer

 

Vi har bytt uppkoppling med Telia vilket  medfört vi fått nytt telefonnummer. Det nya telefonnumret är 076-766 66 91

Kansli

Från och med den 28 augusti förra året är föreningslokalen på Verkstadsgatan 20 i Karlstad inte öppen. Men ringa eller e posta kan man till alla styrelsemedlemmar, klicka här för att komma till sidan med styrelsemedlemmarnas adresser och telefonnummer. Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa 076-766 66 91 så svarar jourhavande styrelsemedlem.

 

Skicka mailadressen till föreningen

I de två senaste årens oförutsägbara Coronatider har vi insett att det hade varit väldigt bra om vi haft inte bara medlemmarnas postadresser utan också mailadresser, som vi utgår från att nästan alla har! Väldigt gärna vill Föreningen Värmlandslitteratur därför att alla medlemmar skickar sin mailadress till föreningens mailadress varmlandslitteratur@telia.com.

Hemsidesredaktionen

 

 

Lena Sewall. Teckning: Mia Stuart Beck.

 

 

För texten på hemsidan ansvarar hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

Sidan uppdaterad 21 mars 2023,

Föreningen Värmlandslitteratur

 

Sju linjer

 

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

 

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com


Sju linjer

 

Vackrast

 

 

 

 

Hedersomnämnda

 

 

 

 

 

 

Sju linjer